Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

ParaplíčkoParaplíčko
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Sochův pomníkSochův pomník
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Altánek v parkuAltánek v parku
« »

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel

Město Litovel

Pozvánka

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné,

2. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná

ve čtvrtek dne 29. listopadu 2018 v 15:00 hodin

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu v Litovli

 

Program:

1.

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise

2.

ČOV Litovel, varianty intenzifikace kalového hospodářství

3.

Volba členů Kontrolního a Finančního výboru

4.

Rozpočtové změny

5.

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o městské policii, ve znění vyhlášky 9/2011

6.

Určení řízení Městské policie v Litovli

7.

Hospodaření s majetkem města

 

7.1. Dotace zapsanému spolku Akselit

 

7.2. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku parcč. 330/9, ostatní plocha, k.ú. Litovel (lokalita Rybníček), obec Litovel

 

7.3. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 288, ostatní plocha,
k.ú. Rozvadovice, obec Litovel

 

7.4. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku par.č. 1009, orná půda, k.ú. Litovel, obec Litovel.

 

7.5. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 57/45, orná půda, k.ú. Chudobín, obec Litovel.

 

7.6. Vypořádání pozemků - "Litovel - odstavné plochy u kostela, výstavba chodníku
v Rozvadovicích"

 

7.7. Vypořádání pozemků - Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel

 

7.8. Vypořádání pozemků - Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel

 

7.9. Vypořádání pozemků - Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

 

7.10. Vypořádání pozemků - Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části pitnou vodou

 

7.11. Kupní smlouva na prodej vodovodů v místních částech Unčovice, Rozvadovice, Myslechovice, Nasobůrky a Tři Dvory u Litovle kupujícímu – Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.

 

7.12. Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu s názvem „Celoživotní zápas Gustava Frištenského“

 

7.13. Likvidace dlouhodobého hmotného majetku

8.

Různé

 

8.1. Návrh na rozdělení kompetencí dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8.2. Pověřený zastupitel pro projednávání územního plánu

 

8.3. Delegování zástupců města do orgánů společností

 

8.4. Návrh člena ZML do Rady pro kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace

 

8.5. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu ZM, který je podnikající fyzickou osobou paušální částkou.

 

8.6. Stanovisko k podané žádosti o nové projednání stanoviska Rady města ve věci peticí občanů k zamýšlenému budování chodníku na ul. Olomoucké v Litovli

9.

Informace členům zastupitelstva

10.

Závěr

 

Viktor Kohout

Starosta města


21.11.2018 14:26:45 | přečteno 614x | jana.krylova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load