Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zima v parkuZima v parku
Altánek v parkuAltánek v parku
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Hra světelHra světel
ParaplíčkoParaplíčko
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Svatojánský mostSvatojánský most
Okolo LitovleOkolo Litovle
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
« »

Místní poplatek za odpadové hospodářství

Platba platební kartou

 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek za odpady) se vybírá dle ikona souboru ikona souboruObecně závazné vyhlášky města Litovel č. 1/2021 (dále jen vyhláška). 

Poplatek za odpad platí (dle čl. 2 OZV 1/2021 města Litovel):
 • fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba  a která je umístěna na území obce
 • spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně
Poplatník má povinnost (dle čl. 4 OZV 1/2021 města Litovel):
 • oznámit do 15 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla nebo při dokládání existence skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
 • oznámit do 15 dnů ode dne vzniku změnu údajů uvedených v ohlášení (změna trvalého pobytu, úmrtí, změna vlastníka stavby určené k individuální rekreaci apod.)
Osvobození od poplatku (nutno nahlásit a doložit) má fyzická osoba, která je:
 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou anebo dosáhli 80 let a více
 • umístěna v léčebně dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytující sociální služby s celoročním pobytem
Úleva od poplatku (nutno doložit a nahlásit) se poskytuje:
 • poplatníkům narozeným v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku po dobu 12 celých následujících kalendářních měsíců od data narození
 • poplatníkům, kteří se zdržují nepřetržitě v zahraničí, a to déle než 6 měsíců příslušného kalendářního roku
Jak zaplatit místní poplatky?

Místní poplatek za komunální odpad je možné uhradit těmito způsoby:
 • bezhotovostně

  využitím Portálu občana  - https://portal.litovel.eu/ (pro přihlášení budete potřebovat identitu občana ). Tento portál Vám zobrazí aktuální předpisy a splatnosti jednotlivých poplatků. V případě plateb za více osob v domácnosti si prosím nejprve na e-mailu poplatky@mestolitovel.cz vyžádejte variabilní symboly (VS) těchto osob. Získané VS si následně uschovejte pro budoucí využití (nemění se a je možné je využít při následných platbách). Platba je v tomto portálu možná převodem (QR kód) nebo online platební kartou přes platební bránu GoPay.   


 • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Litovel (pokladna je pouze na budově 2 - dříve ZŠ pro slabozraké)
  Úřední hodiny: Po, St 7–11.30, 12–17 hod., Út, Čt 7–11.30, 12–15 hod.

 • bezhotovostně převodem na účet 19-3620811/0100
  !!!Pro identifikaci bezhotovostní platby je nutné použít buď variabilní symbol (VS) nebo avízo platby:
  a) Variabilní symbol, pokud jej neznáte, vám sdělí pracovnice Odboru životního prostředí telefonicky (585 153 263) nebo e-mailem (smoldasova.zuzana@mestolitovel.cz).  Pokud platíte za více osob, je nutné uvést VS všech osob!
  b) Pokud nechcete použít VS, stačí zaslat na e-mail poplatky@mestolitovel.cz avízo platby, kde uvedete, jaký druh poplatku, za které osoby a z jakého účtu platíte. Lze použít také tento jednoduchý formulář ikona souboruavízo platby.
Výše a splatnost poplatku
 • Základní sazba místního poplatku činí 650 Kč na osobu a rok.

 • Splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni předchozího měsíce.Vznikne-li, nebo zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek v poměrné výši splatný k poslednímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost, nejpozději do konce kalendářního roku.


26.7.2019 11:24:27 - aktualizováno 28.3.2023 9:30:12 | přečteno 4709x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load