Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Přišla zimaPřišla zima
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Bílé náměstíBílé náměstí
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
« »

Výběrové řízení - strážník městské policie

Starosta Města Litovel, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138, vyhlašuje

výběrové řízení

na uzavření pracovní smlouvy na pozici

strážník Městské policie Litovel

Strážníkem se může stát bezúhonný občan české republiky starší 21 let, který je tělesně i duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup možný dle dohody.

Požadavky pro výkon práce:

 • Občan České republiky starší 21 let
 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • Bezúhonnost a spolehlivost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Znalost práce s PC a programy MS Word, Excel, Outlook
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla nutná.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení,  případně i e-mail (pokud uchazeč má)
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, práce s PC
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce prokazující bezúhonnost
  3. čestné prohlášení o spolehlivosti
  4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  5. vybraný uchazeč bude podroben zdravotní prohlídce u smluvního lékaře MP (nepřetržitý provoz)

  Pozn.:
  Bezúhonnost: (§4 a, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)
  Bezúhonným není občan, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jestliže se na něj dle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen,
  který byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
  Bezúhonnost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

  Spolehlivost: (§4 b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)
  Spolehlivým není občan, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka dle tohoto zákona.

  Nabízíme:

  • prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu
  • vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu, které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka (12ti týdenní kurz mimo bydliště)
  • po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
  • nerovnoměrná pracovní doba (nepřetržitý provoz)
  • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
  • příspěvek na stravování
  • sportovní a kulturní vyžití

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 31. 10. 2012 do 12.00 hodin, přihlášky podávejte na adresu: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení městská policie“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované  místo.
  Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel Městské policie Litovel, tel. 724 179 128, nebo tajemník MěÚ Litovel, tel. 602 705 216, nebo elektronicky na adrese broza@mestolitovel.cz, nebo vasicek@mestolitovel.cz.

  19.9.2012 13:31:57 | přečteno 3192x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load