Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Podzim a zimaPodzim a zima
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
DSC 5464DSC 5464
-13 °C-13 °C
Nové osvětleníNové osvětlení
« »

Veřejné projednávání návrhu územního plánu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Litovel

Městský úřad Litovel, odbor výstavby, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

všem dotčeným orgánům, obcím  a veřejnosti projednání návrhu Územního plánu Litovel (dále jen „návrh ÚP Litovel“) v souladu s § 52 stavebního zákona.

Veřejné projednání návrhu ÚP Litovel s odborným výkladem se uskuteční ve velkém sále Záložny v Litovli

dne 16. listopadu 2011 od 14:00 hod.

Návrh ÚP Litovel bude vystaven k nahlédnutí pro veřejnost po dobu 30-ti dnů, tj. od 17. října 2011 do 16. listopadu 2011 na odboru výstavby Městského úřadu Litovel, ul. Havlíčkova, Litovel, dveře č. 212 (1.patro) a na webových stránkách města https://www.litovel.eu.

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona

  • každý může uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Litovel nejpozději při jeho veřejném projednání
  • dotčené osoby mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou
  • dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání návrhu ÚP Litovel své stanovisko k připomínkám a námitkám

Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:
MěÚ Litovel, odbor výstavby
Havlíčkova 818
784 01  Litovel.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, se nepřihlíží.

Jana Konstatská
úředně oprávněná osoba

Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Litovel dne 30. 9. 2011.

ikona souboru ikona souboruFormulář pro podání námitky/připomínky k návrhu ÚP

3.10.2011 12:34:16 | přečteno 1660x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load