Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Bílé náměstíBílé náměstí
GJO v ziměGJO v zimě
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Radniční věžRadniční věž
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ještě jednou Jiráskova ulice
jochl  |  29.7.2017 8:33:13
Dobrý den,
vážený pane veliteli městské policie,děkuji vám za rychlé odpovězení mého dotazu což je již u vás tradiční a oceňuji to.Dávám vám za pravdu,že cyklisté jsou občas neukáznění a protože nemohu plně souhlasit s vaším výkladem a nechci se dočkat nějaké tragické události na již zmíněné trase i jinde,chci vám konstruktivně a snad i správně oponovat.Není podle mého názoru pravdou,že ulice Jiráskova je slepou ulicí. Je průjezdná pro cyklisty.motoristy i osobní auta a dopravní značka již neplní svůj význam a mate občany.

Dopravní značka slepá ulice ztratila na svém významu po odstranění betonových zátarasů v této ulici za výpustí vody z rybníka. Klasifikace zpevněné plochy,kterou vy označujete za chodník na parcele p.č 1700 kde cylisté podle vás musí sesednout z kola je podle mého názoru nesprávná.Vycházím z názoru že pozemky zapsané v Katastru nemovitostí a jejich využití mají vyšší právní sílu než dopravní značení.

V tomto konkretním případu jsou pozemky p.č.1700 a p.č 890/11 vedeny v Katastru nemovitostí s tím,že způsob jejich využití je ostatní komunikace a druh pozemku ostatní plocha.Katastr nemovitostí nezná pojem chodník ani není v katastrální mapě zakreslen.Pak se dotazuji proč jezdí cyklisté v parku po chodnících či v ulici Boženy Němcové atp. které mají v katastru naprosto stejnou klasifikaci.Tedy pokud budu přistižen,že jedu v této lokalitě i jinde po tzv. chodníku,podle mého názoru se mohu bránit tím,že v katastru není uveden,že nevím ,že je to chodník a podobně a tedy právně neexistuje. Mohu se ale mýlit.Možná to vysvětluje nějaký jiný předpis či vyhláška o kterých nevím.

Lidově řečeno způsob využití pozemku podle katastru tzv. ostatní komunikace je vlastně lidově řečeno cesta či silnice a pokud tam nejsou zákazové dopravní značky mohou tam podle mého názoru jezdit motorová i nemotorová vozidla.

Děkuji za vaše stanovisko.
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 31.7.2017 14:49:50
Dobrý den, Vámi předložené téma je spíše pro jiný odbor než pro městskou policii. Můj názor na Váš dotaz je následující. Každý účastník silničního provozu se řídí danými pravidly. Nezajímá jej, kdo je vlastníkem pozemku nebo jak je pozemek označen v KN. Neumím si představit, že bych, před příjezdem na neznámé místo, nejprve zjišťoval, čí je ten či onen pozemek a jak je pozemek v KN označen. Jako účastník silničního provozu, chodcem počínaje, se řídím pravidly o silničním provozu, buď obecnými nebo místní, přechodnou, úpravou atd. Pojem chodník není v našem právním řádu specifikován. Jako vodítko by mohl posloužit následující odkaz: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/78116-zapeklita-kauza-co-je-to-chodnik-nejvyssi-spravni-soud-rozhodl/ V ulici Jiráskova je asfaltová komunikace ukončena obrubníky, travnatým pozemkem, dřevinami, tedy dále nelze pokračovat. V travnaté ploše vede vydlážděná komunikace, kterou nazývám chodník. Má viditelně jiný povrch a je zřejmé, že slouží jinému účelu. O cyklostezku se nejedná, ta musí být označena dopravní značkou.
Chápu Vás, že máte zájem o bezpečnost cyklistů a ostatních osob. Není ale smyslem dávat všude dopravní značky, když dnešní trend je opačný. Také není vhodné směřovat ulicí Jiráskovou cyklisty. Hlavní cyklotrasa je ul. Sochovou a dál ul. Bezručovou. Z popsaných důvodů je dopravní značení, dle mého názoru, dostatečné.

Pro dokreslení přikládám ještě definici veřejného prostranství.
Pojem veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 34. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou nezastavěné prostory mezi budovami v našich obcích a městech, ulice, náměstí atd. Tato prostranství jsou přístupná každému a slouží různým účelům.

Pěkný den

Mgr. Lubomír Broza
velitel městské policie
Nebezpečný výjezd z Jiráskovy ulice
jochl  |  25.7.2017 9:17:43
Dobrý den,
o víkendu došlo k nepříjemné srážce několika cyklistů vyjíždějících z Jiráskovy ulice na ulici Bezručovu po které jeli rovněž cyklisté směrem k Šargounu.Obešlo se to jen s malými odřeninami.Cyklisté,motoristé nejsou žádným způsobem upozorněni před výjezdem z Jiráskovy ulice že budou vjíždět na velmi frekventovanou ulici Bezručovu jak motorovými vozidly tak skupinami cyklistů,protože se jedná m.j.o cyklistickou stezku.
Taktéž vozidla projíždějící ulicí Bezručovou ve směru od křižovatky ulic Sochova,ČS. Armády směrem k Šargounu, aby byla upozorněna na možný výjezd cyklistů či dopravní obsluhy.
Bylo by dobré,aby Městská policie stav prověřila a navrhla opatření.

Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 25.7.2017 14:26:14
Dobrý den, dnes jsme na místě prověřili situaci.
Ulice Jiráskova v Litovli je ulice slepá. O tom, že řidič motorového (auta…) i nemotorového (kola…) vozidla vjíždí do slepé ulice, je informován u vjezdu z ul. Studentů dopravní značkou IP 10a. Z ulice Jiráskova do ulice Bezručova se dá projít dlážděným chodníkem. Jedná se o chodník, ne o cyklostezku. Cyklostezka by musela být označena dopravní značkou C 8a, která tam však není. Na chodníku musí cyklista z kola sesednout a pokračovat jako chodec pěšky. Na ulici Bezručova se potom chodník z ulice Jiráskova napojuje na chodník ul. Bezručova a u křížení chodníků žádné značení být nemusí. Tedy při dodržování platných pravidel silničního provozu zde není problém, jde pouze o neukázněnost cyklistů a o nerespektování dopravních předpisů.
Zpráva o činnosti MP za 2016
jirinovotny  |  13.7.2017 13:41:31
Dobrý den, jen bych se chtěl tak jako každý rok připomenout a poptat se kdypak se budeme moci s chutí začíst do řádků výroční zprávy?
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 18.7.2017 10:35:47
Dobrý den,
zpráva o činnosti MP za r. 2016 je zveřejněna na https://www.litovel.eu/cs/mesto/mestska-policie/zprava-o-cinnosti-mestske-policie-litovel.html již asi od konce února (stahoval si ji tam pan kronikář). Zpráva byla zřejmě omylem někým odstraněna a na základě Vašeho upozornění jsme ji tam minulý týden znovu dali.
Děkujeme za upozornění.
změna dopravní situace
Periferie  |  27.6.2017 10:42:07
Přeji pěkný den.
V letošním roce došlo ke změně dopravní situace v důsledku změny silničního provozu a to částečném zjednosměrnění „třípruhové“ ulice Lidická. Zajisté to mělo závažné důvody. Nic proti tomu.
Protože správní řízení o změně s následným rozhodnutím bylo zajisté řádně provedeno, mimo jiné na základě stanovisek MěÚ včetně příslušného správního orgánu, Rady Města Litovel, její dopravní komise a PČR, je třeba odpovědět příslušným orgánem státní správy na následující otázky:
1/ Na základě jakého závažného důvodu byla ulice Lidická zjednosměrněna?
2/V jiné kauze, neopomenutelný účastník řízení vydal stanovisko, že „Platí obecný požadavek na uspořádání prostoru komunikace tak, aby řidiče cestou psychologické motivace automaticky vedlo k takovému dopravnímu chování, jaké je z hlediska bezpečnosti silničního provozu žádoucí.
Navíc obousměrný provoz přispívá i k vyšší pozornosti řidičů a podporuje volbu takové jízdní rychlosti, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu žádoucí“.
Jak je to tedy v případě zjednosměrnění ulice Lidická?
3/ Otázka se týká účastníků silničního provozu.
Jakou váhu při rozhodování měl fakt, že řidiči, kteří využívali při jízdě od autobusového nádraží nejkratší cestu na poštu (křižovatka ulice Lidické a ulice Dukelské u elektrárny-ulice Lidická – Kysucká – Vítězná) musí volit, po zjednosměrnění části ulice Lidická v úseku od mostu po ulici Kysuckou, delší alternativní řešení?
Poslední otázka jistě vyvolá úsměv na tváři .
Byla však položena s cílem získání jednoznačného stanoviska státní správy, zda-li úprava dopravní situace (v tomto případě zjednosměrnění komunikace) , v jejímž důsledku je delší vedení k cíli, argumentem pro zamítnutí této úpravy.
Děkuji za Vaše stanoviska.
PV.
Odpověděl: Martin Kopečný, investiční akce, památky | 17.7.2017 16:26:15
Dobrý den,

K vašim dotazům můžeme sdělit pouze následující:

• Zjednosměrnění ul. Lidická bylo provedeno na základě požadavku Městské policie z důvodu nevhodného parkování vozidel po obou stranách vozovky (nově to již je možné) a požadavku soukromé firmy na vyhrazení dvou parkovacích míst před jejich provozovnou na ul. Kysucká – tomuto požadavku sice nebylo vyhověno, ale byli odkázáni na nově vzniklá místa v ul. Lidické.

• Legislativně vše proběhlo v naprostém pořádku – žádost byla nejprve postoupena do Komise dopravy jako poradního orgánu Rady města, komise změnu dopravního značení odsouhlasila a doporučila Radě města pověřit odpovědný odbor realizací nového značení. Rada poté pověřila odbor MHaSI realizací, následně bylo vydáno doporučení dopravního inspektorátu PČR. Poté odbor dopravy vyvěsil záměr změny dopravního značení na 30 dní na úřední desky, kdy bylo možné podat připomínky k této změně značení (opatření obecné povahy). Protože odbor dopravy ve stanovené lhůtě žádné připomínky neobdržel, bylo vydáno stanovení nového dopravního značení a přistoupeno k samotné realizaci.

• Nová trasa na poštu je opravdu delší (o cca 50 m, což je při jízdě automobilem zanedbatelné), ale zase se účastník silničního provozu vyhne dvěma místům kratší trasy, kde musel dávat přednost v jízdě ostatním účastníkům provozu.

S pozdravem
Martin Kopečný
odbor MHaSI MěÚ Litovel
cizí pes kálí na mém uživáném pozemku
Věra Vymětalová  |  14.7.2017 9:19:47
Dobrý den. Slečna K. Zedníková se svým přítelem opakovaně nereaguje na naše výzvy k odstraňování výkalů jejich psa,který se volně pohybuje na mé užívané části spolumajetnosti pozemku.Ohrožuje tak zdraví mých vnoučat,které se zde pohybují.Děkuji za pochopení k vyřízení. Věra Vymětalová Víska 27.
Odpověděl: JUDr. Marie Mazánková, právník | 17.7.2017 13:12:55
Vážená paní Vymětalová,
k Vaší níže uvedené informaci o nereagování slečny Zedníkové na Vaše výzvy k odstraňování výkalů jejich psa z části pozemku, který jak uvádíte máte mít ve spoluvlastnickém podílu, Vám sdělujeme, že k řešení této otázky je podle nového občanského zákoníku příslušný toliko soud.
S pozdravem
JUDr. Mazánková
Revitalizace sídliště Karla Sedláka - III. etapa ?
Jo.Do.  |  15.7.2017 8:53:12
Děkuji panu Skácelovi za odpověď,
pokud tomu dobře rozumím, III. etapa nemá ještě přesný termín zahájení, je ve fázi příprav a dle fin. možností "města" bude realizována. Takže je i reálné, že III. etapa vůbec v příštím roce nezačne ? A stav parkovacích míst zůstane do doby pokračování stejný. Nebo snad je připravena varianta "brod" - náhradní parkovací místa do doby úspěšného ukončení celé revitalizace ?
Rád bych i věděl, a určitě to bude zajímat další obyvatele sídliště, co bude předmětem III. etapy ?
Děkuji za odpověď
Dobrý den.
Myslím, že není příliš efektivní touto formou – tj. dopisováním, podrobněji popisovat revitalizaci jednotlivých etap na sídlišti. V minulé odpovědi jsem se snažil obecně popsat nejbližší budoucnost sídliště, včetně cílového stavu počtu parkovacích míst. Rád bych Vám nabídl schůzku (kontakt viz níže), kde Vám poskytnu podrobnější výklad nad mapovými podklady. Informace jsou průběžně poskytovány zástupcům vlastníků bytových domů a společenství bytových jednotek.
Ve III. etapě se připravuje úsek komunikací, chodníků a parkovacích ploch sídliště od křižovatky s Uničovskou ulicí po ulici Gemerská. V této etapě by mělo vzniknou cca 30 nových parkovacích míst. Součástí tak, jako u etap I. a II. bude rekonstrukce veřejného osvětlení, městského rozhlasu a stanovišť na odpady.
Zda bude III. etapa zahájena v příštím roce, bude rozhodnuto členy zastupitelstva města při schvalování rozpočtu na rok 2018.

Kontakt:
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI MěÚ Litovel
tel:585 153 150
mobil: 602 786 079
email: skacel@mestolitovel.cz
Pohyb psů
Ivanaaa  |  28.6.2017 17:51:43
Dobrý den, mám dotaz týkající vyhlášky, která omezuje pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka. Z jakého důvodu do této vyhlášky nejsou zahrnuty Chořelice a další místní části a okrajové ulice? A ještě bych měla jeden dotaz, zda vůbec městská policie kontroluje dodržování této vyhlášky? Protože denně vidím několik lidí, venčících své psy bez vodítka (například na ulici Karla Sedláka).Děkuji
Odpověděl: Ing. Zdeněk Potužák, Rada města | 17.7.2017 8:44:26
Dobrý den,
podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 platí v místních částech pouze zákaz vstupu psů na dětská hřiště. Při tvorbě OZV se vycházelo ze skutečnosti, že počet psů na vesnicích je vyšší a majitelé rodinných domů užívají psy často i jako hlídače, proto se jevila další restrikce jako nežádoucí. Nicméně pokud by některá místní část měla zájem o rozšíření omezení, lze podat podnět/žádost Radě města Litovel a vyhlášku novelizovat.

Velitel Městské policie Litovel, Mgr. Lubomír Broza, doplňuje:
Dobrý den. Pravidla pro pohyb psů po městě řeší OZV 4/2012. Městská policie kontroluje dodržování této vyhlášky. Pokud strážníci vidí ve vyznačeném prostoru psa bez vodítka, majitele na to upozorní, sídliště K. Sedláka nevyjímaje.
bouračka na kole
jarka hradilova  |  1.7.2017 12:38:28
Podle informací patří Nová Ves do Vašeho města. Dne 29.6. jsem v této obci bourala na kole a to díky Vašemu odvodňovacího kanálu naproti hospody. Chci se zeptat proč má tak široké šprušle? Jela jsem opravdu pomalu a chtěla jsem ho objet, ale přední kolo se mi do kanálu zaseklo a už jsem letěla, mám rozbitý obličej, musela jsem na pohotovost. Můžete se zeptat v místní hospodě, protože mě mladá slečna dovolila, abych se tam aspoň umyla.Vůbec to v Nové Vsi neznám, byla jsem tam poprvé v životě a tak jsem dopadla. Píši to jenom proto, aby se tam v budoucnu fakt někdo nezabil.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 14.7.2017 8:22:55
Dobrý den, po prohlídce místa bylo dohodnuto, že Technické služby zajistí na stávajícím prvku horské vpusti vhodné opatření tak, aby se podobná nepříjemnost nemohla opakovat. Termín provedení je cca do 14 dní. Děkujeme za upozornění a velice nás mrzí, že jste se zranila. Přesto doufáme, že na naše město nezanevřete.
Revitalizace Karla Sedláka
Jo.Do.  |  13.7.2017 9:11:21
Přeji hezký den,
v krátké době nám skončí rekonstrukce sídliště K.Sedláka II, rád bych věděl, co bude dál ?
Rekonstrukcí jsme sice získali estetickou úpravu sídliště, ale prakticky přijdeme, proti původnímu stavu, o několik parkovacích míst ( při započtení míst pro invalidy, vjezd do zahrad, prostory pro odpadky apod. ).
Bude se v rekonstrukci pokračovat ?
Děkuji za odpověď, případně odkaz na stránkách města.
Jo.Do.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 13.7.2017 11:30:29
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI:
Nyní probíhající rekonstrukce ulice K. Sedláka na sídlišti je v pořadí druhou etapou revitalizace sídliště. Etap je plánovaných celkem sedm a pokračování v jednotlivých letech bude především záviset na finančních možnostech města.
V současné době je v projekční přípravě třetí etapa. Celá revitalizace by měla být ukončena do roku 2025 včetně opravy ul. Novosady, vybudování okružní křižovatky při výjezdu ze sídliště na silnici II. tř., nových chodníků a samostatné cyklostezky ve směru k Července.
Co se týká parkovacích míst - dle průzkumu, který byl proveden před zahájením revitalizace sídliště, bylo umístěno na plochách v sídlišti legálních i nelegálních parkovacích míst celkem 220 ks. Po dokončení celé revitalizace sídliště se kapacita parkovacích míst zvýší na povrchu na počet 472 ks. Bohužel i tak zůstane celková bilance potřeb (548 parkovacích míst) v záporných číslech, kdy bude chybět 76 ks parkovacích míst. Dosažení vyrovnané bilance potřeb by však bylo na úkor zelených, odpočinkových a hracích ploch pro děti.
Osvětlení sídliště Karla Sedláka
Hanka.Z  |  25.6.2017 10:50:11
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude opraveno osvětlení na sídlišti Karla Sedláka. V současné době probíhá oprava - II. etapa, a během bouře ze dne 22.06. na den 23.06. "bouchla" jedna z lamp, a od té doby nesvítí celé sídliště - kolem hřiště. Otázka tedy zní, zda budou lampy opraveny, i ve vztahu k bezpečnosti obyvatel, když je sídliště rozkopané. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 27.6.2017 8:10:14
Dobrý den, osvětlení je již opraveno. Včera večer už lampy svítily.
< předchozí | 1 [...] 19 20 21 22 23 24 25 [...] 40 [...] 59 | další >
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load