Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Přístup k voděPřístup k vodě
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
GJO v ziměGJO v zimě
SokolovnaSokolovna
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
MikulášMikuláš
Park pod sněhemPark pod sněhem
Podzim a zimaPodzim a zima
-13 °C-13 °C
Radniční věžRadniční věž
« »

Pozemky k nájmu - Chudobín

Město Litovel zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

záměr pachtu/nájmu pozemků v Chudobíně.

Předmět pachtu/nájmu:

- parc. č. 51/4, zahrada, o výměře 8 897 m2
- parc. č. 51/2, zahrada, o výměře 1 012 m2
- parc. č. 51/9, ostatní plocha/zeleň, o výměře 2 280 m2,
vše v k.ú. Chudobín
 viz. snímek

Podmínky pachtu/nájmu: vyplývají z ustanovení §§ 2332 až 2348 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- účelem pachtu/nájmu je pěstování zemědělských plodin, zahradničení, chov zvěře, sportovní využití, podnikání, skládkování a jiné aktivity dle nabídky
- pachtovné/nájemné bude činit 0,50 Kč/1m2/rok – je stanovené smluvně
- pacht/nájem bude sjednán na dobu neurčitou – lze jej vypovědět dohodou dle účelu využití
- pozemky budou do užívání a požívání předány ke dni, stanoveném ve smlouvě (do dvou měsíců od schválení).
- Znění pachtovní/nájemní smlouvy bude schváleno radou města a smlouva bude platná dnem jejího podpisu smluvními stranami

Zájemci o pacht/nájem se mohou hlásit nepřetržitě po dobu zveřejnění tohoto záměru. 

Zájemci předloží písemnou žádost s uvedením účelu využití pozemků na podatelnu Městského úřadu v Litovli.
Občané se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své námitky a připomínky.
O zveřejnění záměru pachtu/nájmu, včetně obsahu zveřejnění, bylo rozhodnuto usnesením č. 2740/74, přijatým na 74. schůzi Rady města Litovel, dne 4. 9. 2014. Předmětná záležitost bude projednána na schůzi Rady města Litovel. 
Bližší informace lze získat u vedoucího odboru MH a SI, MěÚ Litovel, p. Skácela, na telefonních číslech 585 153 150 nebo 602 786 079, případně u pracovnice odboru MH a SI p. Dohnalové, na tel. 585 153 149.

ikona souboru ikona souboruGrafické znázornění

16.9.2014 13:20:27 - aktualizováno 17.6.2016 9:44:53 | přečteno 2684x | hana.krumniklova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load