Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Svatojánský mostSvatojánský most
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Bílé náměstíBílé náměstí
SokolovnaSokolovna
Přišla zimaPřišla zima
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Kolářova vilaKolářova vila
« »

Výběrové řízení - přestupky

Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138, vyhlašuje

„výběrové řízení¨
na uzavření pracovní smlouvy

úředník oddělení vnitřních věcí Městského úřadu Litovel,

agenda:
Projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1, 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž projednávání není příslušný jiný odbor nebo jiný správní orgán; příprava podkladů pro exekuční vymáhání pohledávek; vedení správního řízení dle ust. § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon samosprávy a státní správy pověřeného úřadu, možnost zařazení v 10. tarifní třídě. Možnost nástupu bude dle dohody.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • VŠ právnická; VŠ veřejná správa, příp. Vyšší odborné vzdělání (DiS)
 • Zvláštní odborná způsobilost dle zákona 312/2002 Sb. O úřednících ÚSC v případě, že není VŠ právnická, je výhodou
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
  2. čestné prohlášení, že žadatel nemá záznam v Rejstříku trestů; výpis bude požadován až v případě přijetí; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do pátku 13. září 2013 do 12 hodin  na adresu:

  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.

  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení přestupky“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

  Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, telefon: 585 153 122, event. mobil 602 705 216 nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz.  

  ikona souboruVýběrové řízení - přestupky.

  29.8.2013 8:41:40 | přečteno 2389x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load