Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
SokolovnaSokolovna
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Zimní GJOZimní GJO
DSC 5464DSC 5464
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Zimní ránoZimní ráno
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
« »

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o dotaci z ministerstva kultury

MK ČR LOGOMěsto Litovel oznamuje vlastníkům kulturních památek vyhlášení programu

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu ministerstva kultury 2021

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami.
Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností.

Pro rok 2020 byla vyčleněna pro správní obvod ORP Litovel částka 457 tisíc korun.

Termín vyhlášení výzvy pro podání žádostí: 28.01.2021
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 01.03.2021 (termín doručení žádosti!)

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.
Z programu nelze hradit náklady uvedené v příloze „Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2021“.
Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Na příspěvek není právní nárok.
Další podrobnosti jsou uvedeny v zásadách programu a žádostech, které jsou součástí přílohy výzvy.

Žádosti zasílejte na adresu:
Městský úřad Litovel, odbor místního hospodářství a stavebních investic (dále jen „MHaSI“), nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Žádosti je možné podat také osobně na podatelně Městského úřadu do uvedeného termínu. Upozorňujeme, že žádosti je třeba předkládat se všemi povinnými přílohami.
Nekompletní žádosti budou vyřazeny.

Informace k dotačnímu programu podá odbor MHaSI, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, kancelář č. 27, Petr Navrátil, předseda komise státní památkové péče, tel.: 585 153 141, 721 528 693, e-mail: navratilp@mestolitovel.cz. Všechny informace včetně zásad podání žádostí a příslušných formulářů naleznete rovněž na stránkách Ministerstva kultury ČR (www.mkcr.cz) v sekci dotace-dotační okruhy-památky-Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Vyvěšeno na úředních deskách dne: 28.01.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 01.03.2021

Neuznatelné náklady:
- modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
- nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
- vložkování komína;
- jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
- hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
- protiradonová opatření;
- čištění a úklid budov;
- pronájem lešení;
- stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
- náklady na stavební/autorský dozor;
- úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
- kopie sochařských děl a výdusky;
- archeologie;
- veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
- položka v rozpočtu – rezerva;
- DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
- režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.


ikona souboru ikona souboruVýzva Města 2021
ikona souboru ikona souboruZásady Programu ORP znění 2021
ikona souboru ikona souboruProgram ORP vyhlášení 2021.pdf
ikona souboruFormular zadosti 2021_ORP.xlsm
ikona souboruFormular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2021.docx


Vyvěšeno na úředních deskách dne: 28.01.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 01.03.2021


28.1.2021 13:03:09 | přečteno 557x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load