Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zimní muzeumZimní muzeum
Nové osvětleníNové osvětlení
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
Radniční věžRadniční věž
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Pohled z věžePohled z věže
RybníkRybník
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
« »

Výběrové řízení - pracovník finančního odboru

Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138 vyhlašuje

„výběrové řízení¨

na uzavření pracovní smlouvy jako zástup za mateřskou a případně rodičovskou dovolenou
(bude řešeno až podle vzniklé situace)

referent Městského úřadu Litovel, finanční odbor
účetní a odborné ekonomické agendy Města Litovel   

Zařazení v 9. tarifní třídě.

Možnost nástupu bude dle dohody, ale pokud možno v co nejkratší době.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • nejméně středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou
 • Znalost ekonomických a finančních agend; ve veřejné správě výhodou
 • Znalost daňových zákonů výhodou
 • znalost práce na PC včetně ekonomických systémů, programy Word, Excel, schopnost koncepční práce

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomických agend, práce s PC a další znalosti
  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  3. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a výpis z Rejstříku trestů – doloží až vybraný uchazeč

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín

  do 5. března  2012 do 12.00 hodin

  Přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení - finanční odbor“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 342 115, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje práco výběrové řízení kdykoliv zrušit.

  Zveřejněno 13. 2. 2012

  13.2.2012 16:20:36 | přečteno 2013x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111
  fax: +420 585 342 198

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
  load