Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

ParaplíčkoParaplíčko
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Gymnázium J  OpletalaGymnázium J Opletala
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Radniční věžRadniční věž
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Přišla zimaPřišla zima
« »

Slovo starosty

Kohout Viktor - aktuality kopie
Vážení spoluobčané,

opět po čtyřech měsících bych rád stručně shrnul události a informace z našeho města. Kolem nás je za poslední měsíce spousta negativních zpráv, je třeba ale žít přítomným časem s ohledem na budoucnost a těmto negativním zprávám příliš nepodlehnout. Proto na tomto místě nechci psát zprávy, které se týkají toho, co je špatně, co se nedaří tak, jak bychom si přáli... Chci zde psát o věcech, které se podařily, jsou hotové a nám všem budou sloužit.

Od mého posledního slova, které jsem měl v červnových novinách, došlo k posunům v investičních akcích i dalším zajímavým událostem.
Naše město obdrželo mnohá ocenění: 3. místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2020, Pavlínský most získal cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku a dále jsme dostali ocenění Odpadový Oskar. Jako jediní jsme totiž splnili kvótu směsného odpadu na osobu pod 150 kg v porovnání s městy nad 5 tisíc obyvatel v celém Olomouckém kraji. Toto ocenění má souvislost s tím, jak dobře třídíte odpad! Více jsme psali zde: Odpadový Oskar pro Litovel!
Město se objevilo v mnoha médiích – vesměs s kladnými zprávami od České televize, rozhlasu až po billboardy Českých drah ve velkých městech ČR s pozvánkou k nám do Litovle. Jsme rovněž jednou z 312 obcí, které v Česku využily voucher WiFi4EU a prokázaly tak velkou oddanost nedávno schválené strategii digitální transformace země (pod názvem Digitální Česko). Těmito slovy začíná i článek na oficiálních webových stránkách Evropské komise. WiFi zdarma máme tedy nově v centrech veřejného života. Více jsme psali zde: WI-FI nově v centrech veřejného života
Dobré jméno našemu městu dělají i naši sportovci jak z řad dětí, tak i dospělých. Na posledním Zastupitelstvu města Litovel jsme zvláště ocenili čtveřici úspěšných mladých sportovců, kteří v letošním roce dokázali zvítězit v národních a světových soutěžích a pomohli velkou měrou k další propagaci našeho města. Jsou to kanoisté Barbora Dimovová, František Salaj a Petr Šmakal, za sportovní rybolov Jan Bombera. Děkuji ale i všem trenérům a dalším tahounům, kteří vedou naše sportovní oddíly či volnočasové kroužky za to, že to přes nucenou koronavirovou přestávku nevzdali! Velké díky patří i Vám, rodičům, kteří pomáháte svým přístupem motivovat děti do pohybu a na chvíli je tak dostat z virtuálního světa!!!
V létě byly v historickém jádru města, v parcích a u významných kulturních a historických míst  instalovány nové naučné tabule. Více o této novince zde: Nové naučné tabule
V souvislosti s živelnou pohromou na jižní Moravě se naši zastupitelé a starostové obcí Mikroregionu Litovelsko zachovali solidárně a odhlasovali celkem 1 mil. Kč na pomoc obcím postižených tornádem. Podobnou situaci zažilo i naše město (tornádo či uzavření v minulém roce), takže víme, jak je pomoc a solidarita druhých potřebná. 

V investičních akcích došlo k dokončení cyklostezky na Tři Dvory, kde se čeká jen na formality skrze kolaudaci (polovina listopadu). Je dokončena revitalizace sídliště na ul. Gemerské. Věřím, že po více jak 50 letech se líbí nový kabát, i když ne všichni změnu přijali. Proběhla oprava části ulice Jungmannova-Čihadlo a rekonstrukce komunikace Litovel-Rybníček, komunikace od ul. Sadové po ul. Kosmonautů, chodník v parku Míru, rekonstrukce zázemí litovelské Sokolovny. Vybudoval se nový sběrný dvůr včetně místa na RE-USE v místní části Nasobůrky. Stále je v realizaci nové Muzeum harmonik na Záložně a zázemí pro sportovce v tenisovém areálu Komárov. Je naplánovaná výměna oken na Malém sále na Záložně. Na Gymnáziu Jana Opletala se dokončila rekonstrukce čtyř učeben a kabinetu a na Střední odborné škole Litovel se opravila podlaha cukrářské dílny. Na jmenované rekonstrukce město výrazně finančně přispělo. 
Na litovelském koupališti byl opraven kamenný koberec, pořízena vstupní filtrace. Zpracovává se projektová studie na nové brouzdaliště pro nejmenší. Co se týče ozelenění města, tak Odbor životního prostředí plánuje novou výsadbu v ul. Žerotínova, která bude lemovat novou cyklostezku na Tři Dvory. Připravuje se revize hřbitovní zeleně, která bude rozdělena na několik etap. Totéž platí u veřejné zeleně  na sídlišti Vítězná. V rámci revitalizace sídliště Gemerská se plánuje také nová výsadba. Měla by se realizovat dosadba dvou alejí v krajině – mezi Chudobínem a Sobáčovem a mezi Rozvadovicemi a Šargounem.
Město letos úspěšně rozdalo zdarma mezi občany téměř 500 ks kompostérů. Pár kusů je pořád ještě k mání. 
Opravě úseku na ul. Dukelské jsme věnovali samostatnou aktualitu. Děkuji Vám za toleranci, ale vyhráno ještě není, jelikož se příští rok bude pokračovat. Informace k dalším etapám opravy Dukelské, které začnou příští rok 
I na základě velkého tlaku na Litovelskou cukrovarnu začal cukrovar stavbu čističky odpadních vod, která by měla do budoucna výrazně snížit zápach. 
Chtěli jsme začít stavět novou sportovní halu, ale velice slibně rozjeté řízení bylo ze strany Národní sportovní agentury ukončeno. Nevhodili jsme ale flintu do žita a podali jsme novou žádost na nově vypsanou dotační výzvu. Věřím, že to už konečně dobře dopadne! Bez dotací město samo halu postavit nedokáže (ekonomická náročnost stavby). Připravuje se revitalizace dobývacího prostoru u Haňovic, kde je obrovská černá skládka. Rovněž nové autobusové nádraží se mělo na podzim tohoto roku rekonstruovat. Dle poslední informace od ČSAD Ostrava je tato stavba nakonec plánovaná na léto 2022. Má obsahovat i nové zázemí včetně infocentra, malé čekárny a WC.

Velkou pozornost věnuje vedení města našim místním částem. Již řadu let se využívá tzv. participační rozpočet, kdy občané prostřednictvím svých osadních výborů kladou na město náměty a potřeby dané místní části. Dle finančních prostředků a možností se pak realizují. 
V místní části Myslechovice byla na návsi provedena oprava části dešťové kanalizace a stále probíhá další úprava návsi. Je objednána studie veřejných prostranství. 
V místní části Chudobín bylo provedeno dláždění pod stanovištěm kontejnerů za školou.  Je naplánováno pořízení stolu na tenis. 
V místní části Rozvadovice proběhla modernizace veřejného osvětlení, je hotová projekční příprava na parkovací místa u řadových domů, proběhla úprava vstupní brány na hřiště, dláždění zpevněných ploch a chodníků. Je objednána dlážděná plocha pod nástěnku, nové nástěnky, set laviček a stolu k rybníku a další lavičky a odpadkové koše na náves. 
V místní části Březové byla realizována lanová dráha pro děti na hřiště, byly osazeny koše na basketball na hřiště, oprava božích muk, opláštění unimobuňky u tenisu. Je objednána likvidace starých branek ze hřiště. Letos by měl být hotov prováděcí projekt rekonstrukce kulturního domu. Probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu. 
V místní části Víska je v realizaci vybudování dlažby v prostoru  vstupu do kulturního domu. 
V místní části Chořelice se realizuje výletiště s altánem za lávkou přes Moravu a zpevněná plocha pod altán, bude postavena workoutová sestava na hřišti u bytovky. Je objednána studie veřejných prostranství. 
V místní části Tři Dvory byl opraven pomník obětem II. světové války u hasičské zbrojnice, oprava kamenného kříže před hasičskou zbrojnicí a oprava božích muk (směrem k železničnímu přejezdu). Opravuje se zateplení a nová fasáda restaurace, která je majetkem města. 
V místní části Nasobůrky proběhla revitalizace prostoru před školou a instalace nových herních prvků. Byla provedena oprava plakátnice. V kulturním domě je naplánována výměna oken a zateplení fasády. Proběhlo odstranění starých nástěnek a do konce roku zde budou nástěnky nové.
V místní části Unčovice byla dokončena rekonstrukce altánu (podbití, střecha, sokl), byla opravena fasáda Sokolovny. Je v plánu výmalba vnitřních prostor Sokolovny. Na kapli byla opravena střecha, fasáda a sluneční hodiny. 
V místní části Savín bude realizována opěrná zídka u kaple, oprava schodiště a oprava fasády v kulturním domě.
V místní části Nová Ves bylo pořízeno dřevěné posezení okolo dvou lip. Je objednán mobiliář do areálu zatopeného lomu. Vánoční čas zpříjemní nový vyřezávaný betlém či osvětlení. Plánovaná je úprava zeleně okolo pomníku I. a II. světové války.
Pro Savín i Novou Ves máme již kompletně připravené stavební povolení na novou kanalizaci a v Savíně navíc ještě vodovod. Město již v tomto všem má více jak 2,2 mil. Kč a cena, která ještě není vysoutěžena, se dle rozpočtu pohybuje kolem 230 mil. Kč. Bez výrazné dotace nemá město šanci samo tuto velkou akci realizovat. Uvidíme, jaké budou dotační výzvy na podzim tohoto roku. 
K investičním akcím si neodpustím malou osobní poznámku, ale někdy je to opravdu „boj“. Dnes někde něco pořídit a umístit je opravdu dost náročné. Vstřícnost a tolerance se u některých občanů někam vytratila. Od července připravujeme rozpočet na příští rok, který nám ale negativně ovlivňuje skokové zdražování energií. 

Zvu Vás na 3. listopadu v 16 hodin na setkání s Vámi, občany, kde představíme důležité projekty. Na adventní čas máme připraveno překvapení v podobě výzdoby veřejných prostranství. Městský klub a další organizace připravují doprovodné vánoční programy. My si přejeme, aby situace byla příznivá a my se mohli opět setkávat a ne, jak tomu bylo vloni. 
Pevné zdraví Vám i Vašim rodinám přeje
Viktor Kohout, starosta města

27.10.2021 13:21:20 | přečteno 3183x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load