Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Podzim a zimaPodzim a zima
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Sochův pomníkSochův pomník
Nové osvětleníNové osvětlení
RybníkRybník
« »

Výběrové řízení - pracovník muzea

Město Litovel, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů,veřejnou výzvu k obsazení pracovního místa

jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
v organizační složce města
MUZEUM LITOVEL

formou výběrového řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb.
Místem výkonu práce bude Muzeum Litovel, platové zařazení ve třídě 9.

Požadavky pro výkon práce:
 • přestože se nejedná o úřednické místo, výběrové řízení se bude provádět podle požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání nejméně bakalářské v oboru historie, muzeologie, archívnictví, knihovnictví apod.
 • uchazeč by měl mít vztah k historii, umět provázet (srozumitelně a jasně se vyjadřovat), tvořit programy pro děti ze škol, vyřizovat badatelské dotazy, poskytovat historické a turistické informace, provádět sbírkotvornou činnost...
 • znalost práce na PC a programy Office
 • Předpokládaný nástup do pracovního poměru – září/říjen 2020
Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:
 1. jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. datum a podpis uchazeče, telefonní a emailový kontakt, prostřednictvím nich budeme komunikovat s uchazečem
K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - bude vyžadován až od vybraného uchazeče!

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 25. srpna 2020 do 14.00 hodin na adrese:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.
Obálky budou označeny značkou „pracovník muzea“.
Uchazeči budou informováni o dalším postupu.

zveřejněno dne 4. srpna 2020


4.8.2020 12:47:41 | přečteno 1770x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load