Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Vánoce 2015Vánoce 2015
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Hra světelHra světel
-13 °C-13 °C
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Noční gymnáziumNoční gymnázium
MikulášMikuláš
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Schody do NečízuSchody do Nečízu
« »

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
LIT 8707/2023 31.3.2023 - 17.4.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil. III/44620, sil. III/446, sil. II/635 a MK č. 08c v obci Střeň - Oprava žel. přejezdu P6521 ve Střeni MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 8759/2023 31.3.2023 - 17.4.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37335 a MK v obci Luká, část Střemeníčko - Oprava místních komunikací v obci Luká - Střemeníčko MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 8793/2023 31.3.2023 - 17.4.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil. III/3732 a sil. III/3736 v obci Cholina - Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
30.3.2023 - 14.4.2023 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Ing. Aleš Batelka, Přerov Exekutorský úřad Dražební vyhláška
30.3.2023 - 19.4.2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - MI Estate, s.r.o, Praha Exekutorský úřad Dražební vyhláška
30.3.2023 - 27.4.2023 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - František Černý, Chudobín 11 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
30.3.2023 - 17.4.2023 Rozhodnutí ve věci - Červenka - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
30.3.2023 - 17.4.2023 Rozhodnutí ve věci - Senička - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
30.3.2023 - 17.4.2023 Rozhodnutí ve věci - Vilémov - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
29.3.2023 - 31.12.2023 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Rozvadovice Katastrální úřad Oznámení
28.3.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2023 schválené Radou města Litovel dne 9. března 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.3.2023 - 12.4.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku Sdružení obcí Střední Moravy za rok 2022, Závěrečný účet za rok 2022, Návrh rozpočtu na rok 2023 ----- Informace
21.3.2023 - 6.4.2023 Informační panel a pamětní deska - Haňovice, dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů MěÚ Litovel - Odbor míst. hosp. a stav. investic Informace
20.3.2023 - 5.4.2023 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku parc.č. 349 /trvalý travní porost/ v k.ú. Tři Dvory MěÚ Litovel - Odbor míst. hosp. a stav. investic Zveřejnění záměru
20.3.2023 - 5.4.2023 Zveřejnění záměru města přenechat do výpůjčky sklepní prostory nacházející se v suterénu objektu č.p. 15 v Litovli - místní části Savín, situované na pozemku p.č.st. 38 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Savín MěÚ Litovel - Oddělení bytového hospodářství Zveřejnění záměru
20.3.2023 - 4.4.2023 Rozhodnutí ve věci - Dubčany - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
20.3.2023 - 4.4.2023 Rozhodnutí ve věci - Cholina - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
16.3.2023 - 17.4.2023 Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Litovel, konané dne 9. března 2023 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
LIT 6533/2023 15.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí - stavební povolení - Litovel, Nasobůrky smíšená stezka v profilu II/635 MěÚ Litovel - Odbor dopravy Rozhodnutí
15.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Mladeč - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Luká - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Senice na Hané - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Pňovice - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Měrotín - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Haňovice - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
14.3.2023 - 31.3.2023 Rozhodnutí ve věci - Bílá Lhota - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Rozhodnutí
6.3.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené Radou města Litovel dne 16. února 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.3.2023 - 6.4.2023 Aukční vyhláška - Litovel, Husova /Sochova vila/ ----- Informace
24.2.2023 - 4.4.2023 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - Edita Suchánková, Litovel Exekutorský úřad Dražební vyhláška
UZSVM/OOL/1218/2023 24.2.2023 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků, nemovitostí - Litovel ----- Informace
21.2.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023 schválené Zastupitelstvem města dne 9. února 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
17.2.2023 - 31.3.2023 Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 9. února 2023 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka -----
14.2.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023 schválené Radou města Litovel dne 26. ledna 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
14.2.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 22/2022 schválené Radou města Litovel dne 26. ledna 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
7.2.2023 - 30.6.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Chudobín Katastrální úřad Oznámení
9.1.2023 - 31.12.2023 Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. - Mikroregion Litovelsko Mikroregion Informace
3.1.2023 - 31.12.2023 Zveřejňování dokumentů ÚSC / Zveřejňování dokumentů města Litovel MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
2.1.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 21/2022 schválené Zastupitelstvem města dne 8. prosince 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
2.1.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 20/2022 schválené Radou města Litovel dne 8. prosince 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
2.1.2023 - 31.12.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
2.12.2022 - 5.5.2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Litovel z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků Pozemkový fond Informace
4.11.2022 - 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - změna a doplnění některých zákonů - lesní zákon ----- Informace
20.4.2022 - 30.4.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Tři Dvory u Litovle Katastrální úřad Oznámení
8088/2019 18.4.2019 - 31.3.2023 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 1317415x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load