Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Zimní muzeumZimní muzeum
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
SokolovnaSokolovna
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Sochův pomníkSochův pomník
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Abiciozní a vyjímečný energetický projekt a informovanost
lotr  |  2.9.2022 7:14:23
Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl informaci pana místostarosty .Brozy a ředitele MTS Fialy o energetických záměrech města pro příští roky.Jelikož město již realizovalo v poslední době několik zajímavých a úspěšných projektů,bylo by dobré o těchto činech informovat širokou veřejnost v naší republice prostřednictvím celostátních medií jako na př. jsou Novinky.CZ či Seznam.CZ.
Dotazuji se,zda se uvažuje o zřízení funkce tiskový mluvčí úřadu,který by tyto komunikace zajšťoval.Aby se nezvyšovaly finanční náklady města,doporučoval bych výkonem funkce pověřit paní redaktorku Litovelských novin Kratochvílovou jako souběh dvou funkcí na základě svých zkušeností.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 2.9.2022 8:32:46
Dobrý den,
o všech našich záměrech a projektech informujeme veřejnost na našich webových a facebookových schránkách. Tisková zpráva o energetickém projektu byla zveřejněna a setkala se s velkým zájmem médií. V týdnu jsme poskytovali informace do MF Dnes, Hanácká drbna i do rádií. Tolik o prezentacích.
Co se týká zřízení pozice tiskové mluvčí. Naše město tuto pozici nemá. Informace zveřejňují vybraní pracovníci. Největším mediátorem je ale náš pan starosta Viktor Kohout, který informace sdílí bez ohledu na svůj volný čas, okamžitě po jejich obdržení. Co bude do budoucna? Za 3 týdny jsou volby a současnou strukturu již nyní měnit nebudeme. O tom si už rozhodne nové vedení města.
IP: xxx
Sponzorský dar
lotr  |  1.9.2022 15:02:37
Dobrý den,
bývávávalo nebo i snad je dobrým zvykem,že firmy na území města Litovle občas dle svých možností poskytnou sponzorský dar městu pro jeho rozvoj či sociálním zařízením v městě.Na internetu je informace,že firma Kimberly Clark Litovel poskytla sociálnímu zařízení v obci Bílsko asi hygienické potřeby jako sponzorský dar.Dotazuji se zda ajak město spolupracuje s touto firmou.
Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 2.9.2022 8:31:57
Dobrý den, máte pravdu, město Litovel dostává sponzorské dary od různých nejen litovelských firem. Naposledy to bylo včera, kdy jsme prvňáčkům rozdávali dárky od společnosti EKO-KOM a.s. Bývá to při krizových událostech nebo při kulturních a společenských akcích. Pokud město jakýkoli sponzorský dar dostane, je vždy dárci poděkováno při konkrétní akci. O sponzorském daru Bílsku vím jen tolik, že Domovu se zvláštním režimem Bílsko dává firma Kimberly Clark Litovel sponzorské dary. To je vše.
Město Litovel je s firmou Kimberly Clark v kontaktu jako s každou jinou litovelskou firmou. Jednou ročně se na společném jednání informujeme o dění ve městě, o chystaných akcích. Firmy nás informují o svém výrobním programu, svých plánech a problémech. Pokud má nějaká litovelská firma požadavek na město, řeší se to vždy operativně.
IP: xxx
Snížení dodávek plynu
lotr  |  17.8.2022 8:22:18
Dobrý den,
ústy ministra průmyslu a obchodu a pana premiiéra bylo opakovaně sděleno,že byty napojené na zdroje centrálního vytápění budou omezeny v doávkách tepla z důvodu zabezpečení strategických výrob.Dotazuji se,zda toto omezení se bude týkat i dodávek teplé užitkové vody /TUV/ jakým způsobem bude zajišťováno či plnulým snížením parametrů a nebo cyklickým denním vypínání dodávek

Děkuji za podání informace.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 26.8.2022 9:31:28
Dobrý den,
pokud dojde k omezování spotřeby plynu a tím dodávek tepla, bude záležet na více faktorech. Opatření budeme přijímat v závislosti na venkovní teplotě a velikosti případného snížení spotřeby. S největší pravděpodobností by došlo ke snížení teploty dodávané TUV o 2-3 °C a současně k přerušení dodávky na několik hodin v průběhu dne.

S pozdravem
Petr Vaněk - energetik
Městská teplárenská společnost a.s. Litovel
IP: xxx
Gastroodpad
lotr  |  16.8.2022 9:31:08
Dobrý den,
dne 1.8.2022 v Otázkách a odpovědích informoval pan Ing.Pavel Kurfurst vedoucí odboru životního prostředí ,že bude od 1.září letošního roku zavedena likvidace gastroodpadu formou pilotního projektu od domácností ,aby nebyly znečišťovány kontejnery na odpad´pro jiné konzistence odpadů.

Bylo by možné občanům přiblížit charakteristiku pilotního projektu,způsob odváženíní a skladování odpadu na ulicích v nádobách a zda je pilotní projekt sounáležitostí spolupráce s některou soukromou firmou.Kdo bude vydávat a kde nádoby a jaké budou zásady jejich dezinfekce,protože budou asi umístěny v den odběru na veřejném prostranství.Podléhá projekt schválení hygieny?

Svým způsobem mne překvapuje skutečnost vymýšlení pilotního projektu,když ze stravovacích zařízení ve městě je běžně gastroodpad odvážen a likvidován oprávněnou firmou Adam Václav Hnojice.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Jak již bylo dříve zveřejněno, gastroodpad se bude svážet na místech, kde je velká koncentrace lidí – to znamená na sídlištích. Svoz bude provádět společnost BPS Rapotín, která vlastní i bioplynovou stanici. V den svozu firma vymění plnou sběrnou nádobu za prázdnou a vymytou. Takže svoz probíhá jiným způsobem než u „klasického“ odpadu. Mimochodem svoz gastroodpadu je již nyní realizován např. Šternberk, Šumperk a v dalších. To, že gastroodpad již nyní sváží majitelé restaurací je samozřejmě známá věc. Koneckonců mají to za povinnost, ale nevím jak to souvisí s tím, že chceme rozšířit službu i pro občany města Litovel.
IP: xxx
Ptačí oblast
lotr  |  16.8.2022 11:34:57
Dobrý den,
při hledání na internetu v oblasti Katastru nemovitostí v městě Litovel a okolí jsme informováni ,že se jedná o ptačí oblast která je zřejmě chráněným územím pro ptactvo.Dle názoru mnoha občanů velmi záslužná činnost odboru životního prostředí města.

Bohužel,investiční záměry města jsou mnohdy spíše zaměřeny na budování podle názoru občanů některými nesmyslnými parkovacími stáními,místo podpory hnízdění vzácných druhů ptactva umisťováním umělých hnízd či dřevěných krmítek.Dotazuji se zda úřad může do zimního období vybudovat obecní ptačí krmítka na zelených plochách měsa aptaparcích i náměstí velikosti xxxl,kde by bylo krmení dodáváno technickými službami či pracovníky svozu odpadů,případně i občany s poučením.

Naše město bylo v dřívějších dobách význačné masivní podporou našich předků ubytování ptactva,ale nutné odstraňováí starých stromů a přirozený zájem občanů o krmení ptactva opadá.Zanechme našim potomkům opět ptačí zpěv tak jako námn ho zachovávali naši předkové.
Dobrý den.
Co se týče podpory hnízdění ptáků v Litovli. Město Litovel v posledních letech investuje hodně finančních prostředků na obnovu uliční a hlavně krajinné zeleně ( např. obnova alejí, založení velkého remízku mezi Nasobůrkami a Haňovicemi apod.). Jsou to lokality, které vytváří ideální podmínky (např. pro úkryt , hnízdění) mimo jiné i pro ptactvo. Tato podpora je v tomto směru tedy nepřímá. Co se týče samotné podpory hnízdění – město uvažuje o zakoupení několika ptačích budek. Přesto se domnívám, že tuto iniciativu mohou mít i občané města, kteří vlastní zahrady a něco pro tuto věc udělat. Koneckonců tazatel sám zmiňuje, že tato podpora byla dříve u naších předků mnohem větší.
IP: xxx
Dotace Státního fondu životního prostředí ČR
lotr  |  16.8.2022 7:49:34
Dobrý den,
před několika dny vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR formou Modernizačního fondu v 9 programech dotace v částce 300 miliard pro rozvoj a podporu energetické nezávislosti ČR.O podporu mohou m.j. žádat i obce,samosprávy a soukromý sektor.

Podpora je směrována do následujících oblastí
- modernizace současných energetických provozů
- veřejného osvětlení
- modernizace teplárenství
- do modernizace energetických zařízení ve veřejných budovách
- do oblasti nakládání s veřejnými odpady.

Podle mého názoru by bylo možné požádat o dotace v několika výše uvedených oblastech v našem městě a zajistit modernizaci a doporučit samosprávám směřování požadavků.

Dotazuji se zda naše město požádalo o možnost přidělení dotace a pro jaké oblasti.
Info na možnost dotací na mejlu fond@sfzp.cz
Děkuji za info.
Odpověděl: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta uvolněný | 16.8.2022 14:02:32
Dobrý den,
velice vám děkujeme za upozornění. O vyhlášení dotačního programu samozřejmě víme. Máme připraveno několik projektů, které budeme do tohoto dotačního titulu podávat a to:
Solární sušárna kalů
Výstavba vodovodu Savín
Výstavba kanalizace Nová Ves, Savín
Investice v souhrnu za bezmála 300 mil. Kč. Může tedy být v klidu, Město Litovel nespí a držte palce, aby dotace vyšly.
IP: xxx
Městská teplárenská společnost Litovel
lotr  |  5.8.2022 8:32:10
Dobrý den,
pokud by nastala situace,že nebude k dispozici plyn dotazuji se,jakým způsobem bude řešeno vytápění napojených objektů na tuto kotelnu.Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 10.8.2022 14:06:10
Dobrý den,
pokud by nastala situace nedostatku plynu, bude situace řešena v souladu s vyhláškou 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standartu dodávky plynu.
Tato vyhláška stanovuje celkem 10 skupin zákazníků podle charakteru a velikosti odběru, dále definuje dvě skupiny odběrových stupňů o 5 bodech pro omezení dodávky plynu a pro přerušení dodávky plynu.
Podle vyhlášeného regulačního stupně (1-5 stupeň) se nejprve omezuje spotřeba zemního plynu, poté v případě vyhlášení 6-10 stupně dochází k přerušení odběru.
První na řadě jsou zákazníci kteří mají možnost přejít na alternativní vytápění, technologické odběry, poté jsou omezováni zákazníci s otopovým odběrem, zdravotnická zařízení, sociální zařízení a nakonec domácnosti.
Podle veřejně prezentovaných informací by plynové zásobníky měli být naplněny na cca 80%, nicméně očekáváme, že v letošní topné sezoně dojde k určitému omezování dodávek zemního plynu a tedy i tepla pro konečné zákazníky.

S pozdravem
Petr Vaněk - energetik
Městská teplárenská společnost a.s. Litovel
IP: xxx
Dočasné úsporné opatření
lotr  |  8.8.2022 9:10:11
Dobrý den,
domnívám se,že energetická náročnost městského osvětlení bude v nastupující energetické krizi velkým náporem na finanční rozpočet města.Současné rozmístění světelných zdrojů zejména na křižovatkách ulic či některých uličních komunikací je tzv.přebujelé,kdy na příklad na křižovatkách ulic v rozmezí 30 m svítí i tři zdroje.

Dotazuji se zda město má připraven či připraví návrh dočasného snížení světelných zdrojů jejich vypnutím včetně realizace.Úspora by mohla jít do několika desítek tisíc za předpokladu,že světla jsou osazeny zastaralými výbojkami a né led žárovkami. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 8.8.2022 13:13:11
Dobrý den, jistě přijde doba, kdy se i tímto bude město zabývat. Jedno podmiňuje druhé, to druhé je bezpečnost nejen pěších. Město Litovel postupně vyměňuje svítící body za úsporné LED osvětlení.
IP: xxx
oprava branky
JanKucera  |  5.8.2022 11:19:02
Dobrý den,
děkujeme za opravu zídky na hřbitově v Chudobíně,a nešlo by ještě opravit plech v brance směrem k parkovišti?Je potřeba ho přivařit či přišroubovat.
Dobrý den, děkujeme za podnět. Prověříme na místě a zajistíme případnou opravu.
IP: xxx
Pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů
lotr  |  4.8.2022 7:29:03
Dobrý den,
výrobci plynových spotřebičů upozorňuji kupující na jejich zákonnou povinnost zajistit si dle zákona 1x ročně servisní prohlídku provozovaných plynových spotřebičů.Dotazuji se zda je vydána či se připravuje vydání závazné vyhlášky nařizující splnění tohoto požadavku předložením revizních zpráv úřadu jako preventivní opatření k eliminaci neštěstí.
Odpověděl: JUDr. Marie Mazánková, právník | 4.8.2022 8:17:38
Dobrý den,
uvedenou vyhlášku město vydávat nebude, resp. ji ani vydat nemůže, neboť pro její vydání nemá zákonné zmocnění.
Obec není oprávněna svou obecně závaznou vyhláškou regulovat vztahy vyplývající z užívání různých spotřebičů či jejich vlastníkům ukládat povinnosti.
IP: xxx
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 65 | další >
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load