Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

RybníkRybník
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Zima v parkuZima v parku
« »

Ocenění Milady Měsícové

Ocenění paní Měsícové (2)

Dne 17. února předal starosta města Viktor Kohout společně s místostarostou města Mgr. Lubomírem Brozou na jednání Zastupitelstva města Litovel paní Miladě Měsícové, předsedkyni ZD Unčovice, děkovný list spolu s darem. Paní Měsícová získala minulý rok ocenění Top 10 manažer roku 2020.


Rozhovor:

1. Začneme tentokrát trochu zeširoka. Jaké jsou dle Vás podmínky pro zemědělství v České republice a poté přímo na Hané?

Pokud máte na mysli klimatické podmínky, tak ty máme výborné. Jsou některé lokality, a to především jižní Morava a Mělnicko, které se dlouhodobě potýkají s problémem sucha. Haná má to štěstí, že už historicky patří k nejúrodnějším oblastem ČR a my jsme si toho vědomi a snažíme se o půdu starat co nejlépe. 

2. Můžete čtenářům přiblížit i historický vývoj zemědělství? Došlo v rostlinné i živočišné výrobě k nějaké radikální změně nebo obiloviny a skot patří pořád k té jedničce v českém zemědělství?

V průběhu let se struktura českého zemědělství dost výrazně změnila. Česká republika byla víceméně v živočišné výrobě soběstačná až do 90. let 20. stol. Pak došlo k výraznému útlumu živočišné výroby, jak skotu, tak i prasat a drůbeže. Bohužel tento trend pokračuje dodnes a obávám se další vlny rušení chovů především prasat. Důvodem jsou extrémně nízké výkupní ceny, výkupní cena prasat je v současnosti 24,50 Kč/kg živé váhy, což je naprostá ekonomická katastrofa. Na dokreslení situace vývoje zemědělství pár čísel. V roce 1990 se chovalo v ČR 3.506 tis. kusů skotu a v roce 2021 pokles na 1.406 tis. kusů, u prasat  to bylo  v roce 1990 4.790 tis. kusů , nyní 1.518 tis. kusů a drůbeže jsou to následující čísla 1990 32 mil. Kč a v roce 2021 23 mil. Kč. Samozřejmě, že částečně tento pokles stavů hospodářských zvířat kompenzoval nárůst užitkovosti u skotu nebo zvýšení natality u prasat. Takže ve výsledku jsme v mléku téměř soběstační, ale u vepřového a drůbežího masa jsme pouze ze 40%.

Tím, jak klesá počet hospodářských zvířat chovaných v ČR, se samozřejmě mění i struktura rostlinné výroby. Není tolik ploch vyčleněných pro krmné plodiny jako je vojtěška nebo luskoviny, což jsou plodiny vázajících dusík. Dále pak podniky, které nemají již živočišnou výrobu mají užší osevní postup a chybí jim organické hnojivo. 

Co vnímám pozitivně, že se v horských oblastech obnovil chov mastného skotu a pastva. A v posledních letech přechází některé farmy na ekologickou produkci, což není vhodné úplně do všech oblastí ČR, ale právě ty horské oblasti se pro tento typ hospodaření plně nabízí.


3. Teď už přímo k ZD Unčovice. Čím se Vaše družstvo zabývá, jaká je jeho doména? Dočetla jsem se, že pronajímáte i nemovitosti nebo máte dvě čerpací stanice pohonných hmot, což dle mého názoru nejsou zemědělské aktivity… 

Jsme zemědělský podnik založený na tradiční kombinaci rostlinné a živočišné výroby. Jsme významní chovatelé mléčného skotu a prasat, na Olomoucku patříme dokonce k největším. Chováme na dvou farmách téměř 900 holštýnských krav a dále pak 650 prasnic s následným výkrmem, kde je zhruba 6000 kusů prasat. Díky takto silné živočišné výrobě máme velmi pestrý osevní postup, kde minimálně 1/3 naší plochy zabírají plodiny pro živočišnou výrobu. Hospodaříme na více jak 6000 ha, což nás řadí mezi největší podniky na Olomoucku. Abychom diverzifikovali svou činnost a ekonomicky ustáli výkyvy ve výkupních cenách komodit, provozujeme i bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MW. Byla vybudována v Příkazích a je napojena na chov skotu, takže zpracovává odpady z krmení, hnůj, kejdu, cukrovarnické řízky a kukuřičnou siláž (ta tvoří pouze část krmné dávky). Teplo z bioplynové stanice je využíváno i pro vytápění školy, obecního úřadu, sociálního zázemí v Příkazích. Dále pak pronajímáme nemovitosti v nevyužívaných střediscích a provozujeme 2 čerpací stanice.

4. Jak se Vašemu podniku daří v této koronavirové době, doléhá tato doba i na Vás nebo ne?

Zemědělství jako jeden z mála oborů má to štěstí, že vliv pandemie na něj je minimální. Dokonce, když se uzavřeli hranice s ČR a začalo mizet zboží z regálů, si český občan na malou chvilku uvědomil důležitost českého zemědělství. Bohužel tato národní hrdost na české potraviny rychle vyprchala stejně jako po hokejovém nebo fotbalovém zápasu. Náš provoz nelze jen tak pozastavit, přijít a vypnout knoflík a nejet. I když došlo k plné uzávěře Litovelska, tím i k uzávěře půlky našeho podniku, jsme museli zaset jarní ječmen a cukrovku, podojit 500 krav a odvézt každý den mléko, postarat se o stovky kusů prasat v Rozvadovicích. A musím ještě jednou poděkovat všem našim zaměstnancům, přestože do práce dle nařízení nemuseli, přišli všichni a pracovali i za ty, kteří se do uzavřené oblasti nedostali. Což vypovídá o tom, že svoji práci dělají srdcem. 

5. Na co se soustřeďujete v živočišné výrobě a na co v rostlinné výrobě?

Tak jak jsem už zmínila výše, zabýváme se chovem holštýnského skotu, který je primárně určen pro produkci mléka. A dále pak chovem prasat, máme uzavřený obrat stáda, což znamená, že selata nenakupujeme, ale sami je produkujeme a vykrmujeme až do finální kategorie. Výrazně investujeme do nových staveb pro naše zvířata, tak aby měla co největší komfort a ty nejlepší životní podmínky. Protože jen spokojené a zdravé zvíře může mít ty nejlepší naturální ukazatele. A s tím je spojena ekonomika chovu, bez ekonomiky si nemůžeme dovolit tyto investice. Takže je to spojená nádoba. V posledních 5 letech jsme do nových stájí nebo jejich rekonstrukcí investovali zhruba 180 mil. Kč a letos bude pokračovat stavbou další nové stáje. Očekávaná cena investice je na úrovni dalších 70 mil. Kč.

V rostlinné výrobě se věnujeme pěstování pšenice potravinářské, kterou z velké části dodáváme do rodinného mlýnu ve Slatinicích, firmě Malitas,a.s.. Dále pak ječmenu sladovnickému, ten putuje do Nošovic a vyrábí se z jeho sladu pivo Radegast nebo Plzeň. Jsme velcí pěstitelé cukrovky, zhruba 800 ha, a ta se zpracuje v Litovelské cukrovarně, a.s. nebo Hanácké potravinářské, s.r.o., sladkost naší cukrové řepy můžete pocítit třeba v Kofole. Specialitou je náš hrášek dřeňový, kdy už jsme jediní pěstitelé na Moravě a dodáváme ho do místní konzervárny Alibona,a.s.. 8% ploch zaujímá řepka olejka, která je zpracována na řepkový olej a zbytky z ní jako je řepkový šrot je využíván jako krmivo pro krávy. V posledních letech jsme začali pěstovat sóju a pak máme další plodiny pro živočišnou výrobu. Snažíme se o co nejkratší dodavatelské řetězce a dodávat lokálním zpracovatelům. Od 90.let jako jedni z prvních se zabýváme precizním zemědělstvím ve spolupráci s firmou MJM,a.s. Což znamená např., že na základě rozborů půd variabilně hnojíme. Máme svoji RTK stanici, která umožnuje přesné setí, plečkovaní apod., pracujeme s nejmodernějšími technologiemi.

6. Nedávno jste získala čestný titul Top 10 manažer roku 2020. Co pro Vás toto ocenění znamená? 

Soutěž manažer roku je soutěž manažerů ze všech oborů v ČR od průmyslu přes bankovnictví až po IT. A řekněme si to upřímně, zemědělství není úplně vnímáno jako prestižní obor, navíc je velmi podceňováno, co se týče jeho rozvoje a moderního pojetí firmy jako takové. Spousta lidí si myslí, že stále chodíme v holínkách a jezdíme v Zetorech. O to více mě tato cena potěšila, protože to vnímám jako ocenění, nejen sama sebe, ale především zemědělství vůbec. Z 200 manažerů ČR se dostat do TOP 10 je skvělý výsledek, a navíc jsem byla druhá mezi ženami manažerkami ČR.  Jako předseda ZD Unčovice pracuji vice než 10 let a během těchto let se naše firma zařadila mezi 100. ekonomicky nejstabilnější firem ČR a úspěšně se na těchto pozicích drží.

7. Kam směřuje ZD Unčovice, jaká je jeho budoucnost, jaké jsou plány?

Našim cílem je budovat moderní a stabilní podnik, dlouhodobě udržitelný. Naší činností máme přímý vliv na ráz krajiny, což vnímáme jako velkou odpovědnost. Jsme nedílnou součástí venkova, snažíme se podporovat místní spolky ve všech našich působištích, a to že jich máme. Hospodaříme zhruba v 24 katastrech. Naší snahou je vytvářet příjemné pracovní podmínky pro naše zaměstnance a jejich nelehkou a velmi časově náročnou práci, jim co nejvíce ulehčit. 

To jsou naše cíle, na kterých už ale dlouhodobě pracujeme. Výsledkem toho, že pracujeme poctivě a snažíme se nejen o rozvoj firmy, ale i péči o krajinu a zaměstnance, je 3.místo v soutěži Společensky odpovědná firma Olomouckého kraje do 250 zaměstnanců, kterou jsme obdrželi v těchto dnech. A k těm konkrétním plánům, máme v plánu vybudovat v Unčovicích zpracovnu našeho masa, jak vepřového, tak i hovězího. A k ní vytvořit prodejnu regionálních produktů, kde si zákazník může nakoupit všechny základní suroviny jako je mouka, těstoviny, maso, mléčné výrobky atd. Vše ale pouze od regionální producentů z Hané. Ocenění Milady Měsícové

Ocenění paní Měsícové (5)

Ocenění paní Měsícové (5)

 
Ocenění paní Měsícové (2)

Ocenění paní Měsícové (2)

 
Ocenění paní Měsícové (3)

Ocenění paní Měsícové (3)

 
Ocenění paní Měsícové (1)

Ocenění paní Měsícové (1)

 
Ocenění paní Měsícové (4)

Ocenění paní Měsícové (4)

 
ZD Unčovice logo

ZD Unčovice logo

 
ZD Unčovice

ZD Unčovice

 
Manažer roku

Manažer roku

 
Manažer roku

Manažer roku

 
 
21.2.2022 13:31:18 - aktualizováno 21.2.2022 17:23:07 | přečteno 1906x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load