Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Nové osvětleníNové osvětlení
Kolářova vilaKolářova vila
ParaplíčkoParaplíčko
Vánoční náměstíVánoční náměstí
DSC 5464DSC 5464
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Zimní muzeumZimní muzeum
Altánek v parkuAltánek v parku
« »

Výběrové řízení - pracovník soc. odboru - OSPOD

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel vyhlašuje výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy 

zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

na odboru sociálním a správním Městského úřadu Litovel,

agenda OSPOD - náhradní rodinná péče  

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu, zařazení v 10. - 11. tarifní třídě.
Možnost nástupu dohodou.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Požadavek na vzdělání – ukončené magisterské, bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání sociálně-právního zaměření ve studijním programu sociální práce, sociální politika a sociální práce, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, speciální pedagogika a právo
 • orientace v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • orientace v zákoně 128/2000 S., o obcích, v platném znění
 • dobrá orientace v sociální oblasti; praxe na úseku sociálně-právní ochrany vítána; získaná ZOZ při sociálně-právní ochraně vítána; komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita; schopnost zvládat zátěžové situace; psychická odolnost
 • znalost práce s PC a SW Office
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla podmínkou

V písemné přihlášce k výběrovému řízení uchazeč uvede tyto náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb.:

 1. jméno, příjmení a titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. trvalý pobyt, kontaktní telefon a e-mail – budeme komunikovat výhradně elektronicky
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. datum a podpis

Dále budou k přihlášce přiloženy tyto přílohy:

 • životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a výpis z Rejstříku trestů (bude požadováno až od vybraného uchazeče!)

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 8. února 2021 do 08.00 hodin  na adresu: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení – sociální". Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. 
Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel na mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz. 


Zveřejněno 21. února 2021


21.1.2021 10:54:12 | přečteno 1420x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load