Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zimní ránoZimní ráno
Park pod sněhemPark pod sněhem
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
-13 °C-13 °C
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Výběrové řízení - referent odboru výstavby, územní plánování

Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení 
dle § 7 zákona 312/2002 Sb. 
k obsazení pracovního místa

referent odboru  VÝSTAVBY

územní plánování, agenda územního plánování

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení ve třídě 9.

Požadavky pro výkon funkce:

 • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Požadavek na vzdělání:
  - vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
  - vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe nebo
  - autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru
 • Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
 • Praxe ve veřejné správě, základní znalost správního práva, stavebního zákona, výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení a funkční e-mailový kontakt
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů bude dokladovat až vybraný uchazeč
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 27. února 2015 do 12.00 hodin  na adrese:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.

  Obálky budou označeny značkou „referent odboru výstavby – územní plánování“.

  Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v této veřejné výzvě a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona. Po skončení výběrového řízení budou zaslané materiály skartovány. Nedohodne-li se osobní vyzvednutí. S uchazeči budeme výhradně prostřednictvím e-mailového kontaktu.

  Zveřejněno dne 10. února 2015

  ikona souboruKe stažení ve formátu .doc

  10.2.2015 9:37:20 | přečteno 1067x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111
  fax: +420 585 342 198

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
  load