Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

První hokejistéPrvní hokejisté
Pohled z věžePohled z věže
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
GJO v ziměGJO v zimě
Přišla zimaPřišla zima
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Radniční věžRadniční věž
Zima v parkuZima v parku
Zimní muzeumZimní muzeum
Zimní ránoZimní ráno
« »

Olomoucký kraj přijme ředitele škol a školských zařízení

Olomoucký kraj vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů:

1. Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
se sídlem Komenského sady 257/26, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 70259941,

2. Střední školy designu a módy, Prostějov
se sídlem Vápenice 1, 796 62 Prostějov, IČO 47922061,

3. Domu dětí a mládeže Olomouc
se sídlem 17. listopadu 1034/47, 779 00 Olomouc, IČO 00096792,

4. Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov
se sídlem tř. 17. listopadu 2, 750 00 Přerov, IČO 47184442 a

5. Základní školy, Dětského domova a Školní jídelny Litovel
se sídlem Palackého 938/30a, 784 01 Litovel, IČO 61989771.


Požadované kvalifikační předpoklady:

 • u školských příspěvkových organizací uvedených pod body 1. až 4. odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
 • u školské příspěvkové organizace uvedené pod bodem 5. odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících, a to pro přímou pedagogickou činnost ve škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce).

Před konáním konkurzu se uchazeči podrobí profesnímu psychologickému posouzení zaměřenému na manažerské předpoklady k výkonu činnosti na vedoucím pracovním místě ředitele školy, školského zařízení.

Termín podání přihlášek: 17. 5. 2021 včetně do 15.00 hodin; přihláška musí být ve stanoveném termínu a čase fyzicky doručena na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje na uvedené adrese.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY“.

ikona souboruZveřejněné konkurzní řízení

23.4.2021 8:58:00 | přečteno 1729x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load