Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Zimní GJOZimní GJO
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
MikulášMikuláš
Smírčí křížSmírčí kříž
Podzim a zimaPodzim a zima
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
« »

Návrh územního plánu Města Litovel

Veřejné projednání návrhu ÚP Litovel s odborným výkladem se uskuteční ve velkém sále Záložny v Litovli dne 16. listopadu 2011 od 14:00 hod. Více informací o možnosti připomínkování a podávání námitek k návrhu územního plánu je uvedeno níže pod čarou.

Řešení územního plánu:

Textová část:
ikona souboru ikona souboruŘešení územního plánu

Grafická část:
ikona souboru ikona souboruVýkres základního členění území 1 : 10 000
ikona souboru ikona souboruHlavní výkres 1 : 10 000
Hlavní výkres – komplexní urbanistický návrh 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
Dopravní řešení 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
ikona souboru ikona souboruVodní hospodářství - zásobení vodou 1 : 10 000
Vodní hospodářství - odkanalizování 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
Energetika – zásob. plynem a teplem 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
ikona souboru ikona souboruEnergetika – zásob. el. energii, spoje 1 : 10 000
Veřejně prospěšné stavby, asanace 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
ikona souboru ikona souboruLegenda

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:
ikona souboru ikona souboruOdůvodnění územního plánu

Grafická část:
Koordinační výkres 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
Zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 ikona souboru ikona souborudíl 1, ikona souboru ikona souborudíl 2, ikona souboru ikona souborudíl 3
ikona souboru ikona souboruŠirší vztahy 1 : 25 000


 
Návrh ÚP Litovel je vystaven k nahlédnutí pro veřejnost po dobu 30-ti dnů, tj. od 17. října 2011 do 16. listopadu 2011 na odboru výstavby Městského úřadu Litovel, ul. Havlíčkova, Litovel, dveře č. 212 (1.patro) a na webových stránkách města https://www.litovel.eu/.

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona

  • každý může uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Litovel nejpozději při jeho veřejném projednání
  • dotčené osoby mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou
  • dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání návrhu ÚP Litovel své stanovisko k připomínkám a námitkám

Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:
MěÚ Litovel, odbor výstavby
Havlíčkova 818
784 01  Litovel.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, se nepřihlíží.

ikona souboru ikona souboruFormulář pro podání námitky/připomínky k návrhu ÚP

13.10.2011 9:49:58 | přečteno 4332x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load