Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Altánek v parkuAltánek v parku
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
MikulášMikuláš
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
« »

Pozemky na výstavbu rodinných domů - lokalita Pavlínka

K datu 1. 9. 2016 byly všechny nabízené pozemky prodány. Článek zůstává zveřejněn z důvodu zachování celistvosti zveřejňovaných informací. 

Město Litovel nabízí k odprodeji pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Pozemky se nachází v Litovli v lokalitě Pavlínka.

 • Pozemek č. 1 - parc. č. 291/10, o výměře 797 m2 - PRODÁNO
 • Pozemek č. 2 - parc. č. 291/11, o výměře 797 m2 - PRODÁNO
 • Pozemek č. 3 - parc. č. 291/12, o výměře 798 m2  - PRODÁNO
 • Pozemek č. 4 - parc. č. 291/13, o výměře 798 m2 - PRODÁNO
 • Pozemek č. 5 - parc. č. 291/14, o výměře 798 m2 - PRODÁNO
 • Pozemek č. 6 složený z 3 parcel: - PRODÁNO
  - parc.č. 833/14, o výměře 226 m2
  - parc.č. 833/13, o výměře 198 m2
  - parc.č. 291/6, o výměře 374 m2
  o celkové výměře 798 m2

Podmínky odprodeje pozemků:

 • Minimální cena za 1 m2 pozemku bude činit 1.000,- Kč. V případě, že počet žádostí o odprodej převýší počet nabízených pozemků, určí zastupitelstvo kritéria pro stanovení pořadí v uspokojení žadatelů, popř. náhradníků.
 • S prvními šesti vybranými zájemci budou uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, ve kterých bude stanoveno, že budoucí kupující musí započít s výstavbou domu do 24 měsíců od uzavření smlouvy a k dokončení hrubé stavby musí dojít do 36 měsíců od podpisu smlouvy. K uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví může dojít teprve po splnění shora uvedených podmínek.
 • Kupující se zaváže do 14 dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě složit na účet města polovinu sjednané kupní ceny s tím, že doplatek kupní ceny musí uhradit do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, ale před vkladem vlastnického práva k převáděnému pozemku do katastru nemovitostí.
 • V případě, že by kupující od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupil, musí uhradit smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané kupní ceny.
 • Kupující bude oprávněn ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, do doby převodu vlastnického práva k pozemku v katastru nemovitostí, bezúplatně užívat dotčený pozemek, za účelem výstavby domu a zároveň bude povinen udržovat jej v řádném stavu.
 • Za porušení uvedených smluvních povinností bude možno uložit pokutu ve výši až 10% z kupní ceny.

Základní urbanistické a architektonické zásady pro umístění staveb na pozemcích

 • Objekty rodinných domů budou na pozemku umístěny tak, že stavební čára hlavního objektu bude pevně daná ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku v ulici, garáž může být ustoupena, nesmí přesáhnout před stavební čáru.
 • Krytá stání vozidel mohou být budována i před stavební čárou v případě, že budou řešena ve formě otevřených přístřešků.
 • Před domem nebo garáží na pozemku stavebníka musí být vytvořena odstavná plocha minimálně pro 1 vozidlo.
 • Ve vybudovaných domech budou maximálně 2 nadzemní obytná podlaží.
 • V lokalitě je možno stavět i bungalovy.

Základní charakteristiky domů:

 • Musí mít sedlovou symetrickou střechu, výjimečně s polovalbou či valbou, přičemž druhé podlaží bude řešeno jako podkroví.
 • Sklon střechy musí činit 30-40 stupňů, nepřípustné jsou mansardové střechy.
 • Střešní krytina musí být skládaná tašková, v barvě cihlově červené až hnědé.
 • Vnější omítky musí být v lomených odstínech bílé, případně ve světlých pastelových odstínech, nejsou povoleny odstíny modré a fialové.
 • Podezdívka domu z uliční strany může být z jiného materiálu než fasáda, její výška však může být maximálně 0,5 m.
 • Oplocení pozemku z uliční strany nesmí být řešeno jako plné a zhoršovat tak průtok povodně, může se jednat o dřevěné nebo ocelové výplně s mezerami a bez podezdívek. Z uliční strany není možno pozemek trvale oplotit pletivem na napínacích drátech. Výška uličního oplocení bude maximálně 1,6 m.
 • Terény pozemků u RD budou zvýšeny cca na úroveň komunikace, nesmí však převýšit tuto úroveň více než 0,3 m. Na této nové úrovni bude zbudováno i oplocení.
 • Kmen stromu může být od hranice soukromé parcely vysazen v minimální vodorovné vzdálenosti 1,5 m.
 • Kompetentní pro posouzení umístění navržené stavby je stavební úřad.
Záměr odprodeje uvedených pozemků je ve smyslu ustanovení § 39 zákona 128/2000 Sb., „O obcích“(obecní zřízení), zveřejňován na úřední desce města Litovel na dobu neurčitou. 

V případě, že se přihlásí dostatečný počet žadatelů pro vyhodnocení výběrového řízení, bude změna k ukončení termínu zveřejnění odprodeje pozemku dále zveřejněna v zákonné lhůtě. Zájemci o odprodej uvedených pozemků se mohou hlásit nepřetržitě po dobu zveřejnění tohoto záměru.

Zájemci předloží písemnou žádost na podatelnu Městského úřadu v Litovli.

Záměr odprodeje uvedených pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Litovel, které také po skončení výběrového řízení rozhodne o odprodeji vybraným zájemcům. 

Bližší informace k odprodeji uvedených pozemků lze získat u vedoucího odboru MH a SI Městského úřadu Litovel, p. Skácela, na telefonních číslech 585 153 150 nebo 602 786 079.

ikona souboruLeták ke stažení ve formátu .doc

Pavlínka  pozemky na výstavbu RD 2016 1, obrázek se otevře v novém okně


2.5.2013 9:50:19 - aktualizováno 3.6.2016 12:49:32 | přečteno 9250x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load