Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Nové osvětleníNové osvětlení
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Přišla zimaPřišla zima
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
SokolovnaSokolovna
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kolářova vilaKolářova vila
« »

Sběrný dvůr Litovel, RE-USE, odpadové taxi

Sběrný dvůr Nasobůrky (8)

Sběrný dvůr 

Od 1. října slouží občanům města Litovel nový sběrný dvůr, který se nachází v místní části Nasobůrky (umístěn vedle areálu společnosti ZKJD Sobáčov směrem na Haňovice, GPS: 49.6861253N, 17.0508742E). Starý sběrný dvůr v Cholinské ulici je zrušen.

Článek o otevření nového sběrného dvora

Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané s trvalým bydlištěm na území města Litovel (Litovel, Březové, Unčovice, Rozvadovice, Chořelice, Nasobůrky, Víska, Chudobín, Myslechovice, Savín, Nová Ves, Tři Dvory). Při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm. KAŽDÝ OBČAN ukládající zde odpad se musí prokazovat vlastním platným občanským průkazem. Pokud se takto neprokáže, nebude možné odpad na SD uložit. Nelze přijímat odpad na občanský průkaz jiné osoby!!!


Jaké odpady je možné ve sběrném dvoře odkládat:

 •  objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, koberce, lina, apod.)
 •  dřevěný odpad
 •  kovový odpad
 •  papír, sklo, nápojové kartony, plasty
 •  bioodpad
 •  textil
 •  nebezpečné odpady (barvy, laky, pesticidy, oleje apod.)
 •  vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, …)
 •  autobaterie / baterie
 •  světelné zdroje (zářivky, žárovky, osvětlovací tělesa)
 • pneumatiky
 •  stavební a obalový polystyren


Odpad NESMÍ pocházet z podnikatelské činnosti.

Přivezený odpad musí být roztříděn dle jednotlivých druhů odpadů, v opačném případě jej nebude možné ve sběrném dvoře uložit!!!


Na své náklady zde pak mohou občané ukládat i směsný stavební odpad (okna, bytová jádra, umyvadla apod.), jehož uložení a likvidaci při předání na místě zaplatí dle platného ceníku:

Cena za 1 tunu ………………………………………........4 592 Kč

Cena za 1 stavební kolečko stavebního odpadu………230 Kč

Cena za 1 kýbl stavebního odpadu……………………..50 Kč

Cena za 1 ks umyvadlo………………………………......50 Kč

Cena za 1 ks WC mísy ………………………………......100 Kč


Okna je možné doma vysklít a dovézt do SD jako sklo a dřevo. V tomto případě je bereme zdarma.

Poznámka: V případě roztříděné stavební suti (cihly, beton), je cenově výhodnější uložení na recyklační stanici ZKJD-Tech, s.r.o. vedle sběrného dvora.


Otevírací doba:

pondělí zavřeno 
úterý 13–18 hodin 
středa  8–12 hodin
čtvrtek  13–18 hodin
pátek 8–12, 13–18 hodin
sobota 8–12 hodin

Odpad je nutno vždy předat obsluze sběrného dvora, která provede evidenci a zároveň určí kam bude uložen. Pro každý druh odpadu je určena zvláštní nádoba či kontejner.

Odkládání jakéhokoliv odpadu před bránu sběrného dvora je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.


RE-USE centrum – centrum pro opětovné využití věcí

Lidé si zvykli na konzumní životní styl a věci, které se jim už nehodí, vyhazují do kontejneru. Tyto věci pak zbytečně leží na skládce a zatěžují životní prostředí, přestože by mohly ještě několik dalších let sloužit někomu jinému. RE-USE centrum je umístěno ve správní budově Sběrného dvora Regionálního odpadového centra Litovel v místní části Nasobůrky. Zachovalé předměty jsou umístěny do regálů, či na volnou plochu RE-USE centra, obsluha věci zaeviduje a ocení dle rámcového ceníku. Ceník je stanoven od 10 Kč do 200 Kč.

KAŽDÝ OBČAN (nejen občan Litovle a místních částí) se může v RE-USE centru zastavit a věc si za stanovenou cenu zakoupit.


Do RE-USE centra NESMÍ být přijímány:

 •  elektrospotřebiče z důvodů absence revize
 •  textil a čalouněný nábytek z hygienických důvodů


Do RE-USE centra JSOU přijímány:

 •  nábytek včetně zahradního (židle, stoly, skříňky…) – bez čalounění
 •  zařízení vybavení domácností (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, atd…)
 •  dekorace do domácnosti (obrazy, rámy na obrazy, vázy, květináče, drobné dekorační předměty…)
 •  mechanické domácí spotřebiče
 •  mediální nosiče (CD, DVD, gramodesky)
 •  knihy, časopisy, pohlednice
 •  dětské hračky, sportovní potřeby
 •  kočárky, autosedačky

Tržby za prodané věci jsou vedeny na samostatném účtu a jsou použity na úpravu zeleně v Litovli a místních částech.


Odpadové taxi

Město Litovel ve spolupráci s TS Litovel a společností F.C.C. Litovel, s r.o. pokračuje ve službě svozu vybraných odpadů. Jedná se o svoz objemného odpadu přímo od domu. Rádi bychom tak pomohli občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem. Služba je placená. Občan zaplatí pouze naložení a dopravu odpadu do sběrného dvora, uložení odpadu na sběrném dvoře je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady ve městě.

Jak systém funguje?                                             

odpadové taxiObjednání služby: občan si telefonicky, e-mailem nebo osobně objedná odvoz konkrétního odpadu na TS Litovel sídlící v ulici Cholinská 1008. Uvede druh odpadu, který potřebuje odvézt, množství, adresu a telefonní kontakt. Od pracovníka Technických služeb, který má na starosti tento druh služby, bude občan informován o poplatku za odvoz odpadu a termínu odvozu odpadu.

Způsob předání odpadu: v dohodnutém termínu si občan zajistí připravení odpadu na místo, odkud bude přístupné svozové technice (chodník, místo v blízkosti komunikace apod. - lze individuálně dohodnout při objednávce) a vyčká příjezdu vozidla.

Způsob placení: před naložením odpadu bude provedeno vyúčtování služby, to znamená, že občan uhradí posádce vozidla náklady na dopravu odpadu do sběrného dvora a obdrží doklad o zaplacení. Uložení odpadu je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady ve městě. Po zaplacení potřebné částky provede osádka vozidla naložení odpadu. V případě, že občan odmítne požadovanou částku uhradit, nebude odvoz odpadu proveden a na občanovi budou vymáhány náklady za marnou jízdu ve výši 100 Kč. Níže jsou uvedeny ceny za odvoz předpokládaných druhů odpadů. V případě, že bude požadováno odvezení odpadu, který zde uveden není, bude cena stanovena individuálně, na základě ceníku TS Litovel.

Odpad bude odvážen v termínu: dle dohody s dispečerem TS

Sazby za odvoz odpadu

sedací souprava  250 Kč 
 kuchyňská linka250 Kč 
 nábytková stěna 250 Kč
 koupelnové jádro300 Kč 
 sedačka, gauč, pohovka200 Kč 
 postel, křeslo, skříň150 Kč 
 koberec150 Kč
 lednice, mrazák100 Kč 
 televize, PC50 Kč
 pračka, myčka100 Kč

Kontakt

Telefon: 585 342 257 nebo 585 341 445, dispečink: David Baroň, tel.: 602 503 726, e-mail: baron@ts-litovel.cz.


Nový sběrný dvůr

nový sběrný dvůr na mapě

nový sběrný dvůr na mapě

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (1)

Sběrný dvůr Nasobůrky (1)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (3)

Sběrný dvůr Nasobůrky (3)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (4)

Sběrný dvůr Nasobůrky (4)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (8)

Sběrný dvůr Nasobůrky (8)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (6)

Sběrný dvůr Nasobůrky (6)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (9)

Sběrný dvůr Nasobůrky (9)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (11)

Sběrný dvůr Nasobůrky (11)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (2)

Sběrný dvůr Nasobůrky (2)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (10)

Sběrný dvůr Nasobůrky (10)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (15)

Sběrný dvůr Nasobůrky (15)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (13)

Sběrný dvůr Nasobůrky (13)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (27)

Sběrný dvůr Nasobůrky (27)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (32)

Sběrný dvůr Nasobůrky (32)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (41)

Sběrný dvůr Nasobůrky (41)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (45)

Sběrný dvůr Nasobůrky (45)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (49)

Sběrný dvůr Nasobůrky (49)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (55)

Sběrný dvůr Nasobůrky (55)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (59)

Sběrný dvůr Nasobůrky (59)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (57)

Sběrný dvůr Nasobůrky (57)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (62)

Sběrný dvůr Nasobůrky (62)

 
stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 2

stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 2

 
hrubá stavba 2

hrubá stavba 2

 
hrubá stavba 1

hrubá stavba 1

 
původní stav 1

původní stav 1

 
původní stav 3

původní stav 3

 
původní stav 2

původní stav 2

 
hrubá stavba 3

hrubá stavba 3

 
odpadní nádrž, příprava venkovních ploch, příprava na betonáž podlah 2

odpadní nádrž, příprava venkovních ploch, příprava na betonáž podlah 2

 
stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 1

stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 1

 
venkovní betonáže 1

venkovní betonáže 1

 
venkovní betonáže 2

venkovní betonáže 2

 
stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 3

stavba opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery 3

 
venkovní betonáže 3

venkovní betonáže 3

 
výkop na nádrže, střecha 3

výkop na nádrže, střecha 3

 
výkop na nádrže, střecha 4

výkop na nádrže, střecha 4

 
výkop na nádrže, střecha 2

výkop na nádrže, střecha 2

 
výkop na nádrže, střecha 1

výkop na nádrže, střecha 1

 
základová deska, příprava 1

základová deska, příprava 1

 
základy 5

základy 5

 
základy 7

základy 7

 
základy 4

základy 4

 
základy 1

základy 1

 
základy 3

základy 3

 
základová deska, příprava 2

základová deska, příprava 2

 
základy 2

základy 2

 
 
6.3.2012 13:52:07 - aktualizováno 1.10.2021 9:12:27 | přečteno 47668x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load