Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Zimní GJOZimní GJO
Radniční věžRadniční věž
GymnáziumGymnázium
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Smírčí křížSmírčí kříž
ParaplíčkoParaplíčko
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Vánoce 2015Vánoce 2015
« »

Odprodej části pozemku 62/2 v k.ú. Myslechovice

Město Litovel zveřejňuje ve smyslu § 39, odst. 1, zákona č.  128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr odprodat níže uvedený nemovitý majetek.

Odprodej části pozemku parc.č. 62/2, zahrada, o výměře cca 1300 m2 z celkové rozlohy pozemku 3 504 m2, v k.ú. Myslechovice
za účelem výstavby rodinného domu.

O zveřejnění záměru odprodeje bylo rozhodnuto usnesením č. 10 přijatým na 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. června 2011.

Podmínky  zveřejnění:

  1. Veškeré  náklady související s odprodejem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a následným vkladem vlastnického práva do KN ponese kupující.
  2. Geodetické zaměření rozdělení pozemku parc.č. 62/2 jde k tíži budoucího vlastníka, dělení pozemku bude dle pokynů zástupce města.
  3. Budoucí vlastník na své náklady zajistí přípojky k rodinnému domu a bude na své náklady udržovat  přístupovou  cestu.
  4. V případě jediného zájemce činí cena za 1 m2 400,- Kč. V případě více zájemců o způsobu prodeje rozhodne ZM.

Důležitá  informace pro zájemce:

  1. Do doby schválení nového územního plánu (termín není stanoven), lze na pozemku postavit rodinný dům za podmínky, že budoucí nabyvatel pozemku požádá Zastupitelstvo města ve smyslu § 188 a) Stavebního zákona o souhlas se stavbou mimo zastavěné území obce a pro stavbu RD si vyřídí územní rozhodnutí a stavební povolení.
  2. V rámci schvalovacího procesu nového územního plánu (září - říjen 2011) při veřejném projednávání vznese budoucí nabyvatel námitku na změnu využití plochy pro sport na plochu pro bydlení. Po schválení ÚP si budoucí stavebník na stavbu RD vyřídí územní souhlas a ohlášení.

Zájemci o odprodej uvedené části pozemku předloží písemnou žádost na podatelnu Městského úřadu v Litovli v níže uvedené lhůtě pro zveřejnění. Předmětná záležitost bude po ukončení lhůty ke zveřejnění odprodeje projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Litovel.

Záměr odprodeje je ve smyslu ustanovení § 39 zákona „ O obcích“ (obecní zřízení), zveřejňován nejméně po dobu 15-ti dnů na úředních deskách, a to v termínu

od  27. 7. 2011 do 16. 8. 2011

Bližší informace lze získat u vedoucího odboru MHaSI MěÚ Litovel, p. Skácela, na telefonních číslech 585 153 150 nebo 602 786 079.

odprodej části pozemku 62 2 k ú  Myslechovice

26.7.2011 7:53:31 | přečteno 2661x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load