Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Pohled z věžePohled z věže
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Přišla zimaPřišla zima
Kolářova vilaKolářova vila
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
GJO v ziměGJO v zimě
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
« »

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
LIT 9288/2022 18.5.2022 - 2.6.2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby - T-Mobile Czech Republic a.s. - stavba INS_FTTH_CZ_2270_373740_Litovel_2 MěÚ Litovel - Odbor výstavby Územní rozhodnutí (řízení)
18.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 28. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 11090/2022 17.5.2022 - 2.6.2022 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "Venkovní osvětlení chodníku (smíšená stezka pro chodce a cyklisty) Chořelice - Rozvadovice MěÚ Litovel - Odbor výstavby Rozhodnutí
16.5.2022 - 16.6.2022 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - části pozemku parc.č. 335/1 ost.plocha. o celkové výměře cca 578 m2 v k.ú. Myslechovice Krajský úřad Informace
16.5.2022 - 14.6.2022 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Lukáš Flášar, Hrabí 36 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
LIT 10555/2022 16.5.2022 - 1.6.2022 Rozhodnutí - společné povolení, schválení stavebního záměru - Obec Senička - výstavba odstavných ploch a obnova chodníku podél silnice III/37313 MěÚ Litovel - Odbor dopravy Rozhodnutí
LIT 11055/2022 16.5.2022 - 1.6.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby MěÚ Litovel - Radovan Mikulka MěÚ Litovel - Odbor výstavby Veřejná vyhláška
16.5.2022 - 1.6.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Ing. Miroslav Beran a Eva Beranová, bvtem, Loštice, Sídliště 723/8 MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
12.5.2022 - 27.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Tereza Soldánová MěÚ Litovel - Odbor sociální a správní Veřejná nabídka
12.5.2022 - 27.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Natálie Lachnitová MěÚ Litovel - Odbor sociální a správní Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 26.5.2022 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc.č. 886/5, zahrada, v k.ú. Litovel MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Zveřejnění záměru
LIT 9652/2022 10.5.2022 - 26.5.2022 Rozhodnutí - společné povolení stavebního záměru III/3732 Nasobůrky - průtah, projektová dokumentace MěÚ Litovel - Odbor dopravy Rozhodnutí
LIT 10321/2022 10.5.2022 - 26.5.2022 Rozhodnutí - Obec Bouzov - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Rozhodnutí
10.5.2022 - 13.6.2022 VHS Čerlinka, s.r.o - Zveřejnění ceny vody VHS Čerlinka Informace
9.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené Radou města Litovel dne 21. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
6.5.2022 - 3.6.2022 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 28. dubna 2022 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka -----
4.5.2022 - 3.6.2022 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Bedřich Řehoř, Neratovice Exekutorský úřad Dražební vyhláška
LIT 9408/2022 4.5.2022 - 20.5.2022 Rozhodnutí - Společné povolení - schválení stavebního záměru - Oprava lesní cesty Drevnice Bouzov MěÚ Litovel - Odbor dopravy Rozhodnutí
4.5.2022 - 20.5.2022 Nařízení Státní veterinární správy /dovoz zvířat původem z Ukrajiny/ Krajský úřad Nařízení
4.5.2022 - 30.6.2022 Zveřejnění záměru města - přenechání do nájmu prostory nacházející se v objektu v Litovli - místní části Unčovice č.p. 90 za účelem provozování pohostinství MěÚ Litovel - Oddělení bytového hospodářství Zveřejnění záměru
28.4.2022 - 20.5.2022 Výpis usnesení ze 74. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. dubna 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
21.4.2022 - 30.5.2022 Oznámení Finančního úřadu o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřad Oznámení
20.4.2022 - 30.4.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Tři Dvory u Litovle Katastrální úřad Oznámení
13.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené Radou města Litovel dne 31. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
13.4.2022 - 31.5.2022 Výzva - Úplná aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje Krajský úřad Výzva
5.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené Radou města Litovel dne 10. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené Radou města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.2.2022 - 31.12.2022 KÚOK - Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace MUDr. Ivy Koupilové - možnost podávání žádostí o zdr. dokumentaci Krajský úřad Oznámení
10.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 23/2021 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
31.1.2022 - 31.12.2022 Informace o změně čísla položky rozpočtové skladby MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.1.2022 - 12.6.2022 Český statistický úřad - Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad Zjišťovací řízení
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 22/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 21/2021 schválené Radou města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
13.12.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
4.10.2021 - 31.12.2022 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 Město Litovel MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.6.2021 - 31.12.2022 Schválený Závěrečný účet Města Litovel za rok 2020 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
9.10.2020 - 31.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021 - 2024 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
8.4.2020 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon ----- Informace
8088/2019 18.4.2019 - 31.3.2023 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ----- Informace
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 1161675x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load