Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Okolo LitovleOkolo Litovle
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
SokolovnaSokolovna
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Zimní GJOZimní GJO
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
« »

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel

Město Litovel

Pozvánka

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné,
 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná

ve čtvrtek dne 14. února 2019 v 15:00 hodin

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu v Litovli

Program:

1.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise

2.

Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel, informace z Kontrolního a Finančního výboru

3.

Rozpočtové změny

4.

Hospodaření s majetkem města

 

4.1. Nová Ves - odprodej části pozemku parc.č. 186/86 ostatní plocha a pozemku parc.č. 127/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves

 

4.2. Odprodej části pozemků parc.č. 142/26 orná půda a parc.č. 227 trvalý travní porost v k. ú. Myslechovice

 

4.3. Vypořádání pozemků - Obec Červenka - Cyklostezka Litovel-Tři Dvory

 

4.4. Výkup pozemku u dětského dopravního hřiště

 

4.5. Cyklistická stezka podél II/449, k. ú. Litovel - žádost o dotaci

 

4.6. Schválení dotace na zakoupení klavíru

 

4.7. Podání žádosti o dotaci - MMR - Litovel - místní komunikace Čihadlo

 

4.8. Podání žádosti o dotaci - Olomoucký kraj - Tenisový areál, Litovel - Komárov II.etapa

 

4.9. Schválení smluv o finanční podpoře nad 50.000 Kč organizací a jednotlivců I

 

4.10. Schválení smluv o finanční podpoře nad 50.000 Kč organizací a jednotlivců II

 

4.11. Smlouva o půjčce finančních prostředků pro ZŠ Jungmannova v rámci předfinancování projektu IROP/MAS

5.

Různé

 

5.1. Osadní výbory v místních částech města Litovel

 

5.2. Pravidla Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení a hlasování jím ustavených výborů

 

5.3. Litovelská stavební s.r.o. – ukončení soudního sporu

 

5.4. Likvidace dlouhodobého hmotného majetku

 

5.5. Systémové řešení kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Litovel

 

5.6. Informace k požadavku o vyhrazení další pravomoci v samostatné působnosti

6.

Informace členům zastupitelstva

 

6.1. Informace o investičních akcích

7.

Dotazy, připomínky, náměty

8.

Závěr

 

Viktor Kohout v.r.
starosta města

ikona souboru

Pozvánka ke stažení zde

6.2.2019 16:45:48 | přečteno 536x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2021
load