Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
ParaplíčkoParaplíčko
DSC 5464DSC 5464
Husova uliceHusova ulice
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Gymnázium J  OpletalaGymnázium J Opletala
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
« »

Špatný zdravotní stav buků ve Smetanových sadech

buk 5

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, koncem minulého roku zaznamenal zhoršující se stav buku lesního u Gymnázia Jana Opletala a navazující bukové aleje mezi gymnáziem a budovou školní jídelny ve Smetanových sadech. Je to místo, kde je poměrně velká koncentrace lidí (budova gymnázia, školní jídelna a samotný park),  na druhou stranu především buk u gymnázia patří k ikonickým stromům našeho města. To byl důvod, proč nechalo město zpracovat  od Agentury ochrany přírody a krajiny dendrologické posouzení těchto dřevin. Závěry tohoto posouzení nejsou bohužel radostné. Zdravotní stav většiny stromů je v havarijním stavu a jejich provozní bezpečnost je nízká. Navrhuje se skácení 7 z 9 těchto stromů s tím, že  budou vysazeny nové stromy (opět buk lesní). V případě buku u gymnázia by měla být radikálně snížena koruna  stromu s tím, že bude ponechán jako tzv. živé torzo.  

Uvádíme část ze zpracovaného dendrologického posouzení:

Buk u gymnázia (u Masarykova pomníku),

Zdravotní stav buku je silně narušený, byla zjištěna rozsáhlá infekce kořenů parazitickou dřevní houbou vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus), plodnice se objevují již několik sezón mezi kořenovými náběhy na 70 % obvodu paty kmene. Plodnice vyrůstají z podhoubí, které rozkládá dřevo kořenů a tím narušuje jejich vyživovací a stabilizační funkci.

Ve vegetačním období 2019 byl pozorovaný silný propad fyziologické vitality cca v ½ objemu koruny, která koresponduje s částí kořenového systému infikovaného vějířovcem. Ztráta vyživovací funkce značného objemu kořenů indikuje narušení stability a riziko vylomení stromu v bázi.

Provozní bezpečnost stromu je nevyhovující, předvídatelné je vylamování suchých větví a rozpad koruny zejména při větší klimatické zátěži. V krátkodobém výhledu je předvídatelné vylomení celého stromu v bázi.

Závěr a doporučení:

Strom lze na přechodnou dobu stabilizovat jako živé nižší torzo kmene, výhledově je nutné počítat s jeho výměnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou solitéru ve veřejnosti oblíbenou, je třeba vysvětlit důvody k radikálnímu zásahu do koruny stromu, případně jeho kácení.

 

Buková alej u parku v prodloužení Husovy ulice pozemky parc. č. 889/10, 11  k. ú. Litovel

Jedná se o pravidelnou alej založenou po obou stranách zpevněné komunikace pro pěší. Alej je tvořená bukem lesním ve dvou věkových kategoriích.

Po silném poškození tornádem v r. 2004 byla většina původních buků v aleji nahrazená novými stromy, které jsou v současné době již adaptované na stanovišti a mají výškové přírůstky.

Stav zbývajících 9 ks původních buků je v různé míře zhoršený. U všech byl zaznamenán propad fyziologické vitality s vysokým podílem suchých, nalomených, poškozených a zavěšených větví v korunách.

Téměř všechny původní buky mají poškození v oblasti kmene a kořenů a symptomy přítomnosti dřevních hub. Kromě saprofytické klanolístky obecné byly zjištěny také plodnice parazitujících dřevních hub troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius) a choroše šupinatého (Polyporus squamosus).

Závěr a doporučení:

Alej není v současném stavu provozně bezpečná, vzhledem k výraznému prosychání korun je předvídatelné ulamování větví a postupný rozpad korun. S ohledem na výrazný propad fyziologické vitality během posledních dvou vegetačních období je pravděpodobná také infekce kořenů buků a snížení jejich stability v podloží. Ověření by bylo možné s použitím přístrojové metody.

Perspektiva dalšího vývoje 7 ks původních buků je výrazně zkrácená v prostoru i v kvalitě. Stav buku infikovaného chorošem šupinatým (blízko budovy gymnázia) je nutné hodnotit jako havarijní s vysokým rizikem ulomení celé koruny.  Strom je nutné odstranit bez zbytečného odkladu.

S ohledem na zjištěné skutečnosti se další udržování původních buků jeví jako neefektivní. Na přechodnou dobu je možné zachovat ve funkčním stavu bez podstatného snížení estetické hodnoty 2 ks buků, které byly označeny při místním šetření se správcem městské zeleně. Ostatní hodnocené stromy je vhodné vyměnit za nové dřeviny.

Současně je žádoucí provést na zatravněné části vegetační plochy opatření na zlepšení stanovištích podmínek, resp. využití srážkové vody svedené ze střech přilehlých budov a ponechávání zpracované organické hmoty vyprodukované dřevinami (listí, dřevní štěpka) v kořenovém prostoru dřevin.


Buky ve Smetanových sadech

buk 2

buk 2

 
buk 3

buk 3

 
buk 1

buk 1

 
buk 4

buk 4

 
buk 5

buk 5

 
 
12.3.2020 9:58:21 | přečteno 1448x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load