Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Radniční věžRadniční věž
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Nové osvětleníNové osvětlení
DSC 5464DSC 5464
RybníkRybník
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
SokolovnaSokolovna
Kolářova vilaKolářova vila
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Svoz odpadu v Litovli
youwee  |  25.4.2017 10:44:16
Dobrý den,
reaguji na odpověď Ing. Kurfürsta na dotaz paní Crhákové ohledně svozu objemného odpadu. Bylo řečeno, že v minulosti byl svoz 2x ročně a nyní už je pouze na jaře. To bylo myšleno tak, že to platí jen pro okolní obce a v Litovli už svozy vůbec nebudou? Myslím si, že by bylo „férové“ udělat tyto svozy i v Litovli. Ona ta informace o „odpadovém taxi“ není úplně přesná. To, že je tato služba za „pár desetikorun“ není úplně tak pravda… Pokud třeba člověk chce vyhodit např. 1 sedačku nebo jednu skříň tak ano, ale pokud už jde o více věcí, tak to díky sazebníku docela naskakuje.

Ještě jednou na závěr: svozy v Litovli už tedy vůbec nebudou?

Předem díky za odpověď
Dobrý den.
K Vašemu dotazu sděluji následující:
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl organizován v Litovli 2x do roka do doby než byl zřízen sběrný dvůr. V místních částech tento typ svozu je zachován, ale již pouze 1x do roka (na jaře). V této souvislosti bych rád poznamenal, že občané místních částí i tak hojně využívají sběrný dvůr. Je to pochopitelné – vždyť je otevřen 5 dní v týdnu. Sběrný dvůr je využíván pro občany Litovel, kde je možné odložit různý typ odpadů. Pokud nemáte možnost jak odpad odvézt nabízí onu zmiňovanou službu TS Litovel. Myslím, že je dost možností jak relativně pohodlně svůj odpad zlikvidovat v souladu se zákonem. Pokud máte víc věcí, které v domácnosti překáží a chcete je odvézt, můžete se s TS Litovel domluvit na ceně. Při větším množství by neměl platit prostý součet dle sazebníku TS Litovel, tak aby „cena nenaskakovala“.
Svoz odpadů z Litovle zaveden nebude.
Cukrovar
anaj.pet  |  14.4.2017 13:08:40
Dobrý den, jsem zde naštěstí pouze na návštěvě, ale ten zápach se nedá vydržet, nemůžete pro své občany něco udělat, aby se jim zde lépe žilo? Nedá se vyjít ven, natož brát zeleninu ze zahrádky, ta je nepoužitelná (zápáchá taktéž). Ihned mi tu načichlo i oblečení atd., děti si nemůžou ani hrát venku :-(
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 25.4.2017 8:24:52
Dobrý den, Vaši připomínku přeposlal pan starosta řediteli cukrovaru.

Doplnění odpovědi:
Reakce cukrovaru je zveřejněna u dotazu ze dne 23.4. (o 4 dotazy výše) s názvem Zápach z cukrovaru, tazatel:Chattova.
Zápach z cukrovaru
Chattova  |  23.4.2017 18:16:51
Dobrý den, bydlíme na Zahradní ulici, která patří mezi pěkné a klidné oblasti. Bohužel tutu klidnou oblast narušuje neustále nesnesitelný zápach z cukrovaru, který se již několik let řeší, ale bez výsledku. Situace je tak vážná a nesnesitelná, že si nemůžeme otevřít okno, sednout si na zahrádku, pozvat prátele a co vůbec ne, sušit prádlo, které neskutečným způsobem pak zapáchá. Jsme tím všichni znechuceni, v loňském roce jsme sepisovali petici a nikdo se k tomu neumí postavit a letitou situaci řešit, hlavně vše pro blaho bčanům! Cukrovar, který vydělává miliony, není schopem vybudovat čističku!
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 24.4.2017 17:04:38
Odpovídá Ing. Pavel Selucký, Vedoucí výroby, Litovelská cukrovarna, a.s.:

Žádost o dotaci na snížení zápachu kalových polí máme od MŽP předběžně schválenou, v současnosti pro nás externí firma zabývající se schvalovacím procesem dotací připravuje podklady pro výběrové řízení.
Vzhledem ke zdlouhavému procesu přidělení dotace je reálné faktické provedení v roce 2018, vše záleží na rychlosti komunikace s MŽP.
Svoz odpadů na velikonoční pondělí
jochl  |  22.4.2017 15:44:45
Dobrý den,
společnost zajišťující svoz odpadů oznámila dne 12.4.2017 že na velikonoční pondělí proběhne svoz odpadů i plastů mimo papíru běžně jako v jiné svozové dny.V Šemberové ulici ale možná i v jiných částech města nebyly vyvezeny popelnice s plasty.Dotazuji se z jakého důvodu.Popelnice na plasty máme plné a žádný náhradní odvoz nebyl asi stanoven.Tak jsme zase nuceni plasty dávat do normálního odpadu.Prosím o sdělení proč tomu tak je.

Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Kateřina Fišrová | 24.4.2017 9:18:12
Dobrý den,
zřejmě jste si nesprávně přečetl informace společnosti FCC Litovel s.r.o. (na webu města, hlášení rozhlasem), jednalo se o svoz papíru, nikoli plastu. Text hlášení a informace na webu byl: "FCC Litovel, s.r.o. oznamuje občanům, že dne 17.4. 2017 (Velikonoční pondělí) proběhne svoz komunálního odpadu beze změny. Svoz papíru od občanů (modrá popelnice 240 litrů) se přesouvá z pondělí na sobotu 22. 4. 2017." Svoz plastu proběhne dle harmonogramu ve státní svátek 1. 5.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu.
Jarmila Crháková  |  1.4.2017 21:02:06
Dobrý den.V LN je uveřejněný rozpis svozu objemného a nebezpečného odpadu v jednotlivých vesnicích spadajících pod Litovel.Mám dotaz, proč nejsou i v Litovli umístěné tyto kontejnery, když některé části Litovle to mají s odvozem do sběrného dvora mnohem dál než třeba Chořelice či Nasobůrky? A ne každý občan má prostředky na odvoz objemného odpadu. Děkuji za odpověď. JC
Dobrý den,
Vaší otázkou jsem se sami několikrát zabývali spolu s vedení města a svozovou společností. Máte pravdu, že někteří občané z místních částí mají paradoxně blíž ke sběrnému dvoru než občané Litovle. Na druhou stranu je pravda, že v minulosti byl tento svoz z místních částí organizován 2x do roka. Podzimní svoz by zrušen a v současné době se dělá pouze jarní svoz. Do určité míry je tento druh svážení odpadů archaickou záležitostí. Co se týče občanů Litovle, tak kromě možnosti odvézt si objemný odpad 5 dnů v týdnu do sběrného dvora, mohou využít tzv. „odpadové taxi“. To je služba TS Litovel, kdy za několik desítek korun odvezou pracovníci TS objemný odpad z Vaší nemovitosti do sběrného dvora.
Ing. Pavel Kurfürst,
vedoucí odboru životního prostředí.
Černá skládka Šafaříkova ul
jochl  |  8.2.2017 14:37:26
Dobrý den,
takových skládek je po městě Litovel více,třeba u bývalé papírny.Kladu si otázku zda to není nezájem firmy odvézt všechen odpad i mimo harmonogram svozu.Zřejmě svozový harmonogram firmy,kapacita svozových aut či smlouva úřadu se svozovou firmou nezaručuje kvalitní a úplné odvezení odpadu.Při pohledu na odpad v ulici Šafaříkova je téměř zřejmé že odpad pochází většinou z blízkých restaurací či obchodů.Tak prosím přijměte opatření ve svozu i pro podnikatele a nestrašte stále občany.Totéž platí i pro sídliště.Občanů je v Šafaříkově ulici zatraceně málo aby takovéto svinstvo způsobili.

Dík za stanovisko.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 9.2.2017 10:35:53
Odpovídá místostarosta města, pan Viktor Kohout:

Dobrý den,
- všichni podnikatelé v blízkosti ulice Šafaříkova (centrum města) mají uzavřenou smlouvu s FCC na likvidaci odpadu.
- odpad mimo kontejnery je černá skládka - černá skládka je odpad, který je umístěný na veřejném prostranství, kde není znám původce odpadu. Likvidace černých skládek je prováděna na základě objednávky objednatele a fakturována dle skutečného množství a druhu odpadu a skutečné délky manipulace a dopravy na místo odstranění odpadu z černé skládky.
- pro sběr objemného a nebezpečného odpadu slouží celoročně sběrný dvůr v Litovli (úterý – sobota)
- ve městě je zaveden systém shromažďování a sběru odpadu, který se přizpůsobuje potřebám města a pravidelně se vyhodnocují stanoviště, na kterých vznikají černé skládky
- bohužel je část občanů, kteří nerespektují obecná pravidla a mají pocit, že město nebo svozová firma se musí postarat o jejich odpad, který odloží kamkoliv.

V.Kohout
Poplatky za odpad a psa
Jo.Do.  |  30.1.2017 15:21:43
Hezký den Přeji,
s dalším rokem informujete na stránkách města o způsobu úhrady poplatků za odpady a psa. Proč v čase variabilních symbolů, z mého pohledu, komplikujete platbu odesláním avíza. Již jsem se na tento způsob platby ptal několikrát a vždy mi bylo řešeno, že avízo nemusím vyplňovat a že je to zbytečné. Přesto letos opět je z textu patrné, že musím poslat avízo. Případně se komentář takto "tváří".
INFO ze stránek města:
•bezhotovostně převodem na účet 19-3620811/0100
!!! nutno zaslat avízo platby na adresu MěÚ nebo elektronicky na email poplatky@mestolitovel.cz. Do e-mailu uveďte, jaký druh poplatku, za které osoby a z jakého účtu platíte nebo lze použít jednoduchý formulář ikona souboruavízo platby.
Použití variabilních symbolů není nutné. Pokud byste VS přesto chtěli uvést a neznáte jej, sdělí Vám ho pracovnice pokladny na tel. 585 153 121. Pokud platíte za více osob, je nutné uvést VS všech osob.

Díky za reakci.
Jo.Do.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 30.1.2017 16:24:54
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, text v článku k informacím o úhradě poplatků za odpady a psy opravíme tak, aby bylo zřejmé, že je avízo platby nutné zasílat pouze v případě, kdy poplatník nepoužije variabilní symbol.
Komunální odpad
iva-z-litovle  |  9.1.2017 17:47:52
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně svozu komunálního odpadu na sídlištích, přímo sídliště Novosady. Bývalo zvykem, že odpad byl vyvážen pondělí a čtvrtek. A nyní již nějakou dobu sleduji, že v pondělí nikdo kontejnery nevyváží (výjimečně ve státní svátek 26.12. vyváželi) a do čtvrtka jsou přeplněné. Nastala nějaká změna vývozu? Děkuji za odpověď...
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 11.1.2017 16:55:23
Odpovídá ing. Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí:

Dobrý den,
K vašemu dotazu sděluji následující. Máte pravdu, že od začátku listopadu město Litovel změnilo harmonogram resp. četnost svozů komunálního odpadu ze sídlišť. Nově se sváží pouze 1x za týden. Co nás k tomu vedlo? Především sjednotit a zracionalizovat svoz odpadů ze sídlišť. Zatímco např. sídliště Severní se sváželo odnepaměti pouze 1x za týden (v pondělí), ostatní sídliště se svážela 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Právě sídliště Severní nám ukázalo, že je možné i na ostatních sídlištích odpad svážet pouze jednou za týden. Navíc na sídlištích je velký potenciál pro větší třídění odpadů. Pokud by tomu tak bylo, tak nejsou ihned plné kontejnery na komunální odpad. Město se snaží v tomto vyjít občanům vstříc. V minulosti jsme dodávali do těchto domácností tašky na tříděný odpad. Letos bychom chtěli v této aktivitě pokračovat. Chceme oslovit všechny předsedy jednotlivých panelových domů a projednat konkrétní problémy, které souvisí s odpady (např. kapacita kontejnerů na komunální odpad, vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad, estetika jednotlivých stanovišť apod.)
V současné době se sváží odpad každý týden ve čtvrtek, výjimka je Severní ulice, které se sváží v pondělí. Myslíme si, že směr, kterým jsme se vydali, je správný. Víme ale také, že je potřeba zintenzivnit kontakt s lidmi na sídlištích a problémy, které občas nastanou se svozem odpadů, se vyřeší.
Pohyb psů na veřejném prostranství
pett  |  28.9.2016 11:58:26
Dobrý den, děkuji za odpověď k mému dotazu ohledně vyhlášky vymezující pohyb psů v Litovli.
Problém s neukázněnými pejskaři je v podstatě ve všech částech sídlišť (Karla Sedláka - při výjezdu ze sídliště po pravé straně jsou lavičky a velká travnatá plocha, kde pravidelně pobíhají psi na volno a jejich majitelé sedí na lavičkách a takto své psy "venčí", dále pak třeba u motorestu Bábek - zde pravidelně sedí muž, jehož pes pobíhá před areálem motorestu, benzinkou a Penny (tento pes za mnou při venčení již párkrát přeběhl rušnou silnici), dále třeba sídliště Novosady, Vítězná, přilehlý park u ZŠ Jungmannova).
Bohužel si mnoho pejskařů navyklo, že nemají psa na vodítku, majitelé vycházejí z bytů a již v této chvíli mají psa na volno a snadno tak může dojít k potyčce mezi psi.
Děkuji, že i město má zájem danou situaci řešit a předejít tak případnému neštěstí, kdy by volně pobíhající pes mohl ublížit i dítěti.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 4.10.2016 8:16:07
Dobrý den, děkujeme za informace, Váš podnět byl předán městské policii, která bude kontroly popsaných lokalit provádět.
Svatojánský most
dvojilit  |  21.9.2016 15:45:18
Vážení, je to již 14 dní, co nám pan starosta slíbil že nechá uklidit prostor pod Svatojánským mostem. Pod oblouky na břehu se nachází matrace, všelijaké hadry, odpadky, a na druhém břehu je veřejný záchod pro místní opilce. Dělá to opravdu pěknou vizitku městu.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 21.9.2016 16:24:38
Odpovídá starosta města, Ing. Zdeněk Potužák:

Dobrý den, ihned druhý den jsem na místo jel s hlídkou Městské policie. Ta o ničem nevěděla – tak jsem jí uložil, aby i místa pod mostem kontrolovala . Současně jsem volal dispečera TS, aby hnízdo zlikvidovali. Zítra to mají provést.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 [...] 8 | další >
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load