Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

DSC 5464DSC 5464
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Přístup k voděPřístup k vodě
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Zimní radniceZimní radnice
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
První hokejistéPrvní hokejisté
Kolářova vilaKolářova vila
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
« »

Oprava průtahu městem po třech letech skončila

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Vážení občané, 

dnešním dnem od 15.00 hodiny skončila tříletá oprava průtahu naším městem (silnice II. třídy II/449 na ulici Dukelské). Pojďme si spolu nyní připomenout zásadní okamžiky celé této velké investiční akce Olomouckého kraje. 

Rok 2020

První informaci o tom, že se Olomoucký kraj rozhodl opravit silnici vedoucí právě naším městem, jsme Vám přinesli 5. června 2020:

Dne 15. června začne dlouho očekávaná rekonstrukce silnice II. třídy II/449 na ulici Dukelské. Náročná rekonstrukce je rozdělena celkem do tří etap: 

  • V letošním roce začne firma úsekem od parkoviště u supermarketu BILLA (zásobovací vjezd) a skončí před mostem u elektrárny. Přístup na autobusové nádraží bude jedním vjezdem zachován. Stavební práce přinesou velká omezení v dopravě. Pro osobní dopravu bude objížďka po městském okruhu po ul. Palackého, Čihadlo, Studentů, Kollárova, Vítězná kolem supermarketu Albert a ulicí Kysucká zpět na ul. Dukelská směr Uničov, Šternberk. Pro nákladní dopravu je situace komplikovanější. Podle informací, které momentálně máme k dispozici, bude objízdná trasa vedena přes obec Náklo, Lhotu na Moravě, Střeň, Pňovice a odtud směr Litovel, Uničov nebo Šternberk. Za zmínku určitě stojí, že bude přemístěno autobusové nádraží – ze stávající lokality nově na ul. Příčnou, kde je nyní záchytné veřejné parkoviště. Dohodli jsme se s majitelem pozemku, ČSAD Ostrava, že si po dobu rekonstrukce plochy vyměníme. Na autobusovém nádraží tak bude veřejné parkoviště, na parkovišti bude nádraží. Je to z důvodu omezení autobusového provozu centrem.
  • V příštím roce bude situace složitější. Bude se rekonstruovat úsek od pivovarského vlečkového přejezdu po most u parkoviště BILLA a dále od mostu u elektrárenského náhonu u autobusového nádraží po most přes hlavní tok u supermarketu TESCO.
  • Třetí etapa pak bude probíhat od kruhového objezdu na Olomouckém předměstí po pivovarský přejezd a dále je plánována výstavba kruhové křižovatky u cukrovaru a dále oprava komunikace po konec města.

Čeká nás tedy další důležitá zkouška, která bude brnkat na nervy zejména řidičům. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj rozhodl vyřešit velmi špatný stav vozovky, kterou denně projede až 10 tis. aut. Přeji nám všem v následujících téměř dvou letech, kdy nás postupné opravy čekají, pevné nervy. Ale jak se říká – musíme to opravit!

A že jsme těch nervů zažili, to víme všichni. Nikdo z nás nemá rád uzavírky, objížďky, ale pořád jsme zdůrazňovali, že musíme být rádi, že se špatná vozovka opraví a bude nám pak sloužit jak dlouho...
První etapa byla ukončena 15. prosince 2020, kdy došlo k otevření rekonstruovaného úseku a opět tak bylo možné projet přes Litovel po ulici Dukelské.


Rok 2021

16. března 2021 byla zahájena II. etapa rekonstrukce průtahu Litovlí. V této souvislosti byl opět omezen průjezd Dukelskou ulicí. Objízdné trasy pro automobily do 3,5 t mimo dopravní obsluhu byly vedeny ulicemi Palackého, Čihadlo, Studentů a ulicemi Kollárova, Vítězná a Kysucká. Objízdná trasa pro vozidla do 12 t byla vedena přes Pňovice, Střeň, Náklo a zpět přes Unčovice do Litovle. Objízdná trasa nad 12 t povede přes Pňovice, Olomouc, Křelov, Příkazy, Unčovice a Litovel. Zásadní bod v rekonstrukci nastal v červnu. Od 15. června totiž byla uzavřena křižovatka ul. Dukelská x ul. Kysucká. Od tohoto termínu byl průjezd Litovlí možný buď jednosměrně přes historický Svatojánský most, anebo obousměrně přes ul. Pavlínka.

Komunikace na Pavlínce byla kvůli tomu upravena tak, aby zvládla dopravní nápor. O tom, že město muselo dočasně vyřešit objízdnou trasu přes Pavlínku, bylo rozhodnuto na konci roku 2020, a to na základě nových a pro město nečekaných informací z Ol. kraje. Odbor dopravy i komise pro dopravu hledal nejrůznější varianty, ale opravdu tato byla jediná, i když situace v provozu nebyla lehká. 

Koncem července měla oprava této části finišovat – vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám došlo ale na stavbě k výraznému znehodnocení podkladních vrstev, které bylo nutno vyměnit a bohužel tyto práce měly vliv na termín dokončení této etapy rekonstrukce ulice Dukelská (konec července). Dle původně plánovaného byla uzavírka povolena do 1.8. včetně. Nicméně bylo nutno uzavírku protáhnout až do 6. 8. včetně. Provoz byl tedy obnoven až 7. 8. 2021oprava úseku Dukelské ulice mezi autobusovým nádražím a křižovatkou s ul. Kysucká je již dokončena. Úspěšně jsme zvládli nejsložitější dopravní situaci, kdy byla objížďka vedena ulicemi Čihadlo a Pavlínka.

Od 7. srpna 2021 byla pak zahájena oprava dalšího úseku ul. Dukelská - od železničního přejezdu (železniční vlečka z pivovaru) po křižovatku u Billy. Uvedená uzavírka byla povolena do 19. 12. 2021 (v závislosti na případné ne/realizaci opravy mostu u Billy, která dle sdělení investora stavby, Olomouckého kraje, bude zřejmě odložena až na příští rok). Ve čtvrtek 14. října přesně ve 12 hodin byla otevřena nově opravená část ulice Dukelské v Litovli. Další etapa začne, v závislosti na počasí, v únoru 2022, a to rekonstrukcí mostu u parkoviště u Billy a dále v tom stejném termínu rekonstrukcí úseku od křižovatky Uničovská x Loštická po čerpací stanici Shell. 


Rok 2022

Ve městě Litovel pokračovaly od února 2022 opravy silnice II/449. V současné době je v plném proudu výstavba nového mostu u Billy. Akce pokračuje dle stanoveného harmonogramu s ukončením 30. června letošního roku. Je to nedodělek z roku 2021, kdy z důvodu změny technologie výstavby mostu musela být realizace přeložena na 1. pololetí letošního roku. Celá rekonstrukce ale dále pokračuje a v současné chvíli probíhá dolaďování etap roku 2022. Takové byly první informace týkající se rekonstrukce průtahu v tomto roce. Dále jsme informovali o dalších etapách rekonstrukce, které se týkaly dvou úseků, a to: od okružní křižovatky „U Modré hvězdy“ po konec Litovle směr Červenka a dále od okružní křižovatky na ul. Olomouckou po Unčovice. 

Hned na počátku se stavba dostala do tříměsíčního skluzu vyvolaného problémy s výběrovým řízením. Úplná uzavírka od okružní křižovatky „U Modré hvězdy“ po konec města směrem na Červenku byla rozdělena na dvě etapy: 1. etapa v termínu od 20. 6. do 31. 8. 2022  (Úplná uzavírka silnice od kruhového objezdu „U Modré hvězdy“ po vjezd k bývalému Motelu Bábek. V místě křižovatky ulic Uničovská – K. Sedláka – Loštická bude postaven nový kruhový objezd.), 2. etapa v termínu od 1. 9. do 20. 12. 2022 (Nový kruhový objezd bude otevřen. Uzavírka bude dále od vjezdu k Motelu Bábek po konec města. Chodníky a cyklostezky kolem opravovaných komunikací budou bez omezení v provozu.)

Oprava dalšího úseku Unčovice – Litovel byla rozdělena také na dvě etapy (úseky): 1. úsek vedl od okružní křižovatky na Olomouckém předměstí v Litovli po vjezd do Rozvadovic, 2. úsek od křižovatky u Rozvadovic po nájezd na dálnici u Unčovic probíhal v termínu od 1. 10. do 30. 11. 2022. 

V polovině prosince 2022 proběhla kolaudace opravovaných úseků silnice II/449. Ulice Uničovská byla otevřena 13. prosince, Litovel – Rozvadovice – Unčovice pak o den později. 


Rok 2023

V březnu byla zahájena poslední, z pohledu objízdných tras nejnáročnější, část rekonstrukce silnice II/449. Jednalo se o úsek od kruhové křižovatky v Litovli na ul. Olomoucká x Chořelice. Začátkem dubna se pak uzavřela část od kruhové křižovatky po železniční přejezd (pivovarskou vlečku na ul. Palackého), průjezd byl umožněn na semafory. Od 19. do 30. června byl úplně uzavřen úsek před Headem, neprojel nikdo. V tomto termínu se pokládala asfaltová vrstva. Vše mělo být hotové právě do dnešního dne, 30. června.

Ještě jednou děkujeme všem občanům za trpělivost po celé tři roky, kdy rekonstrukce trvala. Jsme rádi spolu s Vámi, že je oprava úspěšně za námi a můžeme se pustit do dalších investičních akcí. DĚKUJEME!!!


Náklady Olomouckého kraje na rekonstrukci:

II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B:
Náklady na akci – 116 515 588,56 Kč
Z toho dotace – 48 464 153,91 Kč


II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úseky A, C a okružní křižovatka:
Náklady na akci – 114 384 812,91 Kč
Z toho dotace – 85 697 843,13 Kč

Město Litovel vynaložilo částku převyšující hodnotu 15 mil. Kč

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Nový povrch ulice Palackého.jpg

Nový povrch ulice Palackého.jpg

 
2134D9C2.jpg

2134D9C2.jpg

 
demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 1.jpg

demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 1.jpg

 
Dukelská - odvodnění stavby.jpg

Dukelská - odvodnění stavby.jpg

 
demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 4.jpg

demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 4.jpg

 
demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 2.jpg

demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 2.jpg

 
demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 3.jpg

demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 3.jpg

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 5.jpg

demolice mostu a zapažení toku Muzejní Moravy v prostoru tzv. Hvězdy u Komárova v Litovli 5.jpg

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

Ohlédnutí za rekonstrukcí ul. Dukelská

 
 
30.6.2023 10:07:11 | přečteno 3872x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load