Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sochův pomníkSochův pomník
Kolářova vilaKolářova vila
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Zimní ránoZimní ráno
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
MikulášMikuláš
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Hra světelHra světel
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
« »

Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů

Z důvodu zákonné povinnosti provést do konce r. 2016 kontroly stacionárních spalovacích zdrojů, o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, uveřejňujeme nejčastější dotazy a odpovědi pro provozovatele stacionárních spalovacích zdrojů, kterých se tato zákonná povinnost týká. V dokumentu také naleznete odkaz na webové stránky autorizovaných osob provádějících kontroly spalovacích stacionárních zdrojů.

Příloha: ikona souboru ikona souboruMŽP-nejčastější dotazy k § 17 odst 1 písm h-kontrola spalovacích zdrojů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona).

Neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádání) o provedení této kontroly je pod sankcí u občanů až 20.000,--Kč a u podnikatelů až 50.000,--Kč.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách.

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic společného s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize (např. při změně druhu paliva, po komínovém požáru, před uvedením nové spalinové cesty do provozu) a jakým způsobem.

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz


Do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.) uložit pokutu až do výše 100.000,--Kč. Občanovi může uložit sankci až do výše 10.000,-- Kč.

1.12.2016 14:39:52 | přečteno 652x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load