Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Smírčí křížSmírčí kříž
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
ParaplíčkoParaplíčko
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
GymnáziumGymnázium
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Muzeum gramofonů.
Vojtech  |  14.11.2012 15:38:46
Jelikož vlastním rozsáhlou sbírku výrobků Tesla Litovel, nabízím jako první možnost instalovat tuto sbírku pod názvem Litovel-město gramofonů ve stálých prostorách v blízkosti centra Litovle. Sbírka obsahuje výrobky dnes již neexistujícího podniku Tesla, výrobky ke gramofonům nutné z jiných Tesel a také některé výrobky zahraniční konkurence v daném období.( cca 100 kusů)
Výrobky pochází z výroby od r. 1948, kdy došlo k převedení této výroby z podniku Křižík z Brna až do současnosti, včetně exponátů podniku SEV Litovel.
Jako alternativní řešení se mě jeví samostatný objekt budovy Šimerovy vily, kterou hodlá majitelka prodat a je v celku dobrém stavu.
Sbírku zásadně nedám do prostor stávajícího městského muzea do půdních prostor. Většina zájemců starých Tesláků se tam přece nebude šplhat po schodišti a čichat vůně flitovaných hranolků.
Sdělte, zda-Li má město o tuto nabídku zájem. V opačném případě bude sbírka instalována do prostor muzea Waldemara Matušky V Jaroměři Josefově, kde jsem již dostal souhlasné stanovisko.
Sbírka bude doplněna souborem dobových fotografií pana Miroslava Pinkavy.

S pozdravem PhDr.Vojtěch Vyroubal
Odpověděl: Ing. Radovan Vašíček, Tajemník | 15.11.2012 6:56:58
Dobrý den, pane doktore. Vaše nabídka je velice zajímavá. Projednáme ji v přslušných orgánech města. Abychom s vámi mohli rychleji komunikovat, můžete prosím, zaslat váš e-mail, případně kontaktní telefon na naši adresu sekretariat@mestolitovel.cz? Děkujeme
Parkování na sídlišti Gemerská
vespalcova  |  7.11.2012 6:06:09
Dobrý den,
v posledním roce se mi velmi často stává, že není možné zaparkovat u místa bydliště. Jsem svědkem neustálých pokut za chybné parkování občanů, parkování části auta na chodníku, či trávníku. To svědčí o tom, že nejen já, ale i další majitelé aut a spoluobčané, kteří bydlí na Gemerské ulici nemají po 17hod, kde zaparkovat. Bohužel i já se vracím z práce v pozdních odpoledních hodinách a vždy mně děsí myšlenka, kde zaparkuji a zda nepřijede Městská policie, zkontrolovat správné parkování, což je opravdu poslední době vemi častá adresa pro vybírání pokut. Postupně se v našem panelovém domě mění věková hranice obyvatel, přibývá mladších, které mají většinou vlastní osobní automobil(někdy i firemní). Chtěla jsem zeptat, jak plánuje město Litovel řešit parkovací místa ke spokojenosti místních obyvatel a ke zlepšení bydlení !! Je možné si parkovacímísto předplatit a pokud ano, jak je zajištěno, že předplacené parkovací místo budu mít vždy volné?Děkuji za odpověď.
Jitka Vespalcová
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 7.11.2012 12:40:05
Dobrý den,
v současné době je zpracováván projekt na regeneraci sídlišť Gemerská a K. Sedláka, který se bude týkat všech veřejných ploch, tedy i zeleně a parkovacích míst. Obyvatelé sídlišť se měli možnost vyjádřit k návrhu projektu vloni na podzim v dotazníku distribuovaném prostřednictvím předsedů domovních samospráv v jednotlivých domech, dále proběhlo veřejné projednávání návrhu. Celkové náklady akce činí cca 70 mil. Kč, přepokládaný termín realizace je 2014 - 2020, podmínkou je však získání dotace.
Kam s větvemi?
roju  |  26.10.2012 19:00:35
Sběrný dvůr mi několikrát odmítl vzít větve vzniklé při ořezávání stromů, respektive při skácení dvou malých stromků.
Poraďte mi, prosím, kam mám větve zavézt.
Termínů pro svoz zeleného odpadu je málo, zářiové jsou moc brzo a navíc jsou dávno pryč.
Děkuji
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 29.10.2012 8:09:09
Dobrý den,
Technické služby Litovel organizují sběr větví, který proběhne ve dnech 9.– 11. listopadu 2012 na 8 tradičních stanovištích:

1. Palackého (proti prodejně ETA)
2. Parkoviště ul. Příčná
3. Komárov (za pomníčkem)
4. Dukelská ul. u mostu (proti marketu TESCO)
5. Červenská (konec ulice u zahrádek)
6. Žerotínova (za garážemi)
7. Pavlínka
8. křižovatka ulic Šmakalova – Sochova

Prosíme občany, aby VĚTVE odkládali na volná prostranství na určených místech až ve stanovené dny. Neodkládejte zde prosím jiný odpad ze svých zahrádek a domácností. Děkujeme!
sběrný dvůr litovel
martina74  |  4.9.2012 15:20:30
Dobrý den, přistěhovali jsme se do Mezic a po úpravách domečku nám zůstává různý odpad, na stránkách města jsem se dočetla o sběrném dvoře v Litovli, ale naši vísku jsem v seznamu nenašla:-(, prosím o radu na jaký sběrný dvůr zamířit. Děkuji a hezký den MŠ
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 7.9.2012 11:56:30
Ing. Jaromír Najman, odbor životního prostředí MěÚ:
Dobrý den,
sběrný dvůr v Litovli slouží občanům Litovle a pro místní části obce. Obci Mezice spravuje obec Náklo. Dle zákona o odpadech musí tato obec 2 x ročně zajišťovat svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a dále elektroodpadu. Svozy se pořádají zpravidla v jarním a podzimním termínu. O svozovém termínu jsou občané informováni prostřednictvím úřední desky obce.
S žádostí o informaci pořádání nejbližšího svozu odpadů se obraťte, prosím, na pracovníky obecního úřadu Náklo.
Plavčík na ZŠ Vítězná
jochl  |  23.8.2012 0:30:27
Dobrý den,
dozvěděli jsme se,že do funkce plavčíka na ZŠ Vítězná,byla dosazena nějaká paní pokud je to pravda.
Ptáme se:
1.Proč nebylo vypsáno výběrové řízení na tento post,zájemců by
bylo více.
2.Zda tato dáma může prokázat že má plavčický a záchranářský
kurz.
Děkujeme za odpověď.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 6.9.2012 14:02:24
Obsazení pozice plavčíka je plně v kompetenci školy. ZŠ má právní subjektivitu a plavčík je zaměstnancem školy. Se svým dotazem se můžete obrátit na ředitelství školy.
Veřejné osvětlení
Slezek  |  6.9.2012 7:59:26
Prosím,vysvětlete nejen mě,ale především občanům proč v ranních hodinách svítí VO i v době,kdy to opravdu není třeba a to trvá denně rozhodně víc jak 1 hodinu,to má město tolik peněz na energii? na jedné straně starosta a vedení města vyžaduje nákupy všeho aukčně a na straně druhé promrhá finance jinak. / tento stav snad až na pár výjímek trvá několik měsíců. Zároveň nevím,proč VO svítí v denní dobu při opravách,vždyť mám zato,že stačí si večer poznamenat která světla nesvítí a ty pak opravit! Fr. Sl
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 6.9.2012 13:54:16
Dobrý den,
dle vyjádření Ing. Zmunda, ředitele TS Litovel, jsou běžné poruchy (jako např. nesvítící výbojka) opravovány ihned a bez nutnosti svícení v době opravy. Mnohdy je však porucha i ve vedení mezi sloupy, svorkovnice, případně nesvítí několik výbojek v sérii apod., v těchto případech je již nutná oprava pod proudem. Záměrem města není rozhodně bezdůvodné svícení během dne.
Informační tabule
jochl  |  28.8.2012 7:24:49
Dobrý den,
u cyklostezky u mlýna Šargoun je památný dub u něhož byla informační tabule, která sloužila m.j. i cyklistům. Nyní zmizela a zůstal tam jen kůl na kterém byla připevněna. Bude se tam znovu umísťovat?
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 28.8.2012 8:46:29
Dobrý den, město Litovel plánuje doplnit a opravit chybějící či poškozené informační tabule, tedy i tuto nebo tabule např. na městských naučných stezkách. Opravy se budou provádět koncem letošního a začátkem příštího roku.
Uzavírka mostu na Pavlínku
hrapa  |  20.8.2012 16:52:37
Dobrý den,
můžete mi prosím poskytnout informaci o uzavírce mostu na ul. Pavlínka?
Na webových stránkách města je uvedeno: II. etapa: od křižovatky ulic Sadová a Pavlínka přes most na Pavlínku, který bude zcela uzavřen, po křižovatku ulic Kollárova a Šmakalova, v termínech 27.8. – 16.9.2012 a 24.9. – 30.9.2012.
Most je uzavřen od 17.8., i když přes víkend na stavbě nebyla prováděna žádná činnost a toto je v rozporu s výše uvedenou informací.
Bude most uzavřen až do konce září i pro pěší a cyklisty?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.8.2012 11:17:31
Miroslav Skácel, vedoucí MHaSI:
Dobrý den,
termíny uzavírek uvedené na webu poskytla daná stavební firma. Z důvodu uspíšení stavebních prací však termíny změnila. Nové termíny jsou již v článku opraveny. Pavlínský most tak bude uzavřen od 17.8. do 31.8. Pro pěší a cyklisty most uzavřen nebude. K uzavření mostu již v pátek před zahájením prací přistoupila stavební firma z bezpečnostních důvodů (rozsah výkopu).
Kropení ulic vodou
jochl  |  20.8.2012 18:19:15
Dobrý den,
dotazuji se proč v těchto vedrech se nekropí ulice ve městě a v okrajových částech města pojízdnou cisternou s vodou ?Za působení starosty Grézla to bývalo dobrým zvykem.Jen prosím neříkejte,že nejsou peníze.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.8.2012 7:59:50
Starosta města, Ing. Zdeněk Potužák:
Kropení ulic je objednáno a začne se zítra (v případě, že nebude pršet).
Zákl.škola Vítězná
ondrash  |  16.8.2012 12:08:27
Chtěl bych se zeptat,jak se řeší či budou řešit neustálé krádeže jízdních kol před základní školou-viz.školní rok 2011/12. Rád bych,aby moje dítě jezdilo do školy na kole,po několika pokusech,kdy jí kolo zmoklo a x dětem vedle našeho jim bylo zcizeno,jsme toho zanechali. Můj dotaz zní-jak velký problém je, zřídit kryté a uzamykatelné stání na kola s přístupovým systémem a s alarmem(při neuzavření dveří)-resp. pokud ne,alespoň nainstalování bezdrátové IP kamery,která by dokázala zaznamenat co se děje v okolí stojanů? Rodiče i žáci by to dle mého jistě přivítali-jak odpadlými starostmi o kola a zároveň i ušetřenými prostředky za dojíždění os.auty. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 16.8.2012 13:24:36
Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru školství, kultury a sportu:
Dobrý den.
Krádeže jízdních kol ve stojanech u ZŠ Vítězná řeší Policie ČR. Podle mých informací je na škole umístěna kamera se záznamovým zařízením. Pokud jste účastník řízení, tj. pokud jste poškozený, jistě Vám na místním oddělení PČR sdělí bližší informace.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 [...] 59 | další >
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load