Jeskyně JavoříčkoJeskyně Javoříčko
NáměstíNáměstí
Odhalení sochy Gustava FrištenskéhoOdhalení sochy Gustava Frištenského
Večerní LitovelVečerní Litovel
Sněženky v akciSněženky v akci
Litovelský otvírák 2016Litovelský otvírák 2016
Veteráni na náměstíVeteráni na náměstí
Mladečské jeskyněMladečské jeskyně
Hanácké BenátkyHanácké Benátky
Chrliče vodyChrliče vody
« »

Vyhledávání

  |  Kontakty  |  28.3.2017

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23.3.2017 - 20.4.2017 Výpis usnesení z 51. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. března 2017 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
22.3.2017 - 31.12.2017 Schválený rozpočet města Litovel na rok 2017 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
22.3.2017 - 31.12.2017 Město Litovel - Rozpočtový výhled 2017 - 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
22.3.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 23. února 2017 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
22.3.2017 - 31.12.2017 Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
LIT 6161/2017 22.3.2017 - 7.4.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - ustanovení opatrovníka - na MěÚ v Litovli - odboru živnostenském - Radomír Vaněk MěÚ Litovel - Živnostenský odbor Veřejná vyhláška
LIT 6166/2017 22.3.2017 - 7.4.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - ustanovení opatrovníka - na MěÚ v Litovli - odboru živnostenském - Pavel Hroch MěÚ Litovel - Živnostenský odbor Veřejná vyhláška
LIT 6010/2017 22.3.2017 - 7.4.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Obec Příkazy - Příkazy - cyklostezka směr Náklo, Příkazy - cyklostezka směr Skrbeň, Příkazy - cyklostezka směr Senice na Hané MěÚ Litovel - Odbor výstavby Rozhodnutí
LIT 6158/2017 21.3.2017 - 6.4.2017 Návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na osazení dopravního značení - Litovel, ul. Lidická - převedení obousměrného provozu na jednosměrný MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 6152/2017 21.3.2017 - 6.4.2017 Návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - na křižovatce MK - ul.Husova a ul.Jungmannova v Litovli - změna přednosti v jízdě MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 6155/2017 21.3.2017 - 6.4.2017 Návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - na MK- ul. Vlašímova v Litovli - změna jednosměrného provozu MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 6169/2017 21.3.2017 - 6.4.2017 Návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na osazení dopravního značení na ul. Novosady v Litovli - zákaz stání MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
17.3.2017 - 5.4.2017 Zveřejnění nabídky na dlouhodobý pronájem části lokality - Areál u přírodního koupaliště v Nové Vsi /zatopený kamenolom/ MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Nabídka nemovitostí
16.3.2017 - 27.4.2017 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Žerotín, p.o. ----- Výběrové řízení
13.3.2017 - 29.3.2017 Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenzy /ptačí chřipka/ Státní veterinární správa Informace
13.3.2017 - 30.3.2017 Závěr zjišťovacího řízení - posuzování vlivu na životní prostředí - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Ministerstvo ŽP Posuzování vlivů na ŽP
10.3.2017 - 31.12.2017 Zveřejnění záměru města - pronájem prostor pro podnikání v domě č.p. 795, ul. Smyčkova v Litovli /dříve Restaurace MUZEUM/ MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Nabídka nemovitostí
10.3.2017 - 31.3.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Litovel, aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. ----- Informace
3.3.2017 - 29.3.2017 Dražební jednání - elektronická dražba - Antonín Přidal Exekutorský úřad Dražební vyhláška
28.2.2017 - 28.3.2017 Pozvánka na veřejné 20.zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná v úterý dne 7.března 2017 v 7.30 hodin ve velké zasedací místnosti v budově radnice v Litovli MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Pozvánka
22.2.2017 - 5.4.2017 Finanční úřad Olomouc - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí Finanční úřad Litovel Dražební vyhláška
2.2.2017 - 3.5.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Chudobín a k.ú. Litovel Pozemkový fond Informace
29.9.2016 - 29.12.2017 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor ke komerčnímu využití - budova bývalé školy v Chudobíně č.p.31 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Nabídka nemovitostí
8.6.2016 - 10.6.2019 Smlouva číslo 2016044 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Římskokatolická farnost Litovel, oprava varhan v r. 2016 MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
28.4.2016 - 29.4.2019 Smlouva číslo 2016027 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Charita Šternberk, středisko Litovel, provozní náklady pečovatelské služby v r. 2016, Smlouva č. 2016028 Charita Šternberk - provozní náklady mateřského centra Rybička Lito MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22.4.2016 - 23.4.2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Vlastivědné muzeum Olomouc MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
12.4.2016 - 15.4.2019 Smlouva číslo 2016029 - Folklorní soubor Hanačka - činnost souboru MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
6.4.2016 - 8.4.2019 Smlouva číslo 2016022 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Sokol Litovel - pronájem sportovišť, činnost oddílu mládeže a divadelního odboru MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
4.4.2016 - 4.4.2019 Smlouva číslo 2016025 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- extraliga házené MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
4.4.2016 - 4.4.2019 Smlouva číslo 2016020 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- činnost MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
4.4.2016 - 4.4.2019 Smlouva číslo 2016021 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Vodní sporty Litovel MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
1.4.2016 - 1.4.2019 Smlouva číslo 2016024 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Hanácký jezdecký klub Litovel, o. s. MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
1.4.2016 - 1.4.2019 Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - DHK Litovel - činnost oddílu MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
13.10.2015 - 12.10.2018 Smlouva číslo 2015062 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Vodní sporty Litovel - BOBR CUP 2015 MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
30.9.2015 - 1.10.2018 Smlouva číslo 2015059 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Městský klub Litovel - Vánoce v Litovli MěÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20.4.2015 - 31.3.2019 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 513855x | pavel.zenozicka
 
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

elektronická podatelna 
datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

twitter

Počasí

plojasno až skoro jasno
Úterý 28.3.den 16 / 20°Cnoc 0 / 4°C
 
polojasno až zataženo
Středa 29.3.den 16 / 20°Cnoc 3 / 7°C
 
Čtvrtek 30.3.den / °Cnoc / °C
 

Anketa

Uvítali byste zasílání důležitých zpráv a informací z města (přerušení dodávky vody, svoz odpadů, oznámení lékařů, kultura apod.) formou SMS?
 
76% (124)
 
19% (31)
 
5% (8)
Všechny ankety a kvízy
 
Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Městský klub Litovel Mikroregion Litovelsko IDSOK Olomoucký kraj
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |   Twitter   |     |   Public4u © 2000-2017
load