Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Vánoční náměstíVánoční náměstí
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Přístup k voděPřístup k vodě
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
DSC 5464DSC 5464
Zima v parkuZima v parku
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
« »

Výběrové řízení - muzeum

Město Litovel, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ,
vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

veřejnou výzvu k obsazení pracovního místa

v organizační složce města

muzeum litovel

formou výběrového řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb.

Místem výkonu práce bude Muzeum Litovel, platové zařazení ve třídě 9.

Požadavky pro výkon práce:

 • přestože se nejedná o úřednické místo, výběrové řízení se bude provádět podle požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání nejméně bakalářské v oboru historie, muzeologie, archívnictví, knihovnictví apod.
 • uchazeč by měl mít vztah k historii, umět provázet (srozumitelně a jasně se vyjadřovat), tvořit programy pro děti ze škol, vyřizovat badatelské dotazy, poskytovat historické a turistické informace, provádět sbírkotvornou činnost...  
 • Aktivní znalost práce na PC (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
 • Předpokládaný nástup do pracovního poměru – po ukončení výběrového řízení

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  6. datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce bude vyžadován až od vybraného uchazeče
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 21. května 2015 do 14.00 hodin  na adrese:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.
  Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.

  Obálky budou označeny značkou „pracovník muzea“.

  Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v této veřejné výzvě a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.

  Zveřejněno dne 6. května 2015

  ikona souboruleták ve formátu doc

  6.5.2015 9:50:00 | přečteno 1260x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111
  fax: +420 585 342 198

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load