Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Husova uliceHusova ulice
Pohled z věžePohled z věže
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
-13 °C-13 °C
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
ParaplíčkoParaplíčko
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kolářova vilaKolářova vila
« »

Odprodej pozemku parc.č.62/2 v k.ú. Myslechovice

Opakované zveřejnění

Město Litovel zveřejňuje ve smyslu § 39, odst. 1, zákona č.  128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr odprodat dále uvedený nemovitý majetek.

O zveřejnění záměru odprodeje bylo rozhodnuto usnesením č. 10. přijatým na 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. června 2011.

Odprodej cca 1300 m2 z pozemku, parc.č. 62/2, zahrada  z celkové rozlohy pozemku,3 504 m2, v k.ú.  Myslechovice, za účelem výstavby rodinného domu

Podmínky  zveřejnění:

  1. Veškeré  náklady související s  odprodejem  pozemku,  uzavřením Kupní  smlouvy a následným vkladem vlastnického práva do KN,  ponese kupující.
  2. Geodetické zaměření rozdělení pozemku, parcely číslo  62/2,  jde k tíži budoucího vlastníka,  dělení pozemku bude dle pokynů  zástupců města
  3. Budoucí vlastník na své náklady zajistí přípojky k rodinnému domu a  bude na své náklady udržovat  přístupovou  cestu.
  4. V případě jediného zájemce činí cena  při odprodeji  za 1m2 400,- Kč. V případě více zájemců o způsobu prodeje rozhodne ZM.

Důležitá  informace pro zájemce:

  1. Do doby  schválení nového územního plánu ( termín není stanoven), lze na pozemku postavit rodinný dům za podmínky, že budoucí nabyvatel pozemku požádá Zastupitelstvo města ve smyslu § 188 a) Stavebního zákona o souhlas se stavbou mimo zastavěné území obce a pro stavbu RD si vyřídí územní rozhodnutí a stavební povolení.
  2. V rámci schvalovacího  procesu nového územního plánu (září - listopad 2011),  při veřejném projednávání vznese budoucí nabyvatel námitku na změnu využití plochy pro sport na plochu pro bydlení. Po schválení  ÚP si budoucí stavebník na stavbu RD vyřídí územní souhlas a ohlášení.

Zájemci o  odprodej   uvedené části  pozemku   předloží  písemnou  žádost  na  podatelnu Městského úřadu v Litovli  v níže uvedené lhůtě pro zveřejnění.  Předmětná záležitost bude po ukončení lhůty ke zveřejnění  odprodeje  projednána na nejbližším  zasedání  Zastupitelstva  města Litovel.

Záměr odprodeje je ve smyslu ustanovení § 39 zákona „O obcích“ (obecní zřízení), zveřejňován nejméně po dobu 15-ti dnů na úředních deskách, a to v termínu

od  16. 9. 2011 do 17. 10. 2011

Bližší informace lze získat u vedoucího odboru MHaSI MěÚ Litovel, p. Skácela, na telefonních číslech 585 153 150 nebo 602 786 079.

62 2

15.9.2011 14:31:33 | přečteno 2452x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load