Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zasněžený rybníkZasněžený rybník
SokolovnaSokolovna
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Svatojánský mostSvatojánský most
Hra světelHra světel
Zimní muzeumZimní muzeum
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Přišla zimaPřišla zima
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
GymnáziumGymnázium
« »

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
LIT 21726/2022 29.9.2022 - 17.10.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Obec Senice na Hané - schválení "Kanalizačního řádu splaškové kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Oznámení
LIT 21729/2022 29.9.2022 - 17.10.2022 Usnesení - určení lhůty k podání připomínek či námitek ve věci schválení "Kanalizačního řádu splaškové kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Informace
LIT 21611/2022 27.9.2022 - 13.10.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II(/449 ul.Uničovská, sil. III/4498 ul. Loštická a MK ul.K.Sedláka v Litovli /vyznačení objízdné trasy po sil.II/446 a sil II/447 z důvodu opravy komunikace Unčovice MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 22554/2022 27.9.2022 - 13.10.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, sil. II/635, sil. II/447, sil. III/44620 a sil. III/03545 z důvodu realizace stavby II/449 MÚK Unčovice Litovel, úsek A1,A2,A3,C okružní křižovatka MěÚ Litovel - Odbor dopravy Oznámení
27.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 16/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 15. září 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 20719/2022 26.9.2022 - 12.10.2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Chodník podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ" v obci Střeň MěÚ Litovel - Odbor dopravy Oznámení
24.9.2022 - 31.10.2022 Výsledky komunálních voleb za ORP Litovel MěÚ Litovel Informace
23.9.2022 - 10.10.2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části katastrálního území Litovel /pozemek p.č. 721/1/ Pozemkový fond Oznámení
22.9.2022 - 13.10.2022 Aukční vyhláška - pozemky id. 1/2 celku parc.č. 144 a parc.č. 367 v k.ú. Rozvadovice Pozemkový fond -----
22.9.2022 - 24.10.2022 Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 15. 9. 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka -----
21128/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 Usnesení - určení lhůty k podání připomínek či námitek ve věci schválení "Kanalizačního řádu splaškové tlakové kanalizace obce Dubčany" MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Informace
LIT 21122/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Obec Dubčany - schválení "Kanalizačního řádu splaškové tlakové kanalizace obce Dubčany" MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Oznámení
LIT 21036/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4498 a sil. III/4499 v obci Mladeč, část Nové Zámky - přeložka plynovodu Nové Zámky MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 21031/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/3732 a sil. III/3736 v obci Cholina - Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
20.9.2022 - 6.10.2022 Zveřejnění záměru města přenechat do nájmu 1 parkovací místo nacházející se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 2046 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Litovel MěÚ Litovel - Oddělení bytového hospodářství Zveřejnění záměru
19.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 15/2022 schválené Radou města Litovel dne 6. září 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
16.9.2022 - 3.10.2022 Dražební vyhláška o elektronické dražbě nemovité věci Loučka č.p. 23 RD + pozemky Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MEST 143639/2022 16.9.2022 - 3.10.2022 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - IE-12-8001678, V598 Červenka - Šternberk, zdvojené vedení ----- Oznámení
15.9.2022 - 14.10.2022 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - části pozemků parc. č. 1577/30 a parc.č. 1581/2 v k.ú. Litovel a část pozemku parc. č. 945/1 v k.ú. Červenka a dále pozemky parc. č. 1577/50 a 1581/3 v k.ú. Litovel a pozemek parc Krajský úřad Informace
14.9.2022 - 15.10.2022 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - část pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Unčovice Krajský úřad Informace
6.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č.14/2022 schválené Radou města Litovel dne 18. srpna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.7.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 12/2022 schválené Zastupitelstvem města dne 23. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.7.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 11/2022 schválené Radou města Litovel dne 23. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Závěrečný účet - Město Litovel r. 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 2023 - 2026 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
20.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené Radou města Litovel dne 2. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
1.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2022 schválené Radou města Litovel dne 12. května 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.5.2022 - 30.11.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Litovel z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků Pozemkový fond Informace
18.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 28. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené Radou města Litovel dne 21. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
20.4.2022 - 30.4.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Tři Dvory u Litovle Katastrální úřad Oznámení
13.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené Radou města Litovel dne 31. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
5.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené Radou města Litovel dne 10. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené Radou města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.2.2022 - 31.12.2022 KÚOK - Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace MUDr. Ivy Koupilové - možnost podávání žádostí o zdr. dokumentaci Krajský úřad Oznámení
10.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 23/2021 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
31.1.2022 - 31.12.2022 Informace o změně čísla položky rozpočtové skladby MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 22/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 21/2021 schválené Radou města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
13.12.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
8.4.2020 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon ----- Informace
8088/2019 18.4.2019 - 31.3.2023 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ----- Informace
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 1228977x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load