Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

T. G. MasarykT. G. Masaryk
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Zima a podzimZima a podzim
Sochův pomníkSochův pomník
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Vánoce 2015Vánoce 2015
Radniční věžRadniční věž
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
« »

Výběrové řízení - sekretariát starosty a místostarostů

Město Litovel, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO 00299138

vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

výběrové řízení k obsazení pracovního místa

asistent – sekretariát starosty a místostarostů
dle § 7 zákona 312/2002 Sb.,  O úřednících ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení v třídě 9-10. Vyšší třída po zapracování.

Požadavky pro výkon funkce:

 • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • nejméně vyšší odborné vzdělání
 • Velmi dobrá znalost práce na PC, zejména Word a Excel
 • Znalost cizích jazyků
 • Praxe ve veřejné správě a základní znalosti zákona o obcích výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul zájemce
  2. datum a místo narození zájemce
  3. státní příslušnost zájemce
  4. místo trvalého pobytu zájemce
  5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  6. datum a podpis zájemce.

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  2. čestné prohlášení, že žadatel nemá záznam v Rejstříku trestů; výpis bude požadován až v případě přijetí; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 26. července 2013 do 12:00 hodin  na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.

  Obálky budou označeny značkou „sekretariát starosty“. Nástup do PP dohodou.

  Výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují podmínky uvedené v tomto výběrovém řízení. Uchazeči, kteří budou splňovat podmínky, mohou být, v případě potřeby, písemně přizváni k ústnímu pohovoru a písemné zkoušce. Bližší informace k této veřejné výzvě podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, na tel. 585 153 122, event. mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

  Zveřejněno 8. 7. 2013

  ikona souboruText výzvy ve formátu .doc

  8.7.2013 7:19:47 | přečteno 2122x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load