Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Podzim a zimaPodzim a zima
Kolářova vilaKolářova vila
Bílé náměstíBílé náměstí
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Zimní radniceZimní radnice
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
GJO v ziměGJO v zimě
Vánoce 2015Vánoce 2015
« »

Slovo starosty

Kohout Viktor - aktuality kopie

Vážení občané,

rok 2020 je rokem těžkých zkoušek nejen pro naše město. Život nás všech se během pár březnových hodin změnil od základů a otočil o několik stupňů. Skončila první vlna koronaviru a začala invaze komárů, která nám znepříjemňovala léto. Denně se také potýkáme se ztíženou dopravní situací v centru města způsobenou pracemi na průtahu a opravách plynu. Třešničkou na hořkém dortu byl 3. povodňový stupeň a ne zcela dobré povodňové vyhlídky v říjnu. Možná si někteří z Vás kladou přání tento rok raději přeskočit. Věřím však, že každý jsme zažili i dny radosti a štěstí. Přece jen zdraví je na 1. místě.

Celý rok se nese v duchu koronaviru. Máme obavy, strach, svazuje nás nejistota, co bude dál...  Ta samozřejmost, na kterou jsme byli zvyklí, najednou není. Nacházíme se v realitě, kterou je nutné brát vážně, i když se nám nelíbí. Určitě nám nepomůže nadávat na politiky či epidemiology přesto, že se nám na chvíli uleví. Koneckonců, co můžeme nakonec pro sebe i své blízké udělat, je, být solidární, ohleduplní, mít pochopení a respektovat nařízení. Jak už se někde psalo, tak právě toto je projevem charakteru, slušnosti a lidskosti a je třeba, než hledat viníky, brát ohled jeden na druhého.

Tento rok je však přece jenom těžší než jiné. Někteří z nás ztratili lidi, které milovali. Někteří onemocněli tak, že jsou blízko smrti. Někteří přišli o práci, jiní o touhu a motiv pokračovat dál. Někteří upadli do beznaděje a jiní ztratili ve všem přehled. Někteří neudělali nic, jiní přispívají k panice. Svět je nyní příliš smutný. A není to vtip, ani přehánění, ani lež, ani paralelní život. Je to tady, děje se to. Už jsme to v tomto roce zažili a tehdy jsme projevili velkou míru sounáležitosti, solidarity, pochopení, lidskosti. A teď? Opět je to tady, protože to nezmizelo. Akorát z mnoha lidí se to dobré vytratilo. Na jaře jsme šili roušky, dodržovali karanténu, tleskali zdravotnickému personálu, poště, krizovému štábu a všem... A teď? Mnozí roušky popírají, popírají samotný koronavir. V době zákazu vycházení jdou organizovat hromadné párty, do nemocnic přicházejí s právníky a ohánějí se pokřivenými paragrafy... Toto však není hra systému a antisystému. Toto je souboj mezi životem a smrtí. A máme to všechno v našich rukách, v našich činech. Opět můžeme všichni dokázat, že jsme lidé. A to, co nás ctí, je lidskost, láska, pomoc a zdravý rozum. Jen když toto všechno použijeme, můžeme se z toho dostat ven, ve zdraví a bezpečně!

Informace o investičních akcích

I když jsme tento rok na vlastní kůži pocítili, co znamená částečná ztráta svobody, tak se život ve městě ani v místních částech zcela nezastavil. Na začátku roku se konalo „turné“ po našich místních částech, kde se vysvětlila problematika financování obcí, a dále proběhla dvě otevřená setkání vedení města s obyvateli přímo v Litovli. Aspoň zčásti jsme se v létě věnovali sportu, kultuře i „cestování“. Naopak jsme měli možnost otevřít oči a více si začít vážit toho, co máme doma nebo hned za „humny“.

Pořád se musely řešit nejrůznější investice. Během tohoto roku se podařily získat i nemalé dotace. Zkusím vyjmenovat pár akcí, které se buď dokončily nebo jsou těsně před dokončením. Je dokončena naše část cyklostezky směrem na Červenku, která navazuje na cyklostezku vedoucí na Uničov. V době, kdy vyjdou tyto noviny, by měl být hotový nejsložitější úsek pod tratí ČD na Července. Jsem rád, že se povedly uskutečnit kroky k výstavbě budoucích rodinných domů v lokalitě Pavlínka. Pokud půjde vše podle plánů, tak firma bude mít příští rok na podzim připravené zasíťované pozemky. Pokračovat bude i další výstavba bytových domů na ul. Severní. Probíhá další etapa výstavby tenisových kurtů (buduje se zázemí pro tenisty, částečně hrazeno z dotace Olomouckého kraje). Rozvodnění Moravy zde ale způsobilo, že stavba nepokračuje podle časového harmonogramu. Opravuje se lesní cesta u fotbalového stadionu, Správa železnic realizovala výstavbu nových vlakových zastávek v Litovli a místní části Myslechovice (podrobně jsme informovali v novinách č. 11). Po 40 letech došlo i na rekonstrukci sociálního zázemí na Poliklinice.

Častým dotazem je, kdy bude dokončena první etapa průtahu městem. Na stavbě došlo ke zpoždění, předpokládaný termín otevření rekonstruovaného úseku je 15. prosince 2020. Na základě stížností na průjezdy kamionů centrem informuji, že dodržování objízdných tras je pravidelně kontrolováno Policií ČR a městskou policií. Psal jsem podnět a žádost o navýšení kontrol na Dopravní inspektorát – bylo mi odpovězeno, že je této lokalitě věnována zvýšená pozornost. Od března by měly práce na Dukelské ulici pokračovat druhou etapou – budou se stavět dva další nové mosty a rekonstruovat část dalšího úseku. Je jasné, že tyto velké investiční akce se neobejdou bez problémů, stížností i bez nezávislých „odborných“ pozorovatelů, kteří své závěry sdílí na sociálních sítích. Já jsem však rád, že se podařilo, aby Olomoucký kraj konečně začal s tímto tankodromem něco dělat. Tak to, prosím, ještě vydržme! 

Dále došlo k rozšíření kamerového systému, k výměně sloupů svítidel veřejného osvětlení a rozhlasu na našich obcích. Opravovala se také lávka u ZŠ Vítězná – samotný most je hotový, řeší se jen nedodělky (chybějící kamenná rovnanina pod mostem). Koncem listopadu bude hotový chodník na sídlišti Vítězná u hlavního toku Moravy, také je hotové stavidlo a úprava toku Loučka v Nasobůrkách. K finálním úprávám povrchů dochází u stavby kanalizace na ul. Vítězné a Hrnčířské. Buduje se sběrný dvůr v Nasobůrkách, pěkná stavba vzniká v Myslechovicích – bývalá požární nádrž, tzv. Prádlo, je téměř dokončena. Z důvodu počasí se terénní úpravy a výsadba přesunou na jaro příštího roku. Postupná oprava Sokolovny v Unčovicích ani letos nezahálela a koncem listopadu se objekt dočká nového kabátu.

O čem se ještě mluví...

Nyní trochu z jiného soudku. Diskutovaným tématem je vybudování obchodního řetězce Lidl i v našem městě. Zástupci firmy řeší vytipované lokality a možnosti již od letošního ledna. Téměř před podpisem smlouvy je lokalita, která ale není na pozemku města. Pokud se tedy stačí vyřešit legislativní kroky, tak by tento market mohl stát na místě v roce 2022.

Jak jsme již několikrát informovali, chceme zrekonstruovat autobusové nádraží. Proběhla jednání s ČSAD Ostrava. Náhradní autobusové nádraží zůstane nadále na ul. Příčné a předpokládá se, že v pololetí 2021 začne rekonstrukce autobusového nádraží na ul. Dukelské. Jsme za to velmi rádi!

Dobrou zprávou je, že město Litovel obdrželo od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko (AOPK ČR) uplatněný nárok na náhradu újmy za ztížené lesní hospodářství v přírodní rezervaci Litovelské luhy a CHKO Litovelské Pomoraví – 2. zóna. AOPK ČR, RP Olomoucko městu uznalo celkovou výši přiznaných náhrad újem ve výši 9.201.268 Kč. Částka byla vyplacena na účet města. Jsme rádi, že ty desítky jednání téměř 18 měsíců se povedly. Tímto děkuji i Ing. Nevěčnému, který výrazným způsobem připravil tento docela složitý materiál.

Dále probíhají přípravy budoucí výstavby sušičky kalů, projektuje se vnitřní průtah obcí Nasobůrky, parkovací zóna na ulici Sušilově, kanalizace na Nové Vsi a Savíně. Ještě letos začne první etapa prací (sociální zázemí a šatny) na rekonstrukci sportovního areálu Sokolovny v Litovli. Informuji, že v brzké době dojde k odstranění buků ve Smetanových sadech (špatný stav dřevin, které jsou napadeny houbovou chorobou). Naopak proběhne ozelenění na Olomoucké ulici, v průmyslové zóně, na cyklostezce na Červenku a v dalších lokalitách.

Na jednání zastupitelstva dne 5. listopadu byl schválen rozpočet města na rok 2021. Větší investiční akce se budou rozpočtovými změnami řešit až koncem ledna dle finanční situace města.

Pravidelně zasedá Krizový  štáb města Litovel v souvislosti s pandemií. Monitoruje se i situace v našich příspěvkových organizacích. Výborná spolupráce se osvědčila s Charitou Litovel, dobrovolníky, lékaři i s našimi dobrovolnými hasiči, se složkami IZS a dalšími lidmi a spolky či podniky. V tomto roce to nemají jednoduché drobní podnikatelé či šéfové velkých podniků, ani učitelé nebo rodiče, co musí dohlížet na děti u distanční výuky… Prostě téměř všichni řešíme takové problémy, které jsme v minulosti řešit nemuseli. Proto Vám všem děkuji za to, že to zvládáte! Věřme si, že příští rok bude a musí být lepší. Také děkuji všem našim zastupitelům, osadním výborům, pracovníkům úřadu, technických služeb, příspěvkových organizací a organizačních složek, městské policii a mým nejbližším kolegům za výbornou spolupráci. Místostarostovi Mgr. Lubomíru Brozovi děkuji za skvělou oporu, kterou v něm mám.

Přeji Vám krásné Vánoce a nenechme si je zkazit okolnostmi, které nejdou ovlivnit!!!

Viktor Kohout, starosta města


Slovo starosty

sběrný dvůr

sběrný dvůr

 
Stavba na Sušilově ulici

Stavba na Sušilově ulici

 
sběrný dvůr

sběrný dvůr

 
Nové nástupní a výstupní místo ČD v Myslechovicích

Nové nástupní a výstupní místo ČD v Myslechovicích

 
Nové nástupní a výstupní místo ČD v Litovli

Nové nástupní a výstupní místo ČD v Litovli

 
dostavba bytového domu fa Mibex

dostavba bytového domu fa Mibex

 
revitalizace požární nádrže v Myslechovicích

revitalizace požární nádrže v Myslechovicích

 
nový most na Dukelské

nový most na Dukelské

 
Nové sociální zázemí na Poliklinice

Nové sociální zázemí na Poliklinice

 
Nové sociální zázemí na Poliklinice

Nové sociální zázemí na Poliklinice

 
most na Dukelské 1

most na Dukelské 1

 
most na Dukelské 2

most na Dukelské 2

 
most na Dukelské 3

most na Dukelské 3

 
 
27.11.2020 8:59:17 | přečteno 3394x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load