Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Vánoce 2015Vánoce 2015
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Zimní ránoZimní ráno
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Zimní radniceZimní radnice
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Nové osvětleníNové osvětlení
Pohled z věžePohled z věže
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Revitalizace sídliště - pokračování
pruckova  |  6.1.2019 17:37:02
Dobrý den.
Četla jsem lednové číslo Litovelských novin, zejména novoroční slovo starosty a článek o plánovaných stavebních pracích od vedoucího Odboru MHaSI. Nikde jsem tam nenašla informaci o pokračování další etapy revitalizace Uničovského předměstí – ulic Karla Sedláka a Gemerská. Tato revitalizace byla rozdělena do několika etap, v předchozích letech byly provedeny 3 etapy a zejména v dalších etapách se měl navyšovat počet parkovacích míst. Ptám se tedy, jestli se bude v roce 2019 realizovat další etapa (trasa C, E, nebo G situačního výkresu) a poukazuji na to, že Sdružení Nezávislých kandidátů, mělo mimo jiné, dokončení revitalizace těchto sídlišť v předvolebním programu!
Pokud se v roce 2019 nebude pokračovat v revitalizaci, chtěla bych znát odpověď, proč se tak nestane a kdy se bude pokračovat.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Viktor Kohout, Starosta | 7.1.2019 16:13:38
Vážená paní,
s dalšími etapami opravy sídlišť se počítá. V současné době jsou připraveny nebo se dokončují projekty i stavební povolení. S realizací se na základě rozhodnutí zastupitelstva města počítá v roce 2020, kdy budou náklady na akci zahrnuty do rozpočtu. Důvodem „odkladu“ je skutečnost, že v letošním roce 2019 žádáme o dotaci cca 7 mil. Kč na obnovu veřejného prostranství a chceme tak ušetřit finanční prostředky z vlastního rozpočtu a tyto peníze investovat na jiné akce, na které nelze dotace využít, např. na opravu školní jídelny Studentů. Věřím, že předvolební sliby se změní na skutky, což je potřeba. Ještě dodávám, že předchozí etapy revitalizace se realizovaly bez dotace z EU, což velmi zatěžovalo rozpočet města. Důvodem bylo, že stavební povolení bylo po všech nezbytných vyjádřeních vydáno v termínu, kdy už nebylo možné o dotaci žádat. Někdy je velmi složité vše skloubit.
Děkuji za pochopení.
Webkamera
 |  25.1.2018 17:28:34
Dobrý den,
kdy se opět do provozu vrátí webkamera?
Zároveň by mě zajímalo, zda město uvažuje o zakoupení kamery s kvalitnějším obrazem či lepším výhledem na náměstí? V současné době jde ve městech o velmi žádanou funkci. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Pavel Ženožička, DiS., vedoucí oddělení IT | 25.1.2018 17:56:29
Dobrý den, kamera je v autorizovaném servisu, včera jsem se opět dotazoval na stav zakázky, ale bylo mi sděleno, že ještě není vyřízena. V případě, že bude kamera neopravitelná, budeme řešit náhradu.
Chodník k nové zástavbě na Pavlínce
Alena Poláchová  |  15.1.2018 9:54:43
Reaguji na odpověď p.Baroně na dotaz p. Moťkové ohledně úpravy chodníku k nové zástavbě na Pavlínce.Oprava, která byla provedena je dostatečná jen do prvního deště, pak bude chodník vypadat stejně, jako před opravou.Vzhledem k frekventovanosti tohoto chodníku by bylo načase, aby byla úprava provedena pořádně, nikoliv zaplácnutím kaluží pár lopatami štěrku.Kdy se toho dočkáme?
Dobrý den,
vyjádření Vaší nespokojenosti s provedenou opravou a současně požadavek na masivnější opravu jsme předali řediteli TS s prosbou o vyjádření.
Prodloužení asfaltové komunikace v místě chodníku se neplánuje. Pokud by se jednalo o provizorní asfaltový chodníček, to by možná šlo v horizontu 2 roků, ale nikdy se o tom u nás nemluvilo, neboť i to vyžaduje určitou přípravu a peníze.

Vyjádření Ing. Karla Zmunda, ředitele Technických služeb Litovel, p.o.:
Dne 8.1. TS Litovel provedly v místech s rozměklým povrchem a kalužemi dosypání a zaválcování asfaltového recyklátu, což bylo v danou chvíli dostačující pro slušnou schůdnost a sjízdnost. Po rozmrazu či deštivém počasí bude celý povrch stezky ještě posypán drceným kamenivem 4/8 a případně zhutněn válcováním, tak jak se to provádí každý rok a je to asi jediná možná cesta. Je nutné upozornit, že větší stavební úpravy zde nejsou momentálně ani možné, historicky vzniklý nezpevněný chodník není v majetku města.
Zdraví
Karel Zmund
Uzemní plán Litovel-Tři Dvory zvažovaný pozemek Z 31
MocnyLa  |  13.11.2017 9:25:31
Dobrý den,
dle územního plánu z roku 2012, který je aktuální je plocha v obci Tři Dvory (Z 31 viz. uzemní plan) uvažována jako plocha pro obchod. Reálně se jedná o parcely za hasičskou zbrojnicí a restaurací.

Má otázka zní jak je toto myšleno? Znamená to, že na těchto parcelách někdy vznikne market nebo obchod? Reálně se jedná o větší plochu než je supermarket TESCO v Litovli. Zajímalo by mne to z hlediska rozvoje obce a budoucího bydlení.

Lidé by zajisté uvítali možnost nákupu bez nutnosti dojíždění autem či MHD.

Děkuji za vyjádření a vysvětlení územního plánu.

S pozdravem,
L. Mocný
Odpověděl: Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby | 13.11.2017 12:58:14
Dobrý den, na dotaz mohu odpovědět pouze z hlediska Územního plánu.
Pod Z 31 jsou označeny v Územním plánu pozemky parc.č. 21/1, 21/2, 21/3 a 21/5, 21/6 v k.ú. Tři Dvory, uvedené pozemky se dle patného Územního plánu Litovel, ve znění změny č. 1a, 1b a 2 nacházejí v návrhové ploše: Plochy smíšené obytné ostatní (SO.2) pro něž platí následující regulativy:

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:
Smíšené plochy obytné ostatní jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby, skladování a služeb, veřejných prostranství atd.
Přípustné využití – bydlení, objekty rodinné rekreace (chalupaření), malé obchodní provozovny, provozovny drobné výroby a skladování, nevýrobní služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.
Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování).
U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.
Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.).

Pozemky nejsou jednoho vlastníka, o jaký typ stavby vlastníci/stavebníci požádají, není stavebnímu úřadu známo.
Revitalizace sídliště Karla Sedláka - III. etapa ?
Jo.Do.  |  15.7.2017 8:53:12
Děkuji panu Skácelovi za odpověď,
pokud tomu dobře rozumím, III. etapa nemá ještě přesný termín zahájení, je ve fázi příprav a dle fin. možností "města" bude realizována. Takže je i reálné, že III. etapa vůbec v příštím roce nezačne ? A stav parkovacích míst zůstane do doby pokračování stejný. Nebo snad je připravena varianta "brod" - náhradní parkovací místa do doby úspěšného ukončení celé revitalizace ?
Rád bych i věděl, a určitě to bude zajímat další obyvatele sídliště, co bude předmětem III. etapy ?
Děkuji za odpověď
Dobrý den.
Myslím, že není příliš efektivní touto formou – tj. dopisováním, podrobněji popisovat revitalizaci jednotlivých etap na sídlišti. V minulé odpovědi jsem se snažil obecně popsat nejbližší budoucnost sídliště, včetně cílového stavu počtu parkovacích míst. Rád bych Vám nabídl schůzku (kontakt viz níže), kde Vám poskytnu podrobnější výklad nad mapovými podklady. Informace jsou průběžně poskytovány zástupcům vlastníků bytových domů a společenství bytových jednotek.
Ve III. etapě se připravuje úsek komunikací, chodníků a parkovacích ploch sídliště od křižovatky s Uničovskou ulicí po ulici Gemerská. V této etapě by mělo vzniknou cca 30 nových parkovacích míst. Součástí tak, jako u etap I. a II. bude rekonstrukce veřejného osvětlení, městského rozhlasu a stanovišť na odpady.
Zda bude III. etapa zahájena v příštím roce, bude rozhodnuto členy zastupitelstva města při schvalování rozpočtu na rok 2018.

Kontakt:
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI MěÚ Litovel
tel:585 153 150
mobil: 602 786 079
email: skacel@mestolitovel.cz
Revitalizace Karla Sedláka
Jo.Do.  |  13.7.2017 9:11:21
Přeji hezký den,
v krátké době nám skončí rekonstrukce sídliště K.Sedláka II, rád bych věděl, co bude dál ?
Rekonstrukcí jsme sice získali estetickou úpravu sídliště, ale prakticky přijdeme, proti původnímu stavu, o několik parkovacích míst ( při započtení míst pro invalidy, vjezd do zahrad, prostory pro odpadky apod. ).
Bude se v rekonstrukci pokračovat ?
Děkuji za odpověď, případně odkaz na stránkách města.
Jo.Do.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 13.7.2017 11:30:29
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI:
Nyní probíhající rekonstrukce ulice K. Sedláka na sídlišti je v pořadí druhou etapou revitalizace sídliště. Etap je plánovaných celkem sedm a pokračování v jednotlivých letech bude především záviset na finančních možnostech města.
V současné době je v projekční přípravě třetí etapa. Celá revitalizace by měla být ukončena do roku 2025 včetně opravy ul. Novosady, vybudování okružní křižovatky při výjezdu ze sídliště na silnici II. tř., nových chodníků a samostatné cyklostezky ve směru k Července.
Co se týká parkovacích míst - dle průzkumu, který byl proveden před zahájením revitalizace sídliště, bylo umístěno na plochách v sídlišti legálních i nelegálních parkovacích míst celkem 220 ks. Po dokončení celé revitalizace sídliště se kapacita parkovacích míst zvýší na povrchu na počet 472 ks. Bohužel i tak zůstane celková bilance potřeb (548 parkovacích míst) v záporných číslech, kdy bude chybět 76 ks parkovacích míst. Dosažení vyrovnané bilance potřeb by však bylo na úkor zelených, odpočinkových a hracích ploch pro děti.
Pozemky
jojojo  |  19.10.2016 20:16:09
Dobry den,

dekuji za odpoved ohledne prodeje pozemku na Pavlince. Jsem trochu zklaman, protoze dle katastralnich map ma mesto v lokalite rozparcelovano nekolik dalsich pozemku. Tak snad pred volbami z toho nekdo udela tema... :-)

Chci se presto zeptat, zda-li mesto nezvazuje prodej jinych pozemku? Kupr. pozemku po zbourane ubytovne na Pavlince. Mel bych vazny zajem o nakup pozemku.

Dekuji za odpoved. S pozdravem

J. Novak
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.10.2016 12:34:30
Odpovídá Ing. Zdeněk Potužák, starosta města:

Další příprava inženýrských sítí na Pavlínce pro výstavbu RD byla pozastavena. Důvodem je, že město nemá protipovodňová opatření (PPO)a koncem roku 2015 byly vyhlášeny Plány pro zvládání povodňových rizik. Tím se ještě zhoršila situace pro rozvoj města. Navyšování terénu pro stavby dalších RD na Pavlínce by ohrožovalo stávající zástavbu. Minulé Zastupitelstvo neschválilo další spolupráci s Povodím Moravy na pokračování přípravy PPO. Letos bude o tomto zastupitelstvo znovu rozhodovat. Hlavním problémem je nutnost získat cca 200 soukromých pozemků.
Pozemek po odstraněné ubytovně není v současné době určen Územním plánem k výstavbě rodinných domů, tudíž jej Město Litovel jako vlastník pozemku nenabízí k prodeji. Město v současné době nemá žádné další pozemky pro výstavbu rodinných domů s připravenou dopravní a technickou infastrukturou, které by nabídlo k prodeji. Územním plánem jsou určeny lokality vhodné pro výstavbu rodinných domů, jsou to však soukromé pozemky zejména v našich obcích. V případě zájmu můžete vlastníky pozemků kontaktovat.

Kontakt na stavební odbor: Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí, tel. 585 153 240, email: smakalova@mestolitovel.cz.
Pozemky na Pavlince
jojojo  |  11.10.2016 23:19:20
Dobry den,

k zari 2016 byly prodany vsechny pozemky mesta urcene k vystavbe rodinnych domu na Pavlince. Chci se zeptat, zda-li je uz naplanovana druha etapa prodeje?

Predem dekuji za odpoved. S pozdravem

J. Novak
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 12.10.2016 12:09:12
Dobrý den, v současné době se druhá etapa prodeje pozemků na Pavlínce neplánuje.
Kanalizace Březové
Esmaoc  |  14.10.2015 20:27:21
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč informace o tom, že proběhla kolaudace kanalizace v Březové a ostatních místních částech je vyvěšena na obchodě, a ne na místě k tomu určeném? (Na informační nástěnce si čtu pořád a stále dokola, že tu má nějaká firma dělat další pískovnu, nemělo být náhodou referendum? To je ale na jiné téma). Asi počítáte s tím, že když to dáte na web tak si to přečteme my, co máme internet, a zbytek obyvatel co nemá internet, tak chodí do obchodu ve "vesnici". V rozhlase nikdo nic neřekne, zaslechl jsem, že je rozbitý, ale to jsem slyšel již minulý týden, proto nechápu, proč již dávno není opraven a tato informace nešla rozhlasou cestou do "světa"? Nebo aspoň někdo mohl z osadního výboru přijít informovat. Ano bylo by to asi zdlouhavé projít tady těch pár domů, ale v osadním výboru není jen jeden jediný člověk, tak by si to mohli podělit. Kolaudace byla provedena dne 30.9.2015 což je trošku mimo než polovina roku 2015 jak bylo na začátku prezentováno. Na schůzi nám bylo řečeno panem starostou, že pokud to tak bude budeme se muset připojit do konce roku 2015. Jak je to s termínem připojení teď? Opět žádné informace, ať už na místech k tomu určených nebo cestou osadního výboru. Byl bych rád, kdyby se termín posunul, opravdu se mi nechce rozkopávat dům a dělat nové betonové poldahy teď v zimě. Mezitím se po "vesnici" šíří "drby", že na elektrickém rozvaděči(před domem u přípojky) musí svítit nějaká barevná dioda, zřejmě oranžová. No pokud ano, tak včera nesvítila. Před tím svítila. Opět žádné info o tom co má jak být a nebýt. Nejvíce mě zajímá nutný termín připojení se k přípojce. Děkuji za informace. S pozdravem Jakub Drlík.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.10.2015 9:01:26
Odpovídá vedoucí odboru MHaSI, p. Miroslav Skácel:

1. Proč je informace o kolaudaci kanalizace v Březové vyvěšena na obchodě nevím. Zodpoví Vám předseda OV v Březové pan Hejl st. Neznám místní zvyklosti.
2. Anketa ohledně nové pískovny je připravena a proběhne 14. 11. 2015.
3. Funkčnost místního rozhlasu bude prověřena a zajištěna případná oprava.
4. Kolaudační souhlas byl vystaven 30.9.2015, neboť nebyla kanalizace dříve provozu schopná.
5. Termín pro připojení není závazně stanoven, nicméně dílo je hotové a mělo by co nejdříve plnit svoji funkci, proto by se měli občané co nejdříve na kanalizaci napojit. Myslím, že to není žádná novinka a vlastníci nemovitostí se na tuto skutečnost mohli připravovat celé prvé pololetí letošního roku. Pokud je připojení složitější, jak píše tazatel, jistě bude akceptovatelné připojení jeho nemovitosti v jarních měsících 2016.
6. Funkčnost el. rozvaděče u domovních čerpacích stanic bude vysvětlena občanovi, jakmile ten požádá VHS Čerlinku o propojení domovní části přípojky kanalizace s připojovacím místem (DČS) pan Blažek.
Oprava hradeb
Josh  |  5.10.2015 16:47:32
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda v dohledné době budou opraveny zbytky hradeb za Jungmannovou školou (za hřištěm)? Jsou opravdu ve velmi špatném technickém stavu a uživatelé hřiště k jejich zachování právě nepřispívají. Dále jsem se chtěla zeptat, z jakých důvodů bylo odstraněno oplocení hřiště za Jungmannovou školou (v parku u "kopečku")a spolu s ním i provozní doba hřiště a možnost jeho zavírání? Za této situace se stává, že ještě v pozdních večerních hodinách se zde hraje (kolem 23. hodiny) a rány míčem o hrazení hřiště se rozléhají široko daleko. Ochranné sítě i sítě branek jsou celé potrhané...
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 16.10.2015 9:49:09
Odpovídají vedoucí odboru MHaSI a odboru školství:

Akce „Oprava hradeb u Jungmannové ZŠ“ byla zařazena do návrhu rozpočtu 2015. Bohužel, Zastupitelstvo města Litovel akci z rozpočtu vyřadilo a neboť se v letošním roce dokončuje oprava hradeb v ul. Jungmannové ve směru k Švédské ulici. Zařazení opravy hradeb u ZŠ do rozpočtu 2016 budeme opět navrhovat.

Hřiště s mantinely bylo původně za plotem a nacházelo se v areálu ZŠ Jungmannova. V minulých letech se dělala rekonstrukce celé dvorní části školy – oprava objektu družiny, vydláždění dvoru, rekonstrukce starého antukového hřiště a nové oplocení. Touto rekonstrukcí se dostalo hřiště s mantinely mimo školní areál a oplocení hřiště ztratilo smysl a proto bylo zrušeno.
Samotné hřiště má svůj provozní řád, který je vyvěšen na brance k hřišti a je jím stanovena jednak provozní doba a také je jím regulováno chování návštěvníků hřiště. Pokud je hřiště využíváno v rozporu s provozním řádem, mohou se občané Litovle s důvěrou obrátit na hlídku Městské policie, jejíž telefonní číslo je 602 133 721.
Opravu ochranných sítí připravuje ZŠ Jungmannova.
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load