Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
-13 °C-13 °C
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Zima a podzimZima a podzim
Přišla zimaPřišla zima
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Okolo LitovleOkolo Litovle
Zimní GJOZimní GJO
GJO v ziměGJO v zimě
« »

Výběrové řízení - referent odboru výstavby

Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb. k obsazení pracovního místa

referent odboru VÝSTAVBY 

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení ve třídě 9; dle vyššího vzdělání než SŠ a praxe i možnost v 10. třídě (po úspěšném zapracování).

Požadavky pro výkon funkce:
splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.: 
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
Praxe ve veřejné správě, základní znalost správního práva, stavebního zákona, výhodou
Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody
 
Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:
1. jméno, příjmení a titul uchazeče
2. datum a místo narození uchazeče
3. státní příslušnost uchazeče
4. místo trvalého pobytu uchazeče
5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
7. telefonní spojení a funkční e-mailový kontakt (budeme komunikovat zásadně emailem nebo telefonicky)
8. datum a podpis uchazeče

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
2. výpis z evidence Rejstříku trestů bude dokladovat až vybraný uchazeč
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 4. května 2021 do 8.00 hodin na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání. 
Obálky budou označeny značkou „referent odboru výstavby“.
Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v této veřejné výzvě a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona. Po skončení výběrového řízení, nebudou-li zaslané materiály do 10 dnů vyzvednuty, budou skartovány.
Bližší informace podá tajemník MěÚ na tel. mobil 602 705 216 nebo e-mail vasicek@mestolitovel.cz.

ikona souboru ikona souboru
Leták ke stažení ve formátu pdf
Zveřejněno 16. 4. 2021
16.4.2021 10:22:21 - aktualizováno 16.4.2021 11:04:08 | přečteno 1308x | petra.sedlarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load