Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zimní muzeumZimní muzeum
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Kolářova vilaKolářova vila
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Zima v parkuZima v parku
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Výběrové řízení - vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

výběrové řízení podle § 7 zákona 312/2002 Sb. k obsazení jmenované funkce

  VEDOUCÍ ODBORU MH a SI
(místní hospodářství a stavební investice)

MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení v souladu s Nařízením vlády 341/2017 Sb., platová třída 11. Vznik pracovního poměru vznikne jmenováním do funkce dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, § 102, odst. 2, písm. g), v platném znění (na návrh tajemníka rada jmenuje a odvolává vedoucí odboru).

Požadavky pro výkon funkce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.
 • Ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebnictví, pozemní stavby; technické zaměření.
 • Dobrá orientace v legislativě v souladu s vykonávanou činností, zejména v zákonech:
  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Výborná znalost práce na PC
 • Zkušenost ve veřejné správě a řídící funkci vítány
 • Komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • Praxe ve veřejné správě výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Hlavní zaměření činnosti:

Odbor MHaSI plní základní úkoly na úseku samostatné působnosti:

 • Stavební činnost – příprava, realizace a ukončení staveb
 • Místní hospodářství – správa pozemků, pronájmy pozemků, výkon činností dle Obecně závazných vyhlášek, správa sportovišť, dětských hřišť atd.
 • Činnost osadních výborů místních částí
 • Na úseku přenesené působnosti výkonu státní správy plní úkoly Ochrany památkové péče.
 • Bližší náplň činnosti odboru je na www.litovel.eu v Organizačním řádu.

Písemná přihláška k tomuto výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • telefonní číslo a e-mailový kontakt; můžete doložit i svou aktuální osobní fotografii
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 • strukturovaný profesní životopis - odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti, řízení pracovních skupin apod. 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál bude předložen při nástupu)

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 15. února 2023 do 15.00 hodin  na adrese:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
Obálky budou označeny „neotvírat“ a značkou „vedoucí odboru MHaSI“.
Upozorňujeme, že pro podání přihlášky nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Město Litovel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Litovel bude pro potřeby personálního výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Bližší informace v případě potřeby k této veřejné výzvě podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek.radovan@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf
Zveřejněno 30. 1. 2023
30.1.2023 7:57:51 | přečteno 1164x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load