Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Radniční věžRadniční věž
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Zimní radniceZimní radnice
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Zimní ránoZimní ráno
Park pod sněhemPark pod sněhem
« »

Výběrové řízení - pracovník odboru školství, kultury a sportu

Tajemník Městského úřadu Litovel vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

výběrové řízení k obsazení pracovního místa

úředníka odboru
ŠKOLSTVÍ,  KULTURY A SPORTU
(zadávání dat do informačního systému veřejné správy (GINIS), zadávání dat do registru smluv MV ČR, zadávání a kontrola dat ve výkaznictví MŠMT, další administrativní činnost)

 Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové zařazení ve třídě 9.

Požadavky pro výkon funkce:

 • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • VŠ bakalářské vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (praxe a zkušenosti mohou převážit nad vzděláním)
 • velmi dobrá znalost práce na PC, zejména SW Excel a Word
 • velmi dobrá znalost českého pravopisu a gramatiky
 • komunikativnost, ochota a vstřícnost učit se novým věcem

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

 1. jméno, příjmení a titul zájemce
 2. datum a místo narození zájemce
 3. státní příslušnost zájemce
 4. místo trvalého pobytu zájemce
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
  o cizího státního občana
 6. pro kontaktování tel číslo a email (přednostní komunikace se zájemci)
 7. datum a podpis zájemce.

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • od vybraného zájemce bude následně vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 14. září 2020 do 10.00 hodin na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Obálky budou označeny značkou „úředník odboru ŠKS“
Výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují podmínky uvedené v této veřejné výzvě. Uchazeči, kteří budou splňovat podmínky, mohou být písemně přizváni k ústnímu pohovoru.
Bližší informace k této veřejné výzvě podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, telefon 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf


Zveřejněno 28. 8. 2020

28.8.2020 8:00:12 | přečteno 1267x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load