Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
GymnáziumGymnázium
SokolovnaSokolovna
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Okolo LitovleOkolo Litovle
Zima a podzimZima a podzim
« »

Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel
vyhlašuje 
„výběrové řízení¨
na uzavření pracovní smlouvy
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
na odboru sociálním a správním Městského úřadu Litovel,
agenda kurátor/kurátorka pro děti a mládež
Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu, zařazení v 11. tarifní třídě.
Možnost nástupu dohodou.
Požadavky pro výkon práce:
Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavek na vzdělání – ukončené magisterské, bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání sociálně-právního zaměření ve studijním programu sociální práce, sociální politika a sociální práce, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, speciální pedagogika a právo     
orientace v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
orientace v zákoně 128/2000 S., o obcích, v platném znění
dobrá orientace v sociální oblasti; praxe na úseku sociálně-právní ochrany vítána; získaná ZOZ při sociálně-právní ochraně vítána; komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita; schopnost zvládat zátěžové situace; psychická odolnost
znalost práce s PC a programy Word, Excel
řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla důležité

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:
1. jméno, příjmení a titul zájemce
2. datum a místo narození zájemce
3. státní příslušnost zájemce
4. místo trvalého pobytu zájemce, kontaktní telefon a e-mailovou kontaktní adresu (budeme komunikovat elektronicky)
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6. datum a podpis zájemce.

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
2. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál bude předložen až od vybraného uchazeče
3. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a výpis z Rejstříku trestů bude požadován až od vybraného uchazeče

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 12. září 2022 do 08.00 hodin na adresu:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení – sociální – kurátor/kurátorka“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. 
Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek.radovan@mestolitovel.cz 

Zveřejněno 22. 8. 2022


22.8.2022 10:50:48 | přečteno 1659x | petra.sedlarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load