Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Hra světelHra světel
Svatojánský mostSvatojánský most
Přišla zimaPřišla zima
Zima v parkuZima v parku
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Pohled z věžePohled z věže
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
GJO v ziměGJO v zimě
« »

Výběrové řízení - pracovník odboru životního prostředí, vodní hospodářství

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, vyhlašuje „výběrové řízení¨ na uzavření pracovní smlouvy

úředníka odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel,

agendy vodního hospodářství

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu,
zařazení v 9. tarifní třídě.
Možnost nástupu bude dle dohody.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání nejméně vyšší odborné v oboru se zaměřením na životní prostředí,  např. ochrana a tvorba životního prostředí; krajinné inženýrství, meliorace, zemědělství apod.
 • Zvláštní odborná způsobilost výhodou
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 7. telefonní spojení a e-mailový kontakt (budeme s vámi komunikovat elektronicky)
 8. datum a podpis uchazeče

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

 1. výpis z evidence Rejstříku trestů
 2. osvědčení o zdravotní způsobilosti

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 26. září  2022 do 10.00 hodin  na adresu: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení odbor ŽP“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel, telefon:  mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek.radovan@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu PDF

zveřejněno 9. září 2022


9.9.2022 9:21:51 | přečteno 1253x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load