Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Přístup k voděPřístup k vodě
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Zimní radniceZimní radnice
Zima v parkuZima v parku
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Park pod sněhemPark pod sněhem
Zimní muzeumZimní muzeum
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
ParaplíčkoParaplíčko
« »

Zajištění požární bezpečnosti v období žní

Rady pro zemědělce a občany 

Co by měli dodržovat zemědělci?

 • při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí),
 • mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,
 • při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů) zajistit:

- v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,
- cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
- vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

 • při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:
- seno a slámu je možné skladovat v objektech, pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m3,
- při umísťování volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.),
 • materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené),
 • v každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Volné sklady sena a slámy nad 50 m3 nelze postavit kdekoli, je třeba dodržovat bezpečnostní vzdálenosti, které jsou uvedeny níže:

1. závody, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza),
nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)

2. ostatní průmyslové a zemědělské závody, les

3. okrajové budovy souvislé zástavby obcí

4. veřejné komunikace

5. krajní koleje železničních tratí

6. elektrické vedení o vysokém napětí

7. tuhé domovní odpady

8. volný sklad sena a slámy

300 m

100 m

50 m

60 m

100 m

30 m

50 m

50 m

Co by měli dodržovat občané?

 • v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů,
 • nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret,
 • poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň,
 • nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí,
 • zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy,
 • poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.


ikona souboruZajištění požární bezpečnosti v období žní

18.7.2014 7:40:41 | přečteno 1108x | hana.krumniklova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2021
load