Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Husova uliceHusova ulice
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Radniční věžRadniční věž
Zimní GJOZimní GJO
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
« »

Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel vyhlašuje 

výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou

na odboru sociálním a správním Městského úřadu Litovel,

sociální pracovník/pracovnice 

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu, zařazení v 11. tarifní třídě. Možnost nástupu dohodou.

Požadavky pro výkon práce:
dosažené vzdělání – dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, znalosti právních předpisů:
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
znalosti v oboru: uvítáme praxi v oblasti sociální práce,
vhodné i pro absolventy,
výhodou: ZOZ v oblasti sociálních služeb.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 
dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, internet a elektronická pošta, správa souborů),
ochota se dále vzdělávat,
smysl pro zodpovědnost,
umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo (aktivní řidič/ka),

Osobnostní předpoklady:
samostatnost, spolehlivost,
rozhodnost, odolnost proti stresu,
organizační schopnosti.

Náplň práce:
vyhledává klienty (depistážní činnost) všech cílových skupin v jejich přirozeném prostředí, posuzuje životní situace klienta,
poskytování komplexního poradenství v sociální oblasti, aplikace metod sociální práce,
realizace přímé sociální práce s klientem,
individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, 
realizace činností zaměřených na změnu sociálního prostředí klienta,
spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů,
informace z výkonu sociální práce zaznamenává do Jednotného informačního systému MPSV „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka“.


V písemné přihlášce do výběrovému řízení uchazeč uvede tyto náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:
1. jméno, příjmení a titul
2. datum a místo narození
3. státní příslušnost
4. trvalý pobyt, kontaktní telefon a e-mail – budeme komunikovat výhradně elektronicky
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6. datum a podpis

Dále budou k přihlášce přiloženy tyto přílohy:
1. životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
2. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
3. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a výpis z Rejstříku trestů bude požadován až od vybraného uchazeče

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 4. 10. 2023 do 08.00 hodin na adresu:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení – sociální pracovník. 

Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. 
Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, telefon: 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek.radovan@mestolitovel.cz.

zveřejněno 18. září 202318.9.2023 9:05:16 | přečteno 3784x | petra.sedlarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load