Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sochův pomníkSochův pomník
SokolovnaSokolovna
Okolo LitovleOkolo Litovle
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Park pod sněhemPark pod sněhem
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

Slovo starosty nejen o investičních akcích letošního roku

Kohout Viktor - aktuality kopie

S jakým rozpočtem bude letos město hospodařit? Je větší či menší než v minulých letech?

Dne 9. prosince 2021 schválilo Zastupitelstvo města Litovel rozpočet města na rok 2022. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, příjmy 274 811 723,00 Kč, výdaje 261 063 727,00 Kč. Na únorovém zastupitelstvu budou schvalovány rozpočtové změny v objemu přesahujícím 90 mil. Kč. V průběhu roku 2022 počítáme s dalšími rozpočtovými změnami – především v závislosti na naší úspěšnosti při získávání dotací, takže rozpočet roku 2022 by měl překročit hodnotu 400 mil. korun. Lze tedy s určitostí říci, že to bude výrazně větší objem financí než v předchozích letech.


Jaké velké investiční akce letos město čekají?

Plány jsou, ale zatím je nemáme schváleny zastupitelstvem, které se bude konat 17. února. Z množství návrhů vybíráme např. tyto: stavba solární sušárny kalů (podmíněna získáním dotace, stavba je situována severovýchodně a bude přiléhat k areálu stávající ČOV, je navržena v počtu dvou sušicích polí – ocelové montované haly), 1. etapa stavby smíšené stezky pro chodce a cyklisty kolem zrekonstruované ulice Dukelské (bude probíhat do r. 2023, stavební úpravy řeší stavbu nové smíšené stezky, chodníky, autobusové zálivy a nástupiště či parkovací stání), nový skatepark a pumptrack na louce u koupaliště (skatepark je určen zejména pro uživatele skateboardů, pumptrack pak většinou pro uživatele BMX kol a koloběžek, nový park bude situován ve východní části města Litovle – v rekreační zóně v blízkosti řeky Moravy u kempu In-life, v rámci řešení areálu je rovněž navržen odhlučňovací val), rekonstrukce ulice Novosady (od ulice Žerotínovy po ulici Severní, součástí rekonstrukce budou chodníky, vjezdy a parkovací stání, vymění se veřejné osvětlení a nově se umístí městský rozhlas), rekonstrukce ul. Čihadlo, část Studentů (podmíněno získáním dotace) či vybudování nového brouzdaliště pro nejmenší na koupališti. 

Akcí, které máme připraveny, je samozřejmě daleko více, ale záleží na zastupitelích, které budou považovat za prioritní a které ne. Doufáme ale, že zastupitelé budou akcím nakloněni a dají jim zelenou. Samozřejmě rovněž záleží na získání dotačních prostředků z národních fondů, z fondů Evropské unie a Olomouckého kraje.


Co plánujete v místních částech?

Osadní výbory, které máme v místních částech, disponují částkou 7,5 mil. Kč (participační rozpočet). Prostřednictvím osadních výborů město ví, jaké jsou požadavky jednotlivých obcí. Z velkých akcí jmenujme například rekonstrukci dešťové kanalizace v Myslechovicích (nahrazení stávající dešťové kanalizace z betonu umístěné pod chodníkem podél silnice III/3732 a doplnění dešťové kanalizace v délce 51 m při vjezdu do Myslechovic z důvodu odvodnění křižovatky). V roce 2022 proběhne rekonstrukce silnice III/3732, v úseku Haňovice – Myslechovice,  kterou bude provádět Správa silnic Olomouckého kraje. Město chce souběžně s touto akcí provést výše zmiňovanou opravu dešťové kanalizace a dále rekonstrukci chodníku podél silnice III/3732. Další větší akcí by mělo být vybudování nového chodníku v Unčovicích a podél krajské komunikace v Chudobíně (zde záleží na zisku dotace). Samozřejmě jsou pak tady ještě další malé akce jako nové výsadby zeleně, nové mobiliáře knihoven, opravy pomníků padlých, doplnění mobiliáře dětských hřišť a další. 


Letošní rok je rokem volebním. V říjnu proběhnou komunální volby. Co se Vám z volebního programu podařilo prosadit a co naopak je ještě před Vámi ke splnění?

Volební program se nám z velké části podařilo splnit. Není to ale jen naše zásluha, což chci zdůraznit! Velký DÍK patří všem koaličním stranám – tedy SNK, SNK sportovci, KDU-ČSL, ODS a dalším zastupitelům, kteří svými hlasy podpořili námi předložené akce. Zatím se nám nepodařilo dořešit: 

rozšíření kapacity parkovacích míst v centru 

To je plánováno v areálu bývalé Védepky (v současné době projektujeme) a dále na ulici Sušilově.

vybudování sportovní haly 

Proběhla první etapa, ve které byla zrekonstruována Sokolovna. S vlastní výstavbou sportovní haly jsme odkázáni na získání dotace, z rozpočtu města celou investici nejsme schopni zafinancovat. Měli jsme již vše tzv.  před podpisem přidělení dotace z Národní sportovní agentury. Bohužel ta program zničehonic zrušila. Žádost o dotaci jsme podali znovu a stále čekáme na výsledek. Jak jsme dopadli, jsme měli znát v listopadu, nyní byl termín prodloužen do března. Takže uvidíme...

rozšíření kompostárny, motivační program na třídění odpadu 

Zatím se ani jedno neuskutečnilo. Situace v odpadovém hospodářství se za poslední tři roky dramaticky změnila. Za odpady, za které jsme dříve získávali finance, nyní naopak platíme. Právě tříděním se snažíme naše platby co nejvíce snížit. Velmi nám v tom pomáhá nově otevřený sběrný dvůr. V současném období také probíhá výběrové řízení na novou servisní firmu na svoz odpadů.

kanalizace v Nové Vsi a Savíně, vč. vodovodu v Savíně 

Zatím není hotova. Zkomplikovala se situace v získání potřebných pozemků. Nyní je vše legislativně vyřešeno, máme stavební povolení a jediným problémem jsou finance. Akce má stát 230 mil. Kč. V současné době hledáme vhodný dotační titul.

podpora turistického ruchu

Z Nečízu chceme vybudovat turistickou atrakci, což se také ještě nestihlo. Byli jsme zde úspěšní jen z části. Horní část pod radnicí a dolní část ul. Husovy je průjezdná a opravená. Střední část stále čeká na rekonstrukci včetně nového mostu v Jungmannově ulici.


Čeká nás další etapa rekonstrukce ulice Dukelské. Kdy přesně začne? Který úsek bude tedy opravován? 

Dobrá zpráva je, že Olomoucký kraj získal dotační prostředky na projekt, který se týká průtahu městem jak v extravilánu, tak i v intravilánu. V letošním roce proběhne rekonstrukce úseku od křižovatky ulic Uničovská x Loštická x K. Sedláka po konec Litovle. Křižovatka bude přestavěna na kruhový objezd. Rekonstrukce by měla být hotova v srpnu/září letošního roku. Dále bude probíhat rekonstrukce úseku Litovel – Unčovice. Termín uzavírky je červenec – prosinec taktéž letošního roku. Oprava mostu u Billy bude probíhat od 1. února do června 2022.

V létě se konečně začne rekonstruovat staré autobusové nádraží, které je majetkem ČSAD Ostrava. Vznikne zde moderní terminál s informačním centrem, sociálním zázemím a dalšími službami. Sešlo se vše dohromady, ale ve výsledku buďme za to rádi! Každá větší stavba přináší určitou daň ve smyslu dočasného ztížení životních podmínek.


Letos tedy bude celá rekonstrukce hotova, nebo se bude pokračovat ještě příští rok? 

V roce 2023 bude probíhat rekonstrukce zbývající části – tedy úseku od kruhové křižovatky na Olomouckém předměstí po vlečkový přejezd pivovaru. K tomuto ale zatím žádné bližší informace nemáme. Město Litovel na rekonstrukci průtahu (rozšíření stávajících mostů z důvodu budování cyklostezky) Olomouckému kraji přispívá. Město se také finančně podílí na novém veřejném osvětlení. Víme, že se opět zdvihne vlna nespokojenosti v oblasti dopravy. Objízdné trasy mají dopad na naše místní komunikace a moc nám to na popularitě nepřidá. Jsme však rádi, že náš tlak na Olomoucký kraj byl úspěšný a žalostný stav tří mostů a hlavní průtahové komunikace získává postupně nový kabát. Tak pevné nervy nám všem! Jak se říká, musíme to opravit! O všem budete s předstihem informováni prostřednictvím webu města, novin a Facebooku.                 

28.1.2022 16:36:52 | přečteno 2361x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load