Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
První hokejistéPrvní hokejisté
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Okolo LitovleOkolo Litovle
Smírčí křížSmírčí kříž
Kolářova vilaKolářova vila
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
« »

Výběrové řízení - pracovník finančního odboru

Tajemník Městského úřadu, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, vyhlašuje výběrové řízenína uzavření pracovní smlouvy 

zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na pozici

administrativního pracovníka Městského úřadu Litovel, finanční odbor,

účetní a odborné ekonomické agendy Města Litovel   

Zařazení v 9. tarifní třídě.

Nástup ihned po skončení výběrového řízení.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu s ekonomickým zaměřením, případně SŠ ekonomického směru se znalostí Rozpočtové sklady
 • Znalost ekonomických a finančních agend ve veřejné správě – Rozpočtová skladba ÚSC
 • znalost práce na PC včetně ekonomických systémů, programy Word, Excel, schopnost koncepční práce

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. telefonní spojení a e-mail – budeme s vámi komunikovat výhradmě elektronicky
 7. datum a podpis uchazeče

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomických agend, práce s PC a další znalosti 
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Vybraný uchazeč bude následně dokladovat – předkládat:

 1. výpis z evidence Rejstříku trestů
 2. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 8. února 2021 do 08.00 hodin  na adresu: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel. 
Obálky označte „výběrové řízení – finanční odbor“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. 
V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf

Zveřejněno 21. ledna 2021


21.1.2021 11:03:58 | přečteno 1424x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load