Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
« »

Výběrové řízení - pracovník odboru dopravy - silniční hospodářství

Tajemník MěÚ Litovel, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, vyhlašuje

výběrové řízení

na uzavření pracovní smlouvy na pozici úředníka Městského úřadu Litovel, zařazeného do odboru dopravy,

agendy silničního hospodářství, dopravní úřad

Na tomto pracovním zařazení se jedná zařazení v 9. tarifní třídě.
Možnost nástupu bude dle dohody, ale pokud možno v co nejkratší době.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání nejméně SŠ s maturitní zkouškou
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla nutná
 • zvláštní odborná způsobilost dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících výhodou,
 • znalost správního řádu, znalost stavební řádu, znalost silničního zákona

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb.
Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC apod.
  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

  1. výpis z evidence Rejstříku trestů; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
  2. osvědčení o zdravotní způsobilosti

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 8. října 2012 do 08.00 hodin  na adresu:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení odbor dopravy“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání žádosti.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemusí být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazovanou pozici.
  V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 342 115, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz.

  21.9.2012 12:28:42 | přečteno 1814x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load