Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Smírčí křížSmírčí kříž
Nové osvětleníNové osvětlení
Podzim a zimaPodzim a zima
Bílé náměstíBílé náměstí
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Zimní muzeumZimní muzeum
« »

Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst - finanční odbor MěÚ

Tajemník Městského úřadu, nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138
zveřejňuje

„výběrové řízení¨

na obsazení 2 pracovních míst s uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou pro pozice  

referenta Městského úřadu Litovel, finanční odbor,
účetní a odborné ekonomické agendy, příjmové položky města a dále znalost pokladních agend, daní, dávek a poplatků města Litovel

Zařazení v 8. tarifní třídě.

Nástup ihned po skončení výběrového řízení.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Středoškolské vzdělání s ekonomickým zaměřením
 • Znalost ekonomických a finančních agend ve veřejné správě výhodou
 • znalost práce na PC včetně ekonomických systémů, programy Word, Excel, schopnost koncepční práce

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomických agend, práce s PC a další znalosti
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů doloží až vybraný uchazeč; stejně tak u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  4. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce – doloží až vybraný uchazeč

  Tímto výběrovým řízením budou obsazena obě funkční místa a vhodní uchazeči budou vybráni podle znalostí a praxe dané problematiky.

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 14. února  2014 do 12.00 hodin  na adresu:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení - finanční odbor“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

  Bližší informace k tomuto výběrovému řízení v případě potřeby podá tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 153 122, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz.
  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

  Zveřejněno 29. 1. 2014

  29.1.2014 16:20:09 | přečteno 2344x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load