Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Zimní radniceZimní radnice
Vánoce 2015Vánoce 2015
Svatojánský mostSvatojánský most
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
GymnáziumGymnázium
Park pod sněhemPark pod sněhem
-13 °C-13 °C
« »

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
2.12.2022 - 5.5.2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Litovel z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků Pozemkový fond Informace
1.12.2022 - 31.12.2022 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - pozemky + nemovitost v k.ú. Kozov, obec Bouzov Exekutorský úřad Dražební vyhláška
LIT 26666/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Senice na Hané - soubor staveb Senice na Hané, ul. Nádražní, p. č. 1155 - splašková kanalizace MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Oznámení
LIT 26541/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Rozhodnutí - Obec Bílsko a Obec Loučka - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Rozhodnutí
LIT 26427/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Rozhodnutí - územní rozhodnutí - Obec Střeň - SEK - OPTICKÁ SÍŤ STŘEŇ MěÚ Litovel - Odbor výstavby Rozhodnutí
30.11.2022 - 9.12.2022 Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 8. prosince 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Pozvánka
LIT 25892/2022 29.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení zahájení územního řízení - Výstavba nové sítě elektronických komunikací v k.ú. Litovel MěÚ Litovel - Odbor výstavby Oznámení
LIT 25839/2022 29.11.2022 - 15.12.2022 Rozhodnutí - změna rozhodnutí o umístění stavby - II/449 Unčovice - Litovel, úsekA2,A3,B,C a Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území Litovle MěÚ Litovel - Odbor výstavby Rozhodnutí
25.11.2022 - 13.12.2022 Návrh Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Litovelsko 2024 - 2026 Mikroregion -----
25.11.2022 - 13.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Mikroregionu Litovelsko Mikroregion Návrh rozpočtu
LIT 26130/2022 24.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby MěÚ Litovel - Otakar Dostál MěÚ Litovel - Odbor výstavby Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 Zveřejnění záměru města - prodloužení ve využití pronájmu části pozemků, včetně změny podmínek stávajícího pronájmu - parcela č. 1832, 1831/1, 128/16 za účelem provozu náhradního autobusového stanoviště v Litovli MěÚ Litovel - Odbor míst. hosp. a stav. investic Zveřejnění záměru
23.11.2022 - 26.12.2022 Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. listopadu 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
LIT 25970/2022 23.11.2022 - 9.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - lesní cesta Černokřížská v Mladči, místní část Nové Zámky, která spojuje sil. III/4498 a sil. III/4496 MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 25870/2022 23.11.2022 - 9.12.2022 Oznámení zahájení stavebního řízení - Stezka podél II/449 k.ú. Červenka MěÚ Litovel - Odbor dopravy Oznámení
LIT 25938/2022 23.11.2022 - 9.12.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Josef Plachý, Slavětín 69 MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
LIT 25892/2022 21.11.2022 - 7.12.2022 Oznámení zahájení územního řízení - T-Mobile Czech Republic a.s. - Výstavba nové sítě elektronických komunikací v Litovli MěÚ Litovel - Odbor výstavby Oznámení
21.11.2022 - 31.12.2022 Zveřejnění Návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2023 MěÚ Litovel - Finanční odbor Návrh rozpočtu
LIT 25738/2022 16.11.2022 - 2.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/635 Litovel - kř. III/4499 u Mladče - seřezání krajnic a hloubení příkopů na vybraných úsecích sil. II/635 MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
16.11.2022 - 16.12.2022 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - stavební objekty z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SSOK, p.o. do vlastnictví města Litovel Krajský úřad Informace
16.11.2022 - 16.12.2022 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - pozemky z hospodaření SSOK, p.o. do vlastnictví města Litovel Krajský úřad Informace
9.11.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 18/2022 schválené Radou města Litovel dne 27. října 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 24792/2022 8.11.2022 - 30.1.2023 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Litovli, pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 /I. kolo/, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Informace
4.11.2022 - 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - změna a doplnění některých zákonů - lesní zákon ----- Informace
4.11.2022 - 31.12.2022 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Víska u Litovle Katastrální úřad Oznámení
3.11.2022 - 5.12.2022 Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. října 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
10.10.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 17/2022 schválené Radou města Litovel dne 29. září 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 16/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 15. září 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
19.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 15/2022 schválené Radou města Litovel dne 6. září 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
6.9.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č.14/2022 schválené Radou města Litovel dne 18. srpna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.7.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 12/2022 schválené Zastupitelstvem města dne 23. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.7.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 11/2022 schválené Radou města Litovel dne 23. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Závěrečný účet - Město Litovel r. 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 2023 - 2026 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
20.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené Radou města Litovel dne 2. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
1.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2022 schválené Radou města Litovel dne 12. května 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
18.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 28. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené Radou města Litovel dne 21. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
20.4.2022 - 30.4.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Tři Dvory u Litovle Katastrální úřad Oznámení
13.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené Radou města Litovel dne 31. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
5.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené Radou města Litovel dne 10. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené Radou města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.2.2022 - 31.12.2022 KÚOK - Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace MUDr. Ivy Koupilové - možnost podávání žádostí o zdr. dokumentaci Krajský úřad Oznámení
10.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 23/2021 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
31.1.2022 - 31.12.2022 Informace o změně čísla položky rozpočtové skladby MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 22/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 21/2021 schválené Radou města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
13.12.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
8.4.2020 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon ----- Informace
8088/2019 18.4.2019 - 31.3.2023 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ----- Informace
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 1267375x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load