Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kolářova vilaKolářova vila
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Zima v parkuZima v parku
RybníkRybník
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
SokolovnaSokolovna
První hokejistéPrvní hokejisté
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
« »

Obměna buků ve Smetanových sadech

buk 3

Špatný zdravotní stav bukové alej ve smetanových sadech

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nechal zpracovat  koncem roku 2019  dendrologické posouzení bukové aleje mezi gymnáziem a budovou školní jídelny ve Smetanových sadech. Je to místo, kde je poměrně velká koncentrace lidí (budova gymnázia, školní jídelna a samotný park).  Dendrologické posouzení si město nechalo zpracovat od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Závěry tohoto posouzení nejsou bohužel radostné. Zdravotní stav většiny stromů je v havarijním stavu a jejich provozní bezpečnost je nízká. Navrhuje se skácení 7 z 9 těchto stromů s tím, že budou vysazeny nové stromy (opět buk lesní). Kácení těchto stromů bylo původně plánované na minulý rok, ale z důvodu epidemiologické situace bylo odloženo a bude zrealizováno počátkem roku 2021. Po kácení bude následovat tzv. náhradní výsadba.  Kromě výše zmíněné bukové aleje byl součástí posouzení také buk lesní u gymnázia. Již v minulém roce u něj proto byla radikálně snížena koruna stromu s tím, že bude ponechán jako tzv. živé torzo.

Uvádíme část ze zpracovaného dendrologického posouzení: 

Buková alej u parku v prodloužení Husovy ulice pozemky parc. č. 889/10, 11  k. ú. Litovel
Jedná se o pravidelnou alej založenou po obou stranách zpevněné komunikace pro pěší. Alej je tvořená bukem lesním ve dvou věkových kategoriích. 
Po silném poškození tornádem v r. 2004 byla většina původních buků v aleji nahrazená novými stromy, které jsou v současné době již adaptované na stanovišti a mají výškové přírůstky. 
Stav zbývajících 9 ks původních buků je v různé míře zhoršený. U všech byl zaznamenán propad fyziologické vitality s vysokým podílem suchých, nalomených, poškozených a zavěšených větví v korunách.
Téměř všechny původní buky mají poškození v oblasti kmene a kořenů a symptomy přítomnosti dřevních hub. Kromě saprofytické klanolístky obecné byly zjištěny také plodnice parazitujících dřevních hub troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius) a choroše šupinatého (Polyporus squamosus).

Závěr a doporučení:
Alej není v současném stavu provozně bezpečná, vzhledem k výraznému prosychání korun je předvídatelné ulamování větví a postupný rozpad korun. S ohledem na výrazný propad fyziologické vitality během posledních dvou vegetačních období je pravděpodobná také infekce kořenů buků a snížení jejich stability v podloží. Ověření by bylo možné s použitím přístrojové metody. 
Perspektiva dalšího vývoje 7 ks původních buků je výrazně zkrácená v prostoru i v kvalitě. Stav buku infikovaného chorošem šupinatým (blízko budovy gymnázia) je nutné hodnotit jako havarijní s vysokým rizikem ulomení celé koruny.  Strom je nutné odstranit bez zbytečného odkladu.
S ohledem na zjištěné skutečnosti se další udržování původních buků jeví jako neefektivní. Na přechodnou dobu je možné zachovat ve funkčním stavu bez podstatného snížení estetické hodnoty 2 ks buků, které byly označeny při místním šetření se správcem městské zeleně. Ostatní hodnocené stromy je vhodné vyměnit za nové dřeviny.
Současně je žádoucí provést na zatravněné části vegetační plochy opatření na zlepšení stanovištích podmínek, resp. využití srážkové vody svedené ze střech přilehlých budov a ponechávání zpracované organické hmoty vyprodukované dřevinami (listí, dřevní štěpka) v kořenovém prostoru dřevin.

 


napadené buky

buk 1

buk 1

 
buk 2

buk 2

 
buk 3

buk 3

 
buk 4

buk 4

 
 
12.1.2021 14:57:00 | přečteno 1078x | pavel.kurfurst
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load