Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
MikulášMikuláš
DSC 5464DSC 5464
Zimní radniceZimní radnice
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Vánoce 2015Vánoce 2015
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
GJO v ziměGJO v zimě
« »

Výběrové řízení - právník MěÚ Litovel

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, 
vyhlašuje
„výběrové řízení¨
na uzavření pracovní smlouvy

Právník Městského úřadu Litovel

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon právních činností uvedených v Katalogů prací 222/2010 Sb., např. 2.10.01.11.1., 2, 2.10.01.10.4., a další; zařazení v 11. tarifní třídě, dle Nařízení vlády 564/2006 Sb.

Možnost nástupu bude dle dohody, avšak co nejdříve po skončení VŘ.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání vysokoškolské právní 
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení a e-mailový kontakt
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se právních činností, práce s PC
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů bude požadován až od vybraného uchazeče;
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 4. listopadu 2015 do 16.00 hodin  na adresu:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení právní“. Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Osobní materiály budou po skončení výběrového skartované, nedohodne – li se osobní vyzvednutí. S uchazeči budeme komunikovat výhradně prostřednictvím emailového kontaktu a telefonicky.
  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná.  
  Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

  ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf
  20.10.2015 11:38:02 | přečteno 1363x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load