Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Pohled z věžePohled z věže
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Zimní radniceZimní radnice
Zimní GJOZimní GJO
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Nové osvětleníNové osvětlení
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Chodník
JKrejci  |  14.9.2016 19:56:03
Přeji dobrý den,

chtěla bych se zeptat, kdy se bude dělat nový chodník v ulici Sochova. Je v dezolátním stavu a kdybych ho neudržovala, tak budu na tom stejně jako moji sousedé. Na chodníku leží suchá tráva, dlaždice jsou polámané a pomalu tam nemohou jet ani rodiče s kočárky. Nemluvě o keřích, které zasahují do celého chodníku tak, že se nedá projít.
Bydlím tady několik let, ale v takovém stavu chodník opravdu nepamatuji.

Děkuji za odpověď.
Krejčí
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.9.2016 12:14:36
Dobrý den, paní Krejčí,
Váš dotaz/připomínku jsme předali na technické služby.

Ing. Zmund, ředitel TS, doplňuje:
Na špatný stav chodníku, zejména před bývalou Dadákovou vilou, má vliv zrušení původního plotu s betonovou podezdívkou novým majitelem, kde z tohoto důvodu došlo k uvolnění a popraskání beton. dlaždic, tento stav a nápravu s majitelem projednával nedávno p. starosta. Rovněž tak přerostlá zeleň bez plotu zasahovala do profilu chodníku, tu včetně plevele na ploše chodníku 20. 9. odstranili pracovníci TS Litovel. Bude provedena kontrola za účelem nejnutnější výměny prasklých nebo uvolněných dlaždic v tomto chodníku, celá rekonstrukce staré dlažby chodníku by musela být předmětem rozpočtu města asi až v příštím roce.
dotaz-pohyb psů na veřejném prostranství
pett  |  19.9.2016 19:02:03
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je stále platná vyhláška č.4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohybu psů na veřejném prostranství. Z této vyhlášky mi vyplývá, že na všech veřejných prostranstvích v Litovli je povolen pohyb psů pouze na vodítku. V poslední době však bohužel při venčení svého psa potkávám neukázněné pejskaře, kteří nejen že nemají psa na vodítku (zejména na sídlištích), ale pes jde i několik metrů před/za majitelem, případně majitelé sedí na lavičkách a psi pobíhají na volno kolem nich. Několikrát se mi tedy stalo, že jsem musela odhánět cizího psa, jelikož majitel nebyl v dosahu. Když jsem majitele poprosila, aby psa příště vedli na vodítku, že to takto stanovuje i městská vyhláška, ohradili se na mě, že svého psa si mohou venčit jak chtějí a o žádné vyhlášce neví.
V situacích, kdy vedu svého psa na vodítku a v kočárku mám malé dítě a na nás se vyřítí pes bez vodítka a náhubku je nebezpečná. Prosím tedy o informaci, zda je daná vyhláška skutečně platná (tak, jak uvádíte na stránkách) a zda by nebylo možné tuto vyhlášku rozšířit i mezi ostatní občany-pejskaře (například vyhlášením v městském rozhlase). Děkuji.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 20.9.2016 8:46:17
Dobrý den,
uvedená obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, je opravdu platná. Pokud nám sdělíte, v jaké lokalitě se s volně pobíhajícími psy při venčení nejčastěji setkáváte, předáme informaci Městské policii k častějším kontrolám.
Svatojánský most
Staffa  |  14.6.2016 15:53:18
Dobrý den,

dne 03.05.2016 paní Látolová nadnesla myšlenku zrušení 2 laviček které se nacházejí u Svatojánského mostu, jelikož tyto lavičky, dá se říci neustále okupují bezdomovci a opilci, kteří jsou hluční a vulgární vůči svému okolí. Na to asistentka tajemníka paní Bc. Dita Štefánková odpověděla, že se rada města Litovle touto myšlenkou zabývala na své poslední schůzi, kdy zrušení laviček zamítla s tím, že jsou využívány mimo jiné turisty nebo staršími občany, kteří si zde odpočinou cestou do města nebo k lékaři. V tomto případě bych doporučil všem zastupitelům města Litovle každodenní procházku kolem tohoto místa, ať ví jaká je skutečnost.

Položím Vám tedy otázku. Kdyby jste byla turista nebo starší občan který jde k lékaři, sedla by jste si na tyto lavičky, kde sedí 6-10 opilých bezdomovců, kteří pořvávají po kolemjdoucích dospělých lidech, dětech a sem tam se přímo u těchto laviček vymočí na zeď Svatojánského mostu a pozvrací. Já myslím, že by jste si mezi ně URČITĚ NESEDLA. Jak naznačila paní Látalová, tito lidé tyto lavičky okupují KAŽDÝ DEN. Ze strany rady města je hodně směšné tvrdit, že tyto lavičky jsou využívány turisty a staršími občany. Vámi zmiňované skupiny lidí totiž nemají vůbec žádnou šanci tyto lavičky využívat. Snad jen když prší, tak je zde volno. Takže návrh paní Látalové se jeví jako jediné možné řešení, ke kterému se rada města nechce odhodlat a tím tak vychází vstříc výše zmiňovaným opilcům a bezdomovcům.

Vzhledem k tomu, že rada města nechce přistoupit k odstranění laviček jako jediného možného řešení, je zde další možnost řešení, a to ZÁKAZ POBYTU NA ÚZEMÍ MĚSTA LITOVLE výše uvedeným osobám.

O Zákazu pobytu pojednává §15a z.č. 200/1990 Sb o přestupcích, kdy v odstavci 1 je uvedeno:

Zákaz pobytu lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na dobu nejdéle tří měsíců za předpokladu, že:

a) byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti veřejného pořádku,

b) byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání, kterého se dopustil na území stejné obce, a

c) uložení takové sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku na území obce; sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního předpisu


Vzhledem k tomu, že ze strany těchto opilců a bezdomovců dochází neustále k porušování Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dopouští se tak přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě jak je uvedeno v § 46 z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

§ 46
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou uložit ZÁKAZ POBYTU.


Vzhledem k tomu, že tyto osoby zde i na veřejnosti močí, budí tak veřejné pohoršení, jelikož zde projdou denně stovky lidí. Tímto se tedy dopouští přestupku proti veřejnému pořádku jak je uvedeno v §47 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

Oba paragrafy tedy §46 a §47 z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích zmiňuji v návaznosti na §15a z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, který pojednává právě o Zákazu pobytu.


Chci se tedy tímto dotazem zeptat, zda bude městská rada uvažovat o možnosti uložení Zákazu pobytu na území města Litovle těmto osobám.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 30.6.2016 14:20:03
Mgr. Miroslav Havran, vedoucí oddělení vnitřních věcí:
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, lze sankci Zákaz pobytu ve smyslu § 15a uložit po splnění podmínek stanovených ve zmiňovaném ustanovení zákona o přestupcích. Mimo jiné v odst. 1 písm. c) je stanoveno, že sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt... Z tohoto důvodu není možné uložení sankce zákazu pobytu osobám, které mají na území města Litovle hlášen trvalý pobyt. K dotazu dále uvádím, že o sankci může rozhodnout v přestupkovém řízení pouze správní orgán, nikoli Rada města Litovel. V trestním řízení může udělit sankci zákazu pobytu pouze soud. Závěrem sdělujeme, že zdejší správní orgán neeviduje opakovaná oznámení přestupku, za které by bylo možno tuto sankci uložit, a to ani u Svatojánského mostu, ani v jiných částech města.

Ing. Zdeněk potužák, starosta města dodává:
Městská policie Litovel řeší přestupky s podnapilými jedinci domluvou nebo blokovou pokutou. Pokud se jedná o závažné jednání, postoupí se přestupek k projednání na Komisi pro projedávání přestupků. V minulosti se nejvíce přestupků řešilo u supermarketu Albert a na sídlišti Vítězná. U Svatojánské mostu jich mnoho nebylo.
Svatojánský most
Staffa  |  18.10.2015 11:41:36
Dobrý den dne 20.09.2015 jsem na těchto stránkách položil níže uvedený dotaz a do dnešního dne mi na něj nebylo odpovězeno. Na dotaz položený až po mém ze dne 05.10.2015 bylo odpovězeno již po 11 dnech, tedy dne 16.10.2015 a na můj dotaz nebylo po měsíci vůbec reagováno. Tímto Vás žádám o reakci na níže uvedené.

Dobrý den, je to již rok co jsem se prostřednictvím těchto webových stránek obrátil na vedení Města Litovle v otázce veřejného pořádku kolem Svatojánského mostu. Zde jsem upozorňoval na to, že na lavičkách, které se nacházejí u Svatojánského mostu skoro každý den sedí bezdomovci a alkoholici, kteří zde popíjejí alkohol, zpívají, pokřikují po dospělých lidech, po malých dětech, jsou vulgární a hluční. Tito lidé se již ani neobtěžovali jít vykonat svoji potřebu (tím mám na mysli močení) pod Svatojanský most, ale tuto vykonávají přímo vedle mostu, na který močí a tím tak hanobí 3. nejstarší most v České republice. Z Vaší strany mi bylo odpovězeno následující: "Vaše postřehy a připomínky byly projednávané na poradě vedení města. Pan starosta, jako nejvyšší velitel městské policie, uložil častější dohled kolem inkriminovaných míst. Obecně závazná vyhláška, která vymezuje lokality, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů je platná a také tyto lokality budou předmětem častějších kontrol. Nelze však zakázat konzumaci alkoholu plošně."

Po roce je však stav úplně stejný, tzn. že tito bezdomovci a alkoholici denně na této lavičece popíjejí alkohol, jsou hluční a vulgární. Neobtěžují se jít močit aspoň pod Svatojánský most, ale močí přímo vedle něj, kdy se já a moje rodina musíme na toto každý den dívat, jelikož tímto směrem máme okna domu a tak každý den zažíváme výstavu pánských přirození. Když nejsou nasměřování přímo na naše okna, tak jsou nasměřováni směrem k mostu, kde denně chodí lidé a musí se na toto dívat. Tito lidé zde po sobě nechávají nepořádek a pod mostem výkaly. Myslím, že chování těchto osob určitě nepůsobí pozitivně a výchovně, jelikož kolem tohoto mostu projde a projede denně několik set lidí, malých dětí (a to jak předškolních tak školních).

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, která vymezuje lokality, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů je účinná od 14.07.2008, avšak od této doby nebyla vůbec novelizována (http://www.litovel.eu/filemanager/files/file.php?file=39034&xuser=999952794832316660).

V internetové archivu Olomouckého deníku jsem našel článek "Litovel zakázala pití alkoholu na veřejnosti" (http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/litovel-piti-na-verejnosti-20080630.html), ve kterém je zmiňována výše uvedená Obecně závazná vyhláška č. 3/2008.

V tomto článku bývalý místostarosta města Litovel Blahoslav Papajk uvedl: "Schválili jsme ji koncem minulého týdne. Dá se říci, že téměř jednohlasně. Bereme to tak, že je to spíše na zkoušku. Teprve každodenní praxe ukáže, jestli bude potřeba postupně ještě rozšířit počet míst, kde bude alkohol zakázaný. Je totiž docela možné, že se v části města situace zlepší. Může se však zároveň stát, že se opilci přestěhují jinam a budeme muset vyhlášku za půl roku doplnit o jiné lokality.“

Na toto Vám sděluji, ANO opilci se opravdu přestěhovali na jiná místa v Litovli, ale za 7 let v této obecně závazné vyhlášce nepřibilo žádné další místo, kde by byl vysloven zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Je smutné, že turisté, kteří zde o víkendech projíždějí na kolech nebo přijdou pěšky musí vidět výše popsané a ani bych se nedivil, že by se zde již nikdy nezastavili a je smutné, že občané města Litovle musí tomuto denně přihlížet.

Má otázka tedy zní, zda město bude chováním těchto osob už nějakým způsobem řešit, například novelou Obecně závazné přihlášky č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde budou vymezena prostranství Svatojánský most a jeho blízké okolí (tj. výše zmíněné lavičky), Arboretum na sídlišti Vítězná a lavičky za panelovými domy které sousedí s Albertem, kde tito lidé rovněž konzumují alkoholické nápoje a nejen tito lidé ale i mladiství v letních dnech v období prázdnin.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.10.2015 9:19:30
Dobrý den,
Váš původní příspěvek k nám vůbec nedorazil, proto reagujeme až nyní.
Rada města se touto problematikou zabývala na své srpnové schůzi a rozhodla o nutnosti novelizovat uvedenou obecně závaznou vyhlášku, tak aby platil zákaz konzumace alkoholu také ve vámi uváděných lokalitách. Počítá se s tím, že OZV bude připravena a schválena tak, aby mohla platit od jara 2016.
Litovelský otvírák
jochl  |  10.8.2015 5:12:59
Dobrý den,
za kralování místostarosty pana Šrůtka jsem se dotazoval,proč musí uklízeči Technických služeb uklízet nepořádek ve městě po ukončení akce Litovelský otvírák s tím,aby město si dalo jako podmínku povolení akce následný den město uklidit pracovníky pivovaru. Nestalo se.Zájem asi byl podle mého názoru,kde se dobře napapat a napít a né se starat o pořádek ve městě. Určitou naději ke zlepšení jsem cítil v novém místostarostovi panu Kohoutovi,kterého jsem považoval jako štiku mezi línými kapry, ale bohužel.Opět uklízeči Technických služeb v neděli uklízeli svinčik po pivovarských hostech na náklady města, zatím co vedení pivovaru si přisvojilo zisky z pořádání akce.

Občan či pracovníci na jeho stavbě když svým přístupem znečistí komunikaci třeba hlínou či pískem,tak jsou povinni komunikaci uvést do řádného stavu jinak jim hrozí pokuta.Proč úřad tuto povinnost nevyžaduje i
po majitelích pivovaru.Jako vzorný příklad úklidu si dovolím uvést firmu pana Rojíčka z Chořelic, jehož pracovníci realizují výměnu potrubí v Šemberově ulici a vzorně uklízí ulici po výkopových pracech každý den.Osobně si myslím,že otvírák není přínosem pro město,protože veškeré obchody soukromníků mimo řetězce jsou zavřeny a veškeré zisky jdou na vrub pivovaru aniž by byla zajištěna kontrola třeba Finančním úřadem v Litovli protože se tyto zisky podle mého názoru z velké části nedostanou do daňového přiznání.Ptám se jak ještě dlouho budeme tento paskvil trpět?
Odpověděl: Bc. Jana Krylová | 11.8.2015 11:30:18
Odpovídá Viktor Kohout, místostarosta města Litovel:

Dobrý den,

pořadatelem této akce není město Litovel, ale litovelský pivovar, který nabízí nejen zaměstnanost, ale především dělá dobrou reklamu městu. Litovelský otvírák je nejnavštěvovanější akcí pro občany města Litovel i širokého okolí. Pivovar si na uvedenou akci najímá agenturu p. Zahradníčka z Olomouce, která se organizačně spolupodílí na zajištění. Akce se dělá především pro lidi i pro reklamu pivovaru tak, aby se vstupné neplatilo. Např. podobná akce se pořádá v Hanušovicích a vstupné se zde platí. Uvědomte si, že uhradit technické zázemí, honoráře kapel, WC, reklamu apod. musí pořadatel ekonomicky zajistit, a proto nájmy za stánky a výtoč musí rozpočet pokrýt. Problém je, že u takto rozsáhlé akce se vždy mohou vyskytnout určité problémy, které nemůže vždy pořadatel ovlivnit (nesprávné parkování na trávě, nepořádek apod.). Letos, stejně jako v dřívějších letech, je hrazen úklid, který provádí Technické služby města Litovel, litovelským pivovarem. Tudíž tyto náklady nejdou k tíži městu.
neustálí hluk
copanek  |  18.7.2015 12:55:39
Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat jestli by nešlo něco udělat s nonstopem bar alibaba.Vdobě léta se v ulici směrem ke svatojánu nedá absolutně přes noc spát.Už jsem vám loni kvůli tomu psal.Neustálí hluk hudba z baru dveře otevřené přes noc.Když jim je teplo at jim tam pan majitel zabuduje klima a neoptěžují ostatní obyvatele.Anepište mi at volám městskou policii,protože jsem už několikrát volal a apsolutně to vůbec nezabralo.Takže bych řekl že pořádek neumí udělat.Bylo by dobré aby to město projednalo přímo z majitelem.Přál bych vám tu bydlet aby jste věděli jaké to tu přec noc je.Hlavně v létě.Děkuji za odpověd.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 31.7.2015 8:26:40
Mgr. Lubomír Broza, velitel Městské policie Litovel:
Dobrý den,
mou jedinou radou je volat v době, kdy k rušení dochází, strážníky Městské policie Litovel. Ti věc v daný okamžik vyřeší. Možností mají několik, domluvu, blokovou pokutu nebo oznámení správnímu orgánu. To vše za předpokladu, že bude zjištěn pachatel rušení nočního klidu. Pokud jste od zákroku strážníků očekával nějaké koncepční řešení, tak na to, bohužel, nemají oprávnění. Od městské policie nečekejte, že zajistí uzavření baru nebo omezení provozní doby. Majitel baru musel, před jeho otevřením, splnit všechny podmínky, které mu ukládá stavební a živnostenský zákon. Dá se tedy říct, že bar splňuje podmínky, které zákon vyžaduje. Zákon porušují konkrétní osoby a tyto osoby je třeba za porušení zákona, potrestat. Oznámení po nějakém čase nebo v obecné rovině je pro nás bezcenné.
Tedy ještě jednou, v době, kdy dochází k rušení nočního klidu, volejte městskou policii.
zápach
jurak  |  15.5.2015 12:17:07
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda nejde něco udělat s tím zápachem,který se už delší dobu line městem.Je to sice každý rok,ale tohle je fakt síla.Posedět si večer na zahrádce při tom smradu a začínajícími nálety komárů není nic moc.Jak říkám,je to každý rok,ale letos je to fakt horší,intenzivnější,otevřete si okno,že vyvětráte a po chvíli ho zavřete.Však to jistě znáte.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 18.5.2015 8:54:15
Ing. Z. Potužák, starosta města:
Tento problém nás sužuje už dlouho. Několikrát proběhlo jednání s cukrovarem, představitelé města byli také v cukrovaru na návštěvě. Litovelská cukrovarna projektuje čistírnu vod, ale práce se zastavily, protože cena cukru se propadla a firma prý na to nyní nemá dostatečné finanční prostředky.
Protože však už je to problém několikaletý a nelíbí se nám, že se nic neřeší, rada města svolala jednání s krajským úřadem a cukrovarem na 25.5.2015. Chceme stanovit monitoring měření a harmonogram prací na přípravu a stavbu ČOV. Své podněty a stížnosti na zápach posílejte též na ČIŽP a OŽP Olomouckého kraje – je nutné, aby orgány, které daly cukrovaru integrované povolení, také kontrolovaly jeho dodržování.
Letitý nápis na zdi KB
jurak  |  17.1.2015 22:30:43
Krásně se zvelebuje náměstí,spravují se fasády okolních domů,jen ten velký nápis "Šotek je honimír",na jednom z nejfrektovanějších míst v rohu náměstí,by tam být už taky nemusel.Zvláštní,že za tolik let nikomu nevadí,dovolím si napsat,že je tam minimálně 20 let,daný Šotek možná už ani nežije...Říkám si,že cokoliv na i v okolí náměstí chtějí mít památkáři přísně a přesně podle svých představ a tenhle nápis jim nevadí.Zkuste to nějak vymyslet,ať tam není pro další generaci,na tomhle místě je to myslím trochu ostuda.Díky.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 19.1.2015 11:38:57
Dobrý den, zmiňovaný objekt bohužel není v majetku města a odstranění nápisu je záležitostí soukromého majitele. Co se památkářů týče, objekt není památkově chráněn a odstranění grafiti v tomto případě nelze právně vymáhat.
Vraky
Midarovic  |  26.11.2014 12:35:24
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jak se řeší situace s nepojízdnými vraky aut, kterých je po Litovli celkem dost. Jen tak namátkou: V Zahradní ulici, vrak Peugeotu, na sídlišti Vítězná vrak Hyundae. Oba tyto vraky již někdy v létě obdrželi výzvu od MP na odstranění, ale stále stojí na svém místě, zabírají parkovací místa a hyzdí okolí. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 9.1.2015 11:33:14
Odpovídá p. Martin Kopečný, referent odboru MHaSI:
Dobrý den. Na Váš dotaz Vám sdělujeme následující: situace s nepojízdnými vraky vozidel se řeší tím způsobem, že poté co městská policie zjistí, že se jedná o vrak vozidla, který není způsobilý k jízdě po komunikaci, vylepí na něj výzvu k odstranění a věc předá k řešení odboru MHaSI. Pokud se tato výzva po určité době mine účinkem, zašleme zjištěným vlastníků vozidel oficiální písemnou výzvu k odstranění vraku (doručuje se do vlastních rukou). V této výzvě je také uveden termín, do kterého je vlastník povinen vrak odstranit a upozornění, že po marném uplynutí lhůty bude vozidlo odstraněno na náklady Města Litovel a tyto budou následně po vlastníkovi vymáhány. U Vámi zmiňovaných vozidel (a nejen jich) výše uvedený administrativní postup právě probíhá a v nejbližší době by mělo dojít k jejich odstranění. Pokud byste měl poznatky o dalších vracích, o kterých třeba ani nevíme, můžete se obrátit přímo na mou osobu prostřednictvím e-mailu kopecny@mestolitovel.cz.
Pořádek ve městě
Staffa  |  23.9.2014 10:31:19
Dobrý den, dne 03.09.2014 jsem Vám psal dotaz,na který mi nebylo do dnešního dne odpovězeno. Když jsem se díval na stránku "Otázky a odpovědi" tak na další dva dotazy jste odpověděli během 12 hodin a na můj nejste schopni odpovědět 20 dní. Tímto vás žádám odpověď na moji otázku, kterou vám opětovně posílám. Děkuji Miroslav Štaffa

Dobrý den,
dne 16.05.2014 byl zde položen dotaz ohledně pořádku kolem Svatojánského mostu, na který bylo z vaší strany odpovězeno dne 30.05.2014. s tím, že tento nepořádek v okolí mostu většinou způsobují méně přizpůsobiví občané a s tímto nešvarem je těžké bojovat. Ano tento nepořádek způsobují nepřizpůsobiví občané \"bezdomovci, narkomani a opilci\", kteří skoro každý sedí na lavičce, která se nachází u tohoto mostu a zde popíjí alkohol, zpívají, pokřikují po dospělých lidech, po malých dětech, jsou vulgární a hluční a už se ani neobtěžují jít vykonat svoji potřebu pod Svatojanský most, ale tuto vykonávají přímo vedle mostu, na který močí a tím tak hanobí 3. nejstarší most v České republice. S úklidem nepořádku jsem velice spokojen, jelikož tento denně zodpovědně provádí pracovnice Technických služeb a za to jim velice děkuji. Dle mého názoru se s tímto jak říkáte \"nešvarem\" dá bojovat. Tyto osoby se svým chováním dopouštějí minimálně přestupku proti veřejnému pořádku. Tyto výše popsané osoby se scházejí nejen u Svatojánského mostu, ale například u bývalého Agitačního střediska, u Alberta na ulici Vítězná nebo v arboretu na sídlišti Vítězná, kde provozují to samé co jsem již popsal výše. Myslím, že chování těchto osob určitě nepůsobí pozitivně jak na malé tak dospívající děti. Má otázka tedy zní, zda město bude chováním těchto osob už nějakým způsobem řešit a dále zda město chystá vyhlášku zákazu pití alkoholu na veřejnosti vyjma zahrádek, které jsou součástí restaurací. Dále bych se chtěl zeptat, jakým způsobem bude ze strany města řešena osoba ženského pohlaví, kterou jménem neznám, lidé ji říkají "Bonžurka", která celý den chodí po ulicích města a vykřikuje velice nahlas vulgární výrazy, kdy se ji bojí malé děti. Vím, že je tato osoba psychicky nemocná, ale není možné, aby ostatní občané města Litovle byli povinni snášet její chování. Myslím, že to není ani dobrá vizitka pro město, kdy o víkendu do města zavítají turisté a tuto osobu potkají. Při opakované návštěvě těchto turistů může tato osoba působit jako maskot města Litovle, kterou si město vydržuje vydržuje. Děkuji za odpovědi Miroslav Štaffa
Odpověděl: Ing. Radovan Vašíček, Tajemník | 23.9.2014 11:31:48
Vaše postřehy a připomínky byly projednávané na poradě vedení města. Pan starosta, jako nejvyšší velitel městské policie, uložil častější dohled kolem inkriminovaných míst. Obecně závazná vyhláška, která vymezuje lokality, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů je platná a také tyto lokality budou předmětem častějších kontrol. Nelze však zakázat konzumaci alkoholu plošně. Co se týče paní o které píšete a kterou asi většinou dost dostatečně známe z jejího slovního projevu, je řešena. Nelze však na tomto místě veřejně popisovat, jaké kroky se činí. Ale koná se.
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load