Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Podzim a zimaPodzim a zima
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
První hokejistéPrvní hokejisté
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Okolo LitovleOkolo Litovle
Vánoce 2015Vánoce 2015
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
« »

Výběrové řízení - referent odboru výstavby - SŠ

Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb. k obsazení pracovního místa

referent odboru VÝSTAVBY

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení ve třídě 9; dle vyššího vzdělání než SŠ a praxe i v 10. třídě (po ukončení zkušební doby).

Požadavky pro výkon funkce:

  • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
    Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
  • nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
  • Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
  • Praxe ve veřejné správě, základní znalost správního práva, stavebního zákona výhodou
  • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
  • Předpokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

1. jméno, příjmení a titul uchazeče
2. datum a místo narození uchazeče
3. státní příslušnost uchazeče
4. místo trvalého pobytu uchazeče
5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
7. telefonní spojení a funkční e-mailový kontakt
8. datum a podpis uchazeče.

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
2. výpis z evidence Rejstříku trestů bude dokladovat až vybraný uchazeč
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 17. září 2018 do 10.00 hodin na adrese:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.

Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.

Obálky budou označeny značkou „referent odboru výstavby“.

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v této veřejné výzvě a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona. Po skončení výběrového řízení budou zaslané materiály skartovány, nedohodne-li se osobní vyzvednutí. S uchazeči budeme komunikovat výhradně prostřednictvím e-mailového kontaktu.

Zveřejněno dne 30. srpna 2018

ikona souboruLeták ke stažení ve formátu PDF

30.8.2018 14:25:31 | přečteno 742x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2021
load